Dotacje i zwolnienia od podatku

Uchwała nr XXIII/202/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 2 marca 2016r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Pliki do pobrania:


Uchwała nr XXXIV/320/2016 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części oraz budynków mieszkalno-użytkowych lub ich części, w których zostanie wykonany remont elewacji frontowej.

Pliki do pobrania:


Uchwała nr L/523/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy elewacji frontowej budynków wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Pliki do pobrania: