Zamówienia publiczne

Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu: "Senior +"

Opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej dla inwestycji p.n.: „Tereny spacerowe nad Wierzycą w rejonie ulic Hallera-Mickiewicza-Norwida w Starogardzie Gdańskim”

Wsparcie techniczne – usprawnienie działania systemu starogardzkiej komunikacji miejskiej w wyniku implementacji nowego taboru autobusowego MZK i oddania do użytku nowego węzła integracyjnego o znaczeniu regionalnym oraz przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej, skierowanej do mieszkańców MOF Starogardu Gdańskiego, promującej nowy, spójny system transportowy, skupiający się w węźle integrującym potoki komunikacji zbiorowej – autobusowej miejskiej i regionalnej, taxi, rowerowej i ciągi piesze w ramach projektu „Budowa i skomunikowanie węzła integracyjnego w Starogardzie Gdańskim”

Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „PSP 8 - Budowa Placu Zabaw (filia)”

Budowa odcinka drogi ul. Skośnej w Starogardzie Gdańskim wraz z infrastrukturą techniczną

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą dla działek nr 511/3 i 511/5 obr.17 znajdujących się w obszarze oznaczonym w tym planie symbolem „38-U”, dawny browar (przetarg II)

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą dla działek nr 511/3 i 511/5 obr.17 znajdujących się w obszarze oznaczonym w tym planie symbolem „38-U” (dawny browar)

Wymiana opraw oświetleniowych w MOF Starogard Gdański

Budowa przystani kajakowej oraz przenoski w Starogardzie Gdańskim w ramach projektu Pomorskie Szlaki kajakowe – Wierzycą po zabytkach Kociewia

Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży, budowę ciągów pieszo-jezdnych, budowę miejsc postojowych, budowę oświetlenia, budowę drenaży odwadniających, budowę odwodnienia miejsc postojowych w Starogardzie Gdańskim przy Al. Jana Pawła II