Zamówienia publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego wielobranżowego dla zadań: budowa ul. Jaszczurkowców, ul. Kleeberga 4 sięgacze i łącznik, ul. Kleeberga, ul. Witosa

Przebudowa istniejącego parkingu, budowa nowego parkingu oraz remont budynku garażowego przy ul. Gdańskiej 6 w Starogardzie Gdańskim

Budowa ul. Kolejowej (sięgacz) w Starogardzie Gdańskim

Budowa placu zabaw pn. „Skwerek przy Południowej”

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego na zadaniu pn. przebudowa budynku przy ul. Kościuszki 65 na Centrum Wsparcia Rodziny w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranżowego na zadaniu pn. przebudowa ul. Chojnickiej oraz ul. Rycerskiej w ramach projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Yomb

Senior +

Modernizacja dróg gruntowych – wzmocnienie płytami Yomb

Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadań pn. „ Budowa ul. Kopernika w Starogardzie Gdańskim” i „Budowa rampy kolejowej wraz ze zjazdem w Starogardzie Gdańskim”