Dla inwestora

Starogard Gdański – miasto przyjazne inwestorom:

Oferty inwestycyjne

Instrumenty wsparcia inwestycji:

Specjalna Strefa Ekonomiczna
Przetargi
Zamówienia publiczne

 

Prawie 24 mln zł Miasto zainwestowało w 2021 roku w poprawę infrastruktury, bezpieczeństwa i jakości życia starogardzianek i starogardzian. Nowoczesne miejsca do wypoczynku, utwardzone i wyremontowane drogi, kilometry nowej sieci kanalizacyjnej – to tylko kilka z kilkunastu zaplanowanych w 2021 roku inwestycji. Ubiegłoroczny plan został wykonany w ok.66 %.

Rok 2021 – mimo panującej nieustannie pandemii – należał raczej do udanych, jeśli chodzi o poprawę infrastruktury w mieście. Nie wszystkie inwestycje zostały wykonane zgodnie z planem, ale proces inwestycyjny nie został zatrzymany. Poniżej przedstawiamy subiektywny ranking najważniejszych modernizacji, rewitalizacji in remontów w roku 2021. 

Inwestycje zakończone w 2021

 • Kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy na Piekiełkach – budowa odkrytych basenów letnich 

Miasto to nie tylko sieć dobrze urządzonych dróg i osiedli mieszkaniowych, domów oraz budynków użyteczności publicznej. Coraz bardziej o jakości życia w mieście świadczą przestrzenie, które służą mieszkańcom do spędzania wolnego czasu z rodziną, gdzie można pojeździć na rowerze, pospacerować, wypocząć i się zrelaksować. Temu właśnie służy jedna z priorytetowych inwestycji 2021 roku. Pomysł na budowę kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego na Piekiełkach pojawił się w 2018 roku, podczas budowy ścieżki edukacyjnej w Dolinie rzeki Wierzyca. W niespełna cztery miesiące firma ROKA Budownictwo ze Starogardu Gdańskiego wybudowała tam trzy letnie baseny odkryte, wodny plac zabaw ze zjeżdżalniami, sauną plenerową i boiskiem do siatkówki. Na tym etapie budowy powstała też droga przeciwpożarowa, miejsce do plażowania, parking, wybieg dla psów i miejsce dla kamperów.

Nowy kompleks rekreacyjno-wypoczynkowy stanowi ciekawą alternatywę spędzania wolnego czasu w mieście dla tych mieszkańców, którzy nie wyjeżdżają na wakacje, ale również dla osób z zewnątrz, które przyjadą do Starogardu w odwiedziny. Uroczyste otwarcie basenów odbyło się 15 lipca 2021 roku. Do końca sierpnia z kompleksu skorzystało prawie 10 tys. mieszkańców. Inwestycja została dofinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 mln zł. Łącznie kosztowała 6,14 mln zł.

 • Letnia scena widowiskowa w Parku Nowe Oblicze

Kolejnym miejscem do wypoczynku i rekreacji w Starogardzie Gdańskim jest Park Nowe Oblicze. Tę przestrzeń publiczną Miasto konsekwentnie rozbudowywało i upiększało od 2015 roku. Budowę parku przy Starogardzkim Centrum Kultury zainicjowały dwie licealistki Wiktoria Badzioch i Julia Kulsz, które zgłosiły swój pomysł na zagospodarowanie tej przestrzeni do pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego. Zgodnie z późniejszą obietnicą prezydenta Janusza Stankowiaka, Miasto dokończyło ich dzieła. Letnia scena w Parku Nowe Oblicze była ostatnim elementem zagospodarowania tego terenu. Wcześniej pojawił się tu skatepark, plac zabaw i miejsce do wypoczynku i relaksu. Scenę wybudowała firma „SMOK” ze Starogardu Gdańskiego. Oprócz tego zainstalowała w parku nowoczesną zautomatyzowaną toaletę publiczną. Inwestycja kosztowała nieco ponad 1 mln zł.

Park Nowe Oblicze przez całe lato tętnił życiem, a letnia scena muzyczna stała się miejscem koncertów plenerowych, które uatrakcyjniły ofertę kulturalną miasta.

 • Modernizacja skweru św. Wojciecha

Niedaleko Parku Nowe Oblicze rozciąga się piękny skwerek, na którym stoi pomnik patrona miasta św. Wojciecha. Miasto w tym roku zleciło remont części alejek Firmie Handlowej Adam Kowalczyk, która odnowiła nawierzchnie chodników, postawiła przy nich ławeczki, doświetliła dodatkowymi lampami i nasadziła wokół nowe rośliny. Modernizacja kosztowała prawie 250 tys. zł. Inicjatorem tej inwestycji był Bartosz Szadokierski.

 • Rozbudowa placu zabaw Jacek i Agatka przy ul. Grunwaldzkiej

W 2021 roku nie zabrakło inwestycji dedykowanych dzieciom i młodzieży. Plac zabaw „Jacek i Agatka” przy ul. Grunwaldzkiej doczekał się dodatkowego zestawu zabawowego typu statek, karuzeli i trampoliny. W ten sposób zagospodarowane zostało dodatkowe 208 m2 powierzchni placu, na której pojawiły się też nowe ścieżki spacerowe. Plac zabaw rozbudowała firma FENSTER sp. z o.o. z Bydgoszczy za kwotę ponad 206 tys. zł. Inicjatorem tej inwestycji była Beata Odziemkowska-Pielecka.

 • Profesjonalny tor dla rowerów górskich i BMX-ów

Dla starszych i doświadczanych rowerzystów firma Bike Universe z Myślenic wybudowała przy osiedlu Nad Jarem profesjonalny tor do jazdy. Obiekt jest połączeniem dwóch torów rowerowych. Pierwszy jest odpowiednikiem górskiej ścieżki rowerowej tzw. single tracka o długości ok. 300 metrów, która trawersuje istniejącym zboczem. Drugi- nieco krótszy ok. 180 metrowy przeznaczony jest dla miłośników jazdy na BMX-ach. Na tym odcinku stromy zjazd prowadzi w kierunku pięciu przeszkód o różnej skali trudności, które umożliwiają wykonywanie skoków, zwrotów i innych rowerowych akrobacji. Oprócz przeszkód trasa składa się z odcinków prostych, podjazdów i odpowiednio wyprofilowanych łuków. Wszystkie elementy toru są oznakowane, a przed wejściem na „Wyrobisko” wisi tablica z regulaminem obiektu. Pomysłodawcami tej inwestycji są starogardzianie: Bartosz Molin, Mirosław Stemplewski i Wojciech Hercke. Powstał z woli mieszkańców, którzy zagłosowali na ich wniosek w Budżecie Obywatelskim. Inwestycja kosztowała 197 500 zł.

 • Modernizacja ulicy Szumana

Komfort poruszania się po mieście ma dla mieszkańców ogromne znaczenie, podobnie jak bezpieczeństwo kierowców i pieszych. Władze miasta dbają o to, by Starogard zmieniał się na lepsze również w tym zakresie. Co roku przynajmniej jedna, a często zdarza się że więcej ulic przechodzi gruntowną modernizację, której celem jest zarówno poprawa komunikacji, jak i wizerunek miasta. Jednym z takich zadań w 2021 roku była przebudowa ul. Szumana. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A., a ich koszt wyniósł ponad 208 tyś. zł. Dzięki tej inwestycji poprawił się komfort jazdy na odcinku łączącym ul. Pomorską z Kopernika oraz usprawnił dojazd mieszkańcom do bloków na osiedlu ks. Szumana.

 • Utwardzenie dróg gruntowych

Kolejną ważną inwestycją drogową w mieście jest utwardzanie dróg gruntowych. Od 2016 roku Miasto konsekwentnie realizuje Program tymczasowego utwardzania płytami YOMB dróg gruntowych na terenie Starogardu Gdańskiego, na który od 2019 roku przeznacza co roku 2 mln zł. W 2021 roku utwardzone zostały ulice: Żabia, Legionów ( na zdjęciu), Malinowa i Boh. Getta. Łącznie prawie 4 km dróg.

 • Rewitalizacja Śródmieścia – przebudowa ul. Sambora, Spichrzowej, Koziej i Szewskiej

Przebudowa tych ulic stanowiła III etap projektu pn. „Rewitalizacja Śródmieścia Starogardu Gdańskiego”. Remont wykonała firma PBD S.A. Starogard Gdański. Prace objęły rozbiórkę istniejących chodników i jezdni oraz przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Przebudowano także sieć wodociągową, energetyczną i gazową. Nowa nawierzchnia została wykonana z kostki kamiennej dla zachowania jej zabytkowego charakteru. Ulice zostały oświetlone i są monitorowane. Dzięki temu mieszkańcom tego rejonu poprawił się komfort i bezpieczeństwo życia. Koszt remontu wyniósł ponad 2,2 mln zł. Inwestycja była objęta dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 • Rewitalizacja Śródmieścia – remont kamienic przy ul. Kościuszki, Jagiełły i Piłsudskiego

W ramach rewitalizacji śródmieścia oprócz remontu uliczek na Starym Mieście oraz działań społecznych podejmowanych na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w 2021 roku Miasto poddało renowacji i modernizacji sześć budynków mieszkalnych przy ulicach Kościuszki ( na zdjęciu budynek nr 129 i 129A) , Jagiełły i Piłsudskiego. Prace objęły remont elewacji wraz z dociepleniem budynku, wymianę pokrycia dachowego, przemurowanie kominów, remont klatek schodowych, a także części lokali mieszkaniowych i zagospodarowanie terenu wokół nieruchomości. Koszt wszystkich remontów wyniósł ponad 2 mln zł. Inwestycja podobnie jak remont ulic na Rynku była objęta dofinansowaniem ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020.

 • Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Kruczej, Pawiej Gołębiej, Rebelki i Rolnej

Chociaż rezultaty tej budowy nie są widoczne gołym okiem, ta inwestycja jest również niezwykle istotna dla rozwoju miasta i poprawy komfortu życia mieszkańców. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w mieście zapewnia bowiem mieszkańcom właściwy odbiór ścieków. W 2021 roku prawie kilometr kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Kruczej, Pawiej i Gołębiej wybudowała firma ARS z Kolnika za kwotę ponad 0,5 mln zł. Drugie tyle (ok. 1,5 km) w obszarze ulic Rolnej i Rebelki zrealizowała spółka Gminny Zakład Usług Komunalnych z Żukowa za blisko 1 mln zł. Inwestycja pozwoli na przyłączenie do kanalizacji ok. 50 nieruchomości.

Budowa nowej sieci była możliwa dzięki rozszerzeniu zakresu rzeczowego zadania „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Starogard Gdański”. Inwestycja została dofinansowana z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycje zakończone współfinansowane przez Miasto w 2021 roku

 • Przebudowa ulicy Lubichowskiej

Modernizacja prawie kilometrowego odcinka ulicy Lubichowskiej od ronda Łupaszki do siedziby Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji PWiK STAR-WiK została zakończona w czerwcu 2021 roku. Całe zadanie kosztowało ponad 8 mln zł. Inwestorem tego przedsięwzięcia było Starostwo Powiatowe. Inwestycję finansowo wsparły władze Miasta – kwotą 1,04 mln zł oraz Wojewoda Pomorski udzielając Powiatowi dofinansowania z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych. Ulica ma nową nawierzchnię, chodniki, oświetlone przejścia dla pieszych, zatoczki autobusowe i postojowe, a wzdłuż biegnie ścieżka rowerowa. Kanalizację sanitarną przebudował STAR -WiK.

 • Budowa ronda przy wjeździe do Galerii Handlowej NEPTUN z modernizacją Alei Jana Pawła II od skrzyżowania z ulicą Pomorską do skrzyżowania z ul. Kościuszki

Rondo, które powstało na wysokości wjazdu do Galerii Neptun z Alei Jana Pawła II, to efekt podjętych przez firmę Broker MS Nieruchomości Sp. z o.o. działań inwestycyjnych na terenie vis a vis Galerii i kina Sokół. Celem tej budowy było usprawnienie ruchu komunikacyjnego w tym obszarze miasta. Jego budowę sfinansowała firma Broker Nieruchomości. W ramach tej inwestycji Miasto położyło nową nawierzchnię ścieralną na odcinku Alei Jana Pawła II od ul. Pomorskiej do nowego ronda, która zdecydowanie poprawiła komfort jazdy i wizerunek tej części miasta. Na sesji Rady Miasta w dniu 28 września 2021 roku rondo otrzymało nazwę Starogardzkich Twórców Kultury.

