Szkoła muzyczna

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia

Państwową Szkołę Muzyczną I Stopnia w Starogardzie Gdańskim powołano do życia zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki Nr 57 z dnia 11 lipca 1973 roku. Zlokalizowana jest w zabytkowym budynku z roku 1888, który wzniesiony został na zlecenie rodziny Winkelhausen. Winkelhausenowie byli niemieckimi przemysłowcami, właścicielami fabryki alkoholi w Starogardzie. Niewątpliwie ich willa należała do najbardziej reprezentacyjnych budynków miejskich. Do chwili zajęcia Starogardu przez armię radziecką willa pozostawała w rękach jej właścicieli.

Willa Winkelhausena, ok. 1899r. źródło - Pozdrowienia z Kociewia. M.Kalkowski, R.Preising.
Willa Winkelhausena, ok. 1899r. źródło: „Pozdrowienia z Kociewia”. M.Kalkowski, R.Preising.
Willa Winkelhausena. ok. 1908r. źródło-Spacer po starym starogardzie. W.Gogan
Willa Winkelhausena. ok. 1908r. źródło: „Spacer po starym Starogardzie”. W.Gogan

Przebudowa obiektu 

Nowy etap w funkcjonowaniu tego budynku rozpoczął się w okresie powojennym. Po powołaniu szkoły do życia, w budynku rozpoczęto prace remontowe. Na potrzeby szkoły budynek został wyremontowany i przystosowany do zajęć dydaktycznych. Budynek rozbudowano o dodatkowe skrzydło z 16 klasami. W tym czasie szkoła muzyczna mieściła się w ówczesnym budynku Szkoły Podstawowej nr 6, przy ul. R. Traugutta 2. 1 września 1973 roku 85 uczniów rozpoczęło rok szkolny, a wiosną następnego roku dali oni swój pierwszy koncert. Placówka stała się miejscem działalności koncertowej dla miasta, jak również salonem muzycznym i miejscem spotkań z ludźmi kultury.

Szkoła Muzyczna Starogard Gdański. źródło - FB Szkoła Muzyczna Starogard Gdański (2)
źródło – FB Szkoła Muzyczna Starogard Gdański
Szkoła Muzyczna Starogard Gdański. źródło - FB Szkoła Muzyczna Starogard Gdański (1)
źródło – FB Szkoła Muzyczna Starogard Gdański

Dyrektorem tej wielce zasłużonej placówki kulturalno-oświatowej był Tytus Burczy (1973-1976), a jego następczynią Elżbieta Buca (1976-1992). Kolejnym dyrektorem szkoły był Stanisław Karbowski. Ważnym wydarzeniem w działalności szkoły było nadanie jej imienia. Dzięki staraniom dyrektora Karbowskiego, rady pedagogicznej i uczniów ówczesny Minister Kultury i Sztuki RP dnia 24 listopada 1995 r nadał szkole imię słynnego kompozytora Witolda Lutosławskiego. Obecnie działalnością szkoły kieruje dyrektor Tadeusz Negowski. Do dziś szkoła muzyczna inicjuje i organizuje życie kulturalne i muzyczne w Starogardzie Gdańskim.

Szkoła Muzyczna Starogard Gdański (M (1)
Szkoła Muzyczna I Stopnia. Starogard Gdański

 

Koniecznie sprawdź także pozostałe sekcje naszej strony: