Zastępca Prezydenta ds. Techniczno-Inwestycyjnych

Tadeusz Błędzki
Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Techniczno-Inwestycyjnych
telefon: (+48) 58 530-6006
fax: (+48) 58 530-6000

 

 


Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Techniczno-Inwestycyjnych:

1. Odpowiada przed Prezydentem za:
a) przygotowanie i realizację inwestycji,
b) sprawy remontowe,
c) gospodarkę komunalną,
d) politykę mieszkaniową,
e) sprawy architektury i planowania przestrzennego,
f) sprawy geodezji, gospodarki gruntami i rolnictwa,
g) wspieranie i rozwój przedsiębiorczości,
h) opracowanie i aktualizację strategii rozwoju Gminy,
i) pozyskiwanie pomocowych środków europejskich, z budżetu państwa oraz z innych źródeł na realizację projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych.

2. W imieniu Prezydenta sprawuje nadzór nad działalnością:
a) Miejskiego Zakładu Komunikacji,
b) spółek prawa handlowego, w których Gmina ma dominującą pozycję, czyli:
Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „STARKOM” Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „STAR WIK” Sp. z o.o.
Towarzystwa Budownictwa Społecznego Ziemi Kociewskiej Sp. z o.o.
Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „STARY LAS” Sp. z o.o.

3. Jest bezpośrednim przełożonym:
a) Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego,
b) Naczelnika Wydziału Planowania i Urbanistyki,
c) Naczelnika Wydziału Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa,
d) Naczelnika Wydziału Inicjatyw Gospodarczych,
e) Kierownika Referatu Lokalowego, 
f) Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska.