DROGA

Rzeźba „Droga”

25 lat solidarności miast Starogard Gdański i Diepholz

25 lat temu, 16 maja 1998 roku, w Starogardzie uroczyście podpisano akt partnerski pomiędzy miastami Starogard Gdański i Diepholz. Od tego czasu partnerstwo obu miast stale się rozwija. Spotkania stały się przyjaźniami, współpraca przerodziła się w solidarność. Miasto Diepholz dziękuje obu miastom za wspólnie spędzony czas i liczy na wiele kolejnych lat głębokiej przyjaźni.

Rzeźba „Droga” Ulricha Halfpapa symbolizuje wspólną przeszłość, teraźniejszość i jednocześnie przyszłość. Grupa ludzi zbliża się do widza od przodu. Widz zostaje pochwycony przez grupę i jest częścią tego, co się dzieje. Z tego punktu widzenia przeszłość jest rozpoznawalna tylko w oddali w dwóch stalowych płytach. Grupa ludzi może reprezentować rodzinę, grupę lub państwo, które wyruszyło w podróż i przechodzi zmianę. Stalowe płyty mogą być symbolem własnej przeszłości, od której oderwały się dwie osoby. Powody „wyruszenia” mogą być tak różne, jak sami ludzie: Założenie rodziny, przeprowadzka, poszukiwanie sensu, ucieczka przed samym sobą lub przed trudnościami takimi jak choroba, dyskryminacja, wysiedlenie w wyniku wojny, katastrofy ekologiczne i wiele innych.

Starogard i Diepholz wyruszyli razem i osiągnęli już wiele dobrych rzeczy. Wspólne wyruszenie w drogę jest sytuacją powtarzającą się – nie tylko dla jednostek, ale także dla naszych miast i krajów. Wychodząc z przeszłości ostatnich 25 lat patrzymy razem w nową, ekscytującą przyszłość.


Skulptur „Der Weg“

25 Jahre Verbundenheit der Städte Starogard Gdanski und Diepholz

Vor 25 Jahren, am 16. Mai 1998, wurde die Partnerschaftsurkunde zwischen den Städten Starogard Gdanski und Diepholz in Starogard feierlich unterzeichnet. Seitdem wurde die Partnerschaft der beiden Städte stetig ausgebaut. Aus Begegnungen wurden Freundschaften, aus Zusammenarbeit entstand Verbundenheit. Die Stadt Diepholz bedankt sich für die gemeinsame Zeit und freut sich auf viele weitere Jahre tiefer Freundschaft.

Die Skulptur „Der Weg“ von Ulrich Halfpap versinnbildlicht die gemeinsame Vergangenheit, die Gegenwart und zugleich die Zukunft. Von vorne geht die Personengruppe auf den Betrachter zu. Der Betrachter wird von der Gruppe eingeholt und ist Teil des Geschehens. Die Vergangenheit ist von diesem Standpunkt nur in der Ferne in den beiden Stahlplatten erkennbar. Die Personengruppe kann stellvertretend für eine Familie, Gruppe oder Staaten stehen, die sich auf den Weg gemacht haben und eine Veränderung durchleben. Die Stahlplatten können sinnbildlich für die eigene Vergangenheit stehen, aus der die beiden Personen sich herausgelöst haben. Die Gründe für das „auf den Weg machen“ können so vielfältig sein, wie die Personen selbst: Familiengründung, Umzug, Sinnsuche, Flucht vor sich selbst oder vor Schwierigkeiten wie Krankheit, Diskriminierung, Vertreibung durch Krieg, Umweltkatastrophen und vieles mehr.

Starogard und Diepholz haben sich zusammen auf den Weg gemacht und bereits viel Gutes erreicht. Das gemeinsame Aufbrechen ist eine wiederkehrende Situation – nicht nur für den einzelnen Menschen, sondern auch für unsere Städte und unsere Länder. Aus der Vergangenheit der letzten 25 gemeinsamen Jahre kommend, richten wir zusammen den Blick in eine neue, spannende Zukunft.