Kombatanci

Związek Represjonowanych Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zarząd Terenowy

Nazwa organizacji:  Związek Represjonowanych Żołnierzy Batalionów Budowlanych Zarząd Terenowy
Adres korespondencyjny:  ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański
Tel: 662 567 711
e-mail:
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją:

Związek Solidarności Polskich Kombatantów

Nazwa organizacji:  Związek Solidarności Polskich Kombatantów
Adres korespondencyjny:  ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański
Tel: 791 761 012
e-mail:
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją:

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

Nazwa organizacji:  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie
Adres korespondencyjny:  ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański
Tel: 58 56 252 67
e-mail:
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją:

Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych

Nazwa organizacji:  Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych
Adres korespondencyjny:  ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański
Tel: 507 654 110
e-mail:
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją:

Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników

Nazwa organizacji:  Związek Represjonowanych Politycznie Żołnierzy – Górników
Adres korespondencyjny:  ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Mickiewicza 9 83-200 Starogard Gdański
Tel: 697 706 090
e-mail: irenakrzykowska1@gmail.com
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją:

Związek Sybiraków

Nazwa organizacji:  Związek Sybiraków
Adres korespondencyjny:  ul. Bajana 22 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Bajana 22 83-200 Starogard Gdański
Tel: 501 790 267
e-mail:
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją:

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego

Nazwa organizacji:  Związek Żołnierzy Wojska Polskiego
Adres korespondencyjny: ul. Sikorskiego 18 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Sikorskiego 18 83-200 Starogard Gdański
Tel:
e-mail:
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją:

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim

Nazwa organizacji:  Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Starogardzie Gdańskim
Adres korespondencyjny:  ul.Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul.Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański
Tel: 795 188 981
e-mail:
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją:

Rada Kombatantów Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego Powiatu Starogardzkiego

Nazwa organizacji:  Rada Kombatantów Osób Represjonowanych oraz Żołnierzy Wojska Polskiego Powiatu Starogardzkiego
Adres korespondencyjny:  83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  83-200 Starogard Gdański
Tel: 508 962 088
e-mail:
Strona internetowa:
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: kombatanci
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: