Zamówienia publiczne

Roboty budowlane polegające na utrzymaniu dróg gruntowych Gminy Miejskiej Starogard Gd.

Zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj pn. „WYROBISKO-TOR REKREACYJNY DLA ROWERÓW GÓRSKICH I BMX – NAD JAREM/PIEKIEŁKI” w Starogardzie Gdańskim

Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie , będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP” (przetarg III)

Świadczenie usługi zapewnienia dostępu do internetu na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Starogard Gdański (II)

Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie, będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP”

Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Miasta Starogard Gdański

Zakup energii elektrycznej dla uczestników Starogardzkiej Grupy Zakupowej

Usługi projektowe pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”

Wykonanie uzupełnień rozpoznania budowy geologicznej terenu przedstawionego w opracowaniu pn. Studium geologiczno-inżynierskie , będącym elementem „Studium korytarzowego oraz studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowego wraz z materiałami do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy Obwodnicy Starogardu Gdańskiego na parametrach drogi GP”