Inwestycje rozpoczęte w 2021 roku, kontynuowane w 2022 roku

 • Przebudowa ulic, obiektów mostowych i parkingów przy ulicy Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Powidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera

To największa i najważniejsza inwestycja drogowa w Starogardzie Gdańskim. Jej realizacja potrwa do końca 2023 roku i będzie kosztować ok. 13 mln zł. Obejmuje kompleksową przebudowę pięciu ulic: Kanałowej, Sobieskiego, części Owidzkiej, Tczewskiej i Hallera w sąsiedztwie dawnych Młynów oraz modernizację 4 obiektów mostowych na rzece Wierzyca i kanele. Jej wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg ze Starogardu Gdańskiego. Prace prowadzone są etapami. W 2021 roku objęły ulicę Tczewską na odcinku od skrzyżowania z ul. Owidzką do skrzyżowania z ul. Norwida z wyłączeniem tych skrzyżowań oraz ulicę Kanałową na odcinku od skrzyżowania z ul. Podgórną do ul. Tczewskiej. Na tym etapie przebudowy modernizowane są również trzy mosty. Miasto planuje jak najszybciej zakończyć ten etap, aby uruchomić przejazd ulicą Tczewską. Koniec tych prac uzależniony jest wyłącznie od pogody. Potrzebny jest miesiąc korzystnej aury. Etap II zaplanowany na rok 2022 obejmie przebudowę ulicy Sobieskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Kościuszki (z wyłączeniem tego skrzyżowania) do skrzyżowania z ul. Owidzką włącznie, na którym powstanie nowe rondo. Na tym etapie wybudowany zostanie również parking.

 • Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 8

Budowa pełnowymiarowej nowoczesnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 8 to długo wyczekiwana inwestycja w mieście. Niezwykle potrzebna i celowa, chociażby ze względu na poprawę komfortu pracy nauczycieli wychowania fizycznego oraz umożliwienie młodzieży rozwijania swoich talentów i pasji sportowych. Prace rozpoczęły się na początku grudnia 2021 roku i potrwają do końca 2022 roku. Wykonawcą tego zadania jest firma Przembud z Gdańska, która wyremontuje istniejącą salkę gimnastyczną oraz wybuduje wielofunkcyjną salę sportową o powierzchni ponad 1000 m2 z łącznikiem, który zostanie dobudowany do istniejącego budynku szkoły, zaplecze higieniczno-sportowe a także siłownię. Nowo wybudowany obiekt będzie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Koszt całej inwestycja to ponad 10 mln zł. Inwestycja została dofinasowana z Ministerstwa Sportu w ramach programu „Sportowa Polska 2020” kwota 2 mln zł oraz kwotą 5 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

 • Przebudowa ulicy Kryzana

W ramach planowanej inwestycji przebudowany zostanie 900 metrowy odcinek ulic Kryzana oraz Starzyńskiego od skrzyżowania z ulicą Skarszewską. Nowa jezdnia ulicy zostanie wykonana z nawierzchni bitumicznej. Po jednej jej stronie pojawi się chodnik z kostki betonowej, po drugiej – ciąg pieszo rowerowy. Ulice zostaną oświetlone i oznakowane. W ramach inwestycji przebudowana zostanie też kanalizacja deszczowa i sanitarna. Prace obejmą również indywidualne zjazdy do nieruchomości oraz wyznaczenie miejsc postojowych na odcinku pomiędzy ulicami Sucharskiego a Starzyńskiego. Zadanie realizuje firma Strabag z Pruszkowa. Prace zakończą się w 2023 roku. Ich koszt to ponad 4 mln zł.

 • Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Pelplińskiej i Pomorskiej

Budowę ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 222 z ulicą Pomorską Przedsiębiorstwo Budowy Dróg w Starogardzie Gdański rozpoczęło w grudniu 2021 roku. Inwestorem tego zadania jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Inwestycję finansują pół na pół samorząd Województwa Pomorskiego i Miasto Starogard Gdański w łącznej kwocie ponad 6 mln zł. Rondo, które ma powstać w tym miejscu ma ogromne znaczenie dla poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu komunikacyjnego w mieście. To jedno z najbardziej niebezpiecznych skrzyżowań, na którym dochodzi do częstych kolizji i wypadków. Nowe rondo ma te sytuacje zmienić na lepsze. Inwestycja oprócz przebudowy samego skrzyżowania obejmie przebudowę i rozbudowę wszystkich sieci podziemnych: cieplnej, wodociągowej, elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej, budowę chodników i ścieżki rowerowej. Konstrukcja nawierzchni jezdni zostanie wzmocniona przez co najmniej dwie warstwy jezdne. Przebudowane zostaną też wszystkie zjazdy zlokalizowane w pasie drogi wojewódzkiej, przejścia dla pieszych, na których pojawią się azyle bezpieczeństwa oraz oświetlenie drogowe. Droga zostanie oznakowani poziomo i pionowo, a całą inwestycję dopełnią nowe nasadzenia drzew i krzewów. Nowe rondo ma zostać oddane do użytku jesienią 2022 roku.