Obwieszczenia

12 kwietnia 2024

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 9 kwietnia 2024 r. wydane zostały:

1) Zarządzenie Nr 160/04/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej,obejmujące 1 pozycję: ul. Jagiełły 10/14działka nr454/4 pow. 404 m2, obręb 17, KW 29683/7 w udziale 0,0540, pow. użytk. lokalu 40,04 m2, zbycie na rzecz najemcy 

2) Zarządzenie Nr 161/04/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu,obejmujące 5 lokali mieszkalnych: 1) Aleja Wojska Polskiego 11/2 –działka nr 420/1 pow. 655 m2, obręb 13, KW 62562/6, w udziale 0,1458,pow. użytk. lokalu 53,59 m2, parter, 2) ul. Jagiełły 10/7 –działka nr 454/4 pow. 404 m2, obręb 17, KW 29683/7 w udziale 0,0548, pow. użytk. lokalu 40,69 m2, I piętro, 3) ul. Owidzka 38/11 – działka nr 39 pow. 731 m2, obręb 16, KW 43848/6 w udziale 0,069, pow. użytk. lokalu 28,60 m2, II piętro, 4) ul. Kopernika 32C/12 – działka nr 154/331 pow. 1 265 m2, obręb 23, KW 34382/5 w udziale 0,0313, pow. użytk. lokalu 50,66 m2, III piętro, 5) ul. Kopernika 34/50 – działka nr 154/329 pow. 1 385 m2, obręb 23, KW 34381/8 w udziale 0,0102, pow. użytk. lokalu 21,19 m2, I piętro;

3) Zarządzenie Nr 162/04/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, obejmujące 5 pozycji: 1)–5) ul. Żurawia – działki nr: 270/9, 270/11, 270/13, 270/14, 270/15, obręb 37, KW 29727/8, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 13MN2, 14MN2.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. 58 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


6 marca 2024

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 5 i 6 marca 2024 r. wydane zostały:

1) Zarządzenie Nr 116/03/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego: 1) ul.Kochankidziałka nr22/29 pow. 13 368 m2, obręb 7, KW 24794, teren zabudowy techniczno – produkcyjnej, magazyny, składy, bazy, parkingi, garaże, handel hurtowy a także zabudowa usługowa komercyjna – A.181.P2,U1;

2) Zarządzenie Nr 120/03/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję do zbycia w trybie bezprzetargowym na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej: 1) ul.Południowa –działka nr 70/67 pow. 94 m 2, obręb 28, KW 30436,tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem usług wbudowanych – E.74.MN.2;

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

14 lutego 2024

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 7 lutego 2024 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 75/02/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:
1) ul.Bohaterów Getta – działka nr 16/20 pow. 1 344 m2, obręb 30, KW 21317, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 29.MN,
2) ul.Żołnierzy Wyklętych – działka nr 16/22 pow. 1 484 m2, obręb 30, KW 21317, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 28.MN,
3) ul.Gusowskiego – działka nr 16/23 pow. 1 647 m2, obręb 30, KW 21317, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 28.MN;

2) Zarządzenie Nr 76/02/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 12 pozycji do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:
1)–12) ul.Roweckiego „Grota”, Fieldorfa „Nila”, Niemojewskiego – działki nr: 1/4-1/11, 1/16, 1/18, 1/19, 1/21, obręb 1, KW 34706, tereny zabudowy usługowej, komercyjnej oraz o charakterze
publicznym, wyklucza się funkcje mieszkaniowe – A.30.U1,U2;

3) Zarządzenie Nr 77/02/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję do zbycia w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela garażu murowanego, którego wartość znacznie przewyższa wartość gruntu, na którym został wybudowany:
1) ul.Grunwaldzka – działka nr 456/28 pow. 23 m2, obręb 13, KW 24793, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, z usługami towarzyszącymi, dopuszcza się sytuowanie zespołów garaży dla obsługi funkcji podstawowej – C1.49.MW.1;

4) Zarządzenie Nr 78/02/2024 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:
1) ul.Chrztu Polski – działka nr 5/42 pow. 6 026 m2, obręb 1, KW 34706, teren zabudowy usługowej, komercyjnej, dopuszcza się funkcje mieszkaniowe jako towarzyszące funkcji
podstawowej, wbudowane – A.31.U1.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu
podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej. Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. 58 5306075 lub 6076.

