Raport o Stanie Miasta

„Raport o Stanie Miasta”

Dokument opracowywany cyklicznie co roku przez Urząd Miasta Starogard Gdański, w celu przedstawienia Społeczności Starogardu Gdańskiego aktualnego stanu miasta.

Raport stanowi najaktualniejsze kompendium wiedzy na temat Starogardu Gdańskiego. Znajdują się w nim zaktualizowane informacje o ludności Starogardu Gdańskiego, gospodarce, rynku pracy, finansach publicznych, jakości życia mieszkańców, drogach i nieruchomościach oraz infrastrukturze technicznej miasta. Oprócz tego w opracowaniu opisano położenie geograficzne Starogardu Gdańskiego, jego walory przyrodnicze, zewnętrzne powiązania funkcjonalne, komunikacyjne i infrastrukturalne.
Dokument ten na pewno będzie stanowić ciekawą lekturę dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką Starogardu Gdańskiego, dlatego też gorąco zachęcamy do zapoznania się z nim.

https://bip.starogard.pl/m,415,raport-o-stanie-gminy.html