Zwolnienie z podatku od nieruchomości

Jedną z podstawowych zachęt inwestycyjnych dostępnych dla przedsiębiorców w gminach jest zwolnienie z podatków i  opłat lokalnych. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyznaje radom gmin uprawnienia w zakresie kształtowania stawek podatkowych
i ustanawiania przedmiotowych zwolnień od przewidzianych w niej podatków i opłat. Podstawowe znaczenie dla przedsiębiorców ma zwolnienie z podatku od nieruchomości.

Rada Miasta Starogard Gdański w drodze Uchwały Nr XXXV/426/2021 z dnia 2 czerwca 2021 roku ustanowiła zwolnienie od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców jako formę pomocy publicznej.

Pliki do pobrania
XXXV_426_2021