Pliki do pobrania:
załącznik do zarządzenia nr 75_02_2024
załącznik do zarządzenia nr 76_02_2024
załącznik do zarządzenia nr 77_02_2024
załącznik do zarządzenia nr 78_02_2024

______________________________________________________________________________________________________________________________________

7 lutego 2024

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 23 stycznia 2024 r. wydane zostało:
1) Zarządzenie Nr 40/01/2024 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Hallera – działka nr 73/21 pow. 489 m2, obręb 14, KW 38359/3, teren usług publicznych z zakresu sportu, rekreacji i obsługi turystyki– C2.3.U.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. (58) 5306114 lub 6115.

Pliki do pobrania:
Załącznik do zarządzenia 40_01_2024

 
______________________________________________________________________________________________________________________________________

13 grudnia 2023

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 12 grudnia 2023 r. wydane zostały:
1) Zarządzenie Nr 562/12/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) rejon ulic: Kociewskiej i Skalskiego – działki nr: 510/1 o pow. 3 384 m2 , 510/2 o pow. 3 349 m2, 510/3 o pow. 2 427 m2, obręb 22, KW 20912/9, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, dopuszcza się sytuowanie lokali usługowych wbudowanych w parterach budynków, wyklucza się zespoły garaży budowanych jako odrębne obiekty – D2.7.MW.1, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

2) Zarządzenie Nr 564/12/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym, na okres do 3 lat, pod stacje ładowania pojazdów elektrycznych, obejmujące 6 pozycji: 1) ul. Hallera – dz.nr: 73/17 i 201/6 w części o pow.~2 m2, obręb 14, KW 30023/3, 2) ul. Sobieskiego – dz.nr 261/2 w części o pow.~1 m2, obręb 16, KW 54389/0,

3) Al. Jana Pawła II – dz.nr 154/409 w części o pow.~1 m2, obręb 23, KW 24792/9, 4) ul. Lubichowska – dz.nr: 404/5 i 404/6 w części o pow.~2 m2, obręb 17, KW: 60531/6 i 41070/7, 5) ul. Rynek – dz.nr 238/6 w części o pow.~1 m2, obręb 17, KW 39039/1, 6) Al. Niepodległości – dz.nr 433/33 w części o pow.~2 m2, obręb 17, KW 34952/2.
Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. (58) 5306075 lub 6076.

 

Pliki do pobrania:

załącznik do zarządzenia nr 562_12_2023

załącznik do zarządzenia nr 564_12_2023


7 listopada 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 31 października 2023 r. wydane zostało:

1) Zarządzenie Nr 499/10/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 5 pozycji: 1) – 5)rejon ulic:Żołnierzy Wyklętych i Alojzego Gusowskiego –działki nr:220/20 o pow. 1 010 m2, 220/21 o pow. 971 m2, 224/1 o pow. 1 827 m2, 224/2 o pow. 1 782 m2, 224/3 o pow. 3 664 m2, obręb 30 , KW 18053, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – 28.MN i tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej – 31.MN/U,zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

załącznik do zarządzenia Nr 499/10/2023


26 września 2023

                                                                                                 NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 14 września 2023 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 427/09/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia dot. lokalu użytkowego przy Al. Wojska Polskiego 27A na parterze o pow. użytk. 141,60 m2 plus piwnice, udział 0,0735 w działce nr 353 w obrębie 13, KW GD1A/00012245/3, zbycie na rzecz dotychczasowego najemcy bądź w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

