Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dane teleadresowe funkcjonujących na terenie województwa pomorskiego w 2021 r. jednostek publicznych i niepublicznych udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie:

Opracowano: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta Starogard Gdański na podstawie materiałów powierzonych.