Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dane teleadresowe funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego w 2020 r. jednostek publicznych i niepublicznych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa*
Pliki do pobrania: Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie województwa*

Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020r.
Plik do pobrania: Podmioty realizujące programy korekcyjno-edukacyjne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020r

Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.
Plik do pobrania: Podmioty realizujące programy psychologiczno-terapeutyczne dla sprawców przemocy w rodzinie w 2020 r.

PODMIOTY SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE/POWIECIE.
Pliki do pobrania: PODMIOTY SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE/POWIECIE.

Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych (zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej)
Pliki do pobrania: Rejestr miejsc, w których gmina udziela tymczasowego schronienia w placówkach dla osób bezdomnych (zgodnie z art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej)

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego
Pliki do pobrania: Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa mających siedzibę na obszarze województwa pomorskiego

Specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie w 2020 r.
Pliki do pobrania: Specjalistyczne_osrodki_wsparcia_dla_ofiar_przemocy_w_rodzinie_w_2020_r

Opracowano: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Starogard Gdański na podstawie materiałów powierzonych.