19 września 2023 r. wydane zostały następujące Zarządzenia:
1) Nr 432/09/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 działki:
ul. bp. Konstantyna Dominika – działka nr 399/4 obręb 2 o pow. 88 m2, KW GD1A/00062651/7, A.114.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zbycie bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości,
– ul. Bolesława Prusa – działka nr 1/76 obręb 28 o pow. 18 m2, KW GD1A/00045952/2, E.78.MW.1,MN2 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, zbycie bezprzetargowo na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;
2) Nr 433/09/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu dot. lokalu mieszkalnego przy ul. 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich 12/14 na I piętrze o pow. użytk. 32,08 m2 plus piwnica i pom. gospodarcze, udział 0,0444 w działkach nr: 453 i 454/6 w obrębie 17, KW GD1A/00000604/1, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
3) Nr 434/09/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia dot. działki nr 8/4 obręb 2 ul. Żurawia o pow. 44 m2, KW GD1A/00029727/8, 16E – teren istniejącej stacji transformatorowej słupowej, zbycie bezprzetargowo na cele statutowe – stacja transformatorowa.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszczenie na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. 58 5306075 lub 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

załącznik do zarządzenia nr 432_09_2023

załącznik do zarządzenia nr 433_09_2023

załącznik do zarządzenia nr 434_09_2023

załącznik do zarządzenia nr 427_09_2023


4 września 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 30 sierpnia 2023 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 398/08/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu obejmujące 7 pozycji: 1) Al. Wojska Polskiego 36 –lokal mieszkalny o pow.użytk. 25,58 m2na III piętrze, udział 0,0105 w działce nr 101 w obrębie 13 , KW GD1A/00013133/2, 2) ul. Kanałowa 19A – lokal mieszkalny o pow.użytk. 84,56 m2dwupoziomowy na parterze i I piętrze, udział 0,0950 w działce nr 125/11 w obrębie 14, KW GD1A/00036880/0, 3) ul. Kopernika 32F – lokal mieszkalny o pow.użytk. 18,64 m2na I piętrze, udział 0,0142 w działce nr 65/1 w obrębie 23 , KW GD1A/00035824/3, 4) ul. Piłsudskiego 16 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 30,17 m2na II piętrze, udział 0,0613 w działce nr 17/2 w obrębie 17, KW GD1A/00031641/8, 5) ul. Skarszewska 2C – lokal mieszkalny o pow.użytk. 25,98 m2na II piętrze, udział 0,0506 w działce nr 390/8 w obrębie 13, KW GD1A/00033526/0, 6) ul. Skośna 5 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 31,83 m2na parterze, udział 0,0400 w działce nr 13/52 w obrębie 32, KW GD1A/00031698/2, 7) ul. Ściegiennego 5 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 48,20 m2na parterze, udział 0,0509 w działkach nr: 40/1 i 39/4 w obrębie 18, KW GD1A/00011758/5.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania


24 sierpnia 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 sierpnia 2023 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 393/08/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Prusa – działka nr 1/77 o pow. 1 134 m2, obręb 28, KW 45952, E.78.MW.1,MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenie podlegaj podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.
Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. 58 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:
załącznik do zarządzenia nr 393


11 lipca 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 4 lipca 2023 r. wydane zostało:

1) Zarządzenie Nr 366/07/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 4 pozycje: 1) – 4) rejon ul. Andersa –działki nr: 17/8, 17/9, 17/10, 17/11 o łącznej pow. 3 038 m 2 , obręb 29, KW 51835, E.28.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dopuszcza się usługi wbudowane nieuciążliwe towarzyszące zabudowie mieszkaniowej, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


22 czerwca 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 21 czerwca 2023 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 333/06/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Skarszewska –część działki nr 71 o pow. ~50 m 2, obręb 5, KW 32810,dzierżawa na okres do 3 lat pod miejsce postojowe i teren zielony, KDZ – tereny komunikacji, 2) ul. Skarszewska –część działki nr 3/11 o pow. ~120 m2, obręb 1, KW 26798,dzierżawa na okres do 3 lat pod pawilon handlowy – sprzedaż kwiatów i zniczy, A.156.ZC – teren zieleni cmentarza komunalnego z dopuszczeniem handlu kwiatami, zniczami itp.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


