Zamówienia publiczne

Dostawa wyposażenia do Centrum Wsparcia Rodziny w Starogardzie Gdańskim w ramach realizacji projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego na budowie pn.: „budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”

Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX – NAD JAREM/PIEKIEŁKI” w Starogardzie Gdańskim - przetarg III

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego dla Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków, automatyką i zasilaniem w rejonie ul. Niemojewskiego, Zamenhofa, Pola, Rogali w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego-Chopina-Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”.

Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży, budowa ciągów pieszo-jezdnych, budowa miejsc postojowych, budowa oświetlenia, budowa drenaży odwadniających, budowa odwodnienia miejsc postojowych w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II

Zadanie z Budżetu Obywatelskiego w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „Starogard Gdański bezpiecznym miastem dla pieszych – etap I”

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Iwaszkiewicza w Starogardzie Gdańskim w ramach zadania budżetowego pn. poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański

Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX – NAD JAREM/PIEKIEŁKI” w Starogardzie Gdańskim