Budżet miasta

Rada Miasta na sesji w dniu 22 grudnia przyjęła budżet Starogardu Gdańskiego na 2022 rok. Najwięcej pieniędzy ponad 144 mln zł Miasto wyda na oświatę, rodzinę, i pomoc społeczną. W rozwój miejskiej infrastruktury planuje zainwestować ponad 42 mln zł.

Prace nad budżetem na rok 2022 przebiegały w nietypowej atmosferze wielu niejasności i znaków zapytania związanych nie tylko z brakiem możliwości precyzyjnego określenie skutków inflacji, chociażby z tytułu zwiększenia kosztów mediów czy realizacji planowanych inwestycji, ale także w związku z zapowiedzią wprowadzenia rządowego programu tzw. „polskiego ładu”. Wprowadzenie w życie jego założeń i późniejsza realizacja będą miały decydujący wpływ na finanse samorządów w przyszłym roku i latach kolejnych. Prawdopodobnie w znacznym stopniu zdeterminują realizację przyszłorocznego budżetu. Mimo to prezydent miasta wraz ze swoimi współpracownikami przygotowali realny budżet, zapewniając w nim pieniądze na pomoc społeczną, oświatę, kulturę, sport, ochronę środowiska, promocję i bezpieczeństwo mieszkańców. Inwestycje natomiast zostały zaplanowane w taki sposób, aby służyły jak największej liczbie użytkowników i kontynuowały przyjętą przeze prezydenta Janusza Stankowiaka politykę zrównoważonego, dynamicznego rozwoju miasta.

Przy wsparciu programów rządowych Starogard na inwestycje w 2022 roku planuje wydać ponad 42 mln zł

Wśród największych inwestycji planowanych w 2022 w Starogardzie Gdańskim są m.in.
• Przebudowa ulic, obiektów mostowych i parkingów przy ulicy Kanałowej, Sobieskiego, części ul. Powidzkiej, części ul. Tczewskiej oraz ul. Hallera,
• Przebudowa ul. Kryzana i Starzyńskiego
• Budowa sali sportowej przy PSP 8,
• Rozbudowa kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego z odkrytymi basenami na terenie Piekiełek – budowa placu zabaw i labiryntu,
• Przebudowa 8 przejść dla pieszych
• Rozpoczęcie budowy Centrum Kulturalnego Kociewie

Na sesji w dniu 22 grudnia 2021 roku, po wysłuchaniu stanowisk klubów radnych i dyskusji, przewodnicząca Rady Miasta poddała pod głosowanie uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański na 2022 rok. Głosowało 20 radnych ( 1 radny był nieobecny). Za przyjęciem budżetu swój głos oddało 13 radnych, 6 radnych wstrzymało się od głosu, 1 radny było „przeciw”.