MZK

  • 22.05. – 22.08. wystawa pt. ,, Od narodzenia po śmierć. Chrystus w rzeźbie ludowej”;
  • 02.06. – 15.08. wystawa pt. ,, Mennica gdańska od XIII do XX wieku”;
  • 03.07. – 05.07. wystawa pt. ,,Dawny Starogard” – w ramach Dni Starogardu;
  • 10.07. – konferencja popularno-naukowa przygotowana wspólnie z Biurem Senatora Andrzeja Grzyba wpisująca się w obchody 5. Kongresu Kociewskiego.