Zastępca Prezydenta ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Tadeusz Błędzki
Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Techniczno-Inwestycyjnych
telefon: (+48) 58 530-6006
fax: (+48) 58 530-6000

 


Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Techniczno-Inwestycyjnych:

 1. Odpowiada przed Prezydentem za:
  a) przygotowanie i realizację inwestycji,
  b) sprawy remontowe,
  c) gospodarkę komunalną,
  d) politykę mieszkaniową,
  e) sprawy architektury i planowania przestrzennego,
  f) sprawy geodezji, gospodarki gruntami i rolnictwa,
  g) wspieranie i rozwój przedsiębiorczości,
  h) opracowanie i aktualizację strategii rozwoju Gminy,
  i) pozyskiwanie pomocowych środków europejskich, z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.
 2. W imieniu Prezydenta sprawuje nadzór nad działalnością:
  a) Miejskiego Zakładu Komunikacji,
  b) spółek prawa handlowego, w których Gmina ma dominującą pozycję, czyli:
  Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.
  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „STAR WIK” Sp. z o.o.
  Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o.
  Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o.
 3. Jest bezpośrednim przełożonym:
  a) Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego,
  b) Naczelnika Wydziału Planowania i Urbanistyki,
  c) Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa,
  d) Naczelnika Wydziału Inicjatyw Gospodarczych,
  e) Kierownika Referatu Lokalowego.