Zamówienia publiczne

Usługi projektowe pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Budowa boiska do koszykówki oraz bieżni sportowej w Parku Kocborowskim w Starogardzie Gdańskim

Zakup energii elektrycznej dla uczestników Starogardzkiej Grupy Zakupowej

Budowa oświetlenia w Starogardzie Gdańskim

Utrzymanie kanalizacji na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Roboty budowlane dla zadania pn. „Mieszkanie chronione”

„Modernizacja dróg gruntowych - wzmocnienie płytami Yomb - ul. Jaskółcza”

Przewóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Miejskiej Starogard Gdański wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu w roku szkolnym 2018/2019

Budowa ul. Skośnej w Starogardzie Gd.

Dostawa mebli oraz krzeseł wraz z ich wniesieniem i montażem w budynku Straży Miejskiej oraz pomieszczeniach kas w budynku dworca kolejowego w Starogardzie Gdańskim