Zamówienia publiczne

Budowa ul. Skośnej w Starogardzie Gd.

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2018/2019

Przygotowanie i dostawa posiłków do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim (II postępowanie)

Przygotowanie i dostawa posiłków do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 6 „Modraczek” w Starogardzie Gdańskim

Dostawa mebli oraz krzeseł wraz z ich wniesieniem i montażem w budynku Straży Miejskiej oraz pomieszczeniach kas w budynku dworca kolejowego w Starogardzie Gdańskim

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim

Przygotowanie i dostawa posiłków do Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 4 „Tęczą Malowane” w Starogardzie Gdańskim

PSP 8 - Budowa Placu Zabaw (filia) przetarg II

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu budowa przystani kajakowej oraz przenoski w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą dla działek nr 511/3 i 511/5 obr.17 znajdujących się w obszarze oznaczonym w tym planie symbolem „38-U”, dawny browar (przetarg II)