13 czerwca 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 2 i 13 czerwca 2023 r. wydane zostały:

1) Zarządzenie Nr 301/06/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) ul. Rolna –działki nr: 1/70, 1/71 i 1/72 o pow. odpowiednio:1 100 m², 1 223 m2, 1 187 m2, obręb 28, KW 39396/1,zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, E.109.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2) Zarządzenie Nr 305/06/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Korytybska/Zagończyka –działki nr: 21/27 i 21/28 o pow. odpowiednio:1 203 m² i 1 453 m2 , obręb 30, KW 18053/2, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego , 40.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

3) Zarządzenie Nr 306/06/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Korytybska –działka nr 21/26o pow.620 m², obręb 30, KW 18053/2,bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, 40.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański ul. Gdańska 6, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


4 kwietnia 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 4 i 12 kwietnia 2023 r. wydane zostały:

1) Zarządzenie Nr 180/04/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Chopina – działki nr: 71/20 i 71/24 o łącznej pow. 290 m², obręb 17, KW 37561, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, C.2.129.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,2) ul. Parkowa/Chopina – działkinr: 67/1 i 71/25 o łącznej pow. 217 m², obręb 17, KW: 26585 i 37561, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, KDL – tereny komunikacji, C.2.129.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

2) Zarządzenie Nr 195/04/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Rynek – działka nr 238/3 o pow. 24 m², obręb 17, KW 39039, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, C.2.29.U2,KDD – teren zabudowy usługowej, dróg publicznych, placów miejskich i ciągów pieszych, historyczny Rynek.

3) Zarządzenie Nr 196/04/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kochanki – działka nr 57/1 o pow. 49 m², obręb 7, KW 24794, bezprzetargowe zbycie w drodze zamiany nieruchomości, A.182.MN.3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami towarzyszącymi.

4) Zarządzenie Nr 198/04/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Malinowa – działka nr 85/2 o pow. 1 632 m², obręb 20, KW 6866, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, D2.94.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 2) ul. Prusa – działka nr 1/18 o pow. 1 152 m², obręb 28, KW 45952, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, E.78.MW.1,MN.2 – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak


29 marca 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 22 marca 2023 r. wydane zostało:

1) Zarządzenie Nr 156/03/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Korytybska – działki nr: 225/5 o pow. 900 m² i 225/7 o pow. 1 047 m ² , obręb 30, KW 8712, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 50.MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


15 marca 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 7 i 14 marca 2023 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 142/03/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję:1) ul. Obrońców Wybrzeża – działka nr 146/79 o pow. 25 m², obręb 29, KW 27343, zbycie w drodze zamiany nieruchomości, E.57.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

   2. Zarządzenie Nr 143/03/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Chopina – działka nr 71/3 o pow. 121 m², obręb 17, KW 37561, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, C.2.129.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,2) ul. Działkowa – działki nr: 74/4 i 74/5 o łącznej pow. 335 m², obręb 18, KW 29733, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, D1.17.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

   3. Zarządzenie Nr 151/03/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Poprzeczna – działka nr 189/1 o pow. 914 m², obręb 5, KW 32810, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, A.127.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,2) ul. Obrońców Wybrzeża – działka nr 146/80 o pow. 1873 m², obręb 29, KW 27343, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, E.57.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


28 luty 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 22 lutego 2023 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 111/02/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję:1) ul. Kociewska/Korytybska – działka nr 21/23 o pow. 207 m ², obręb 30, KW 18053, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, 40.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


2 luty 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 24 stycznia 2023 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 41/01/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję:1) ul. Gryfa Pomorskiego – działka
    nr 471/1 o pow. 112 m ², obręb 29, KW 14183, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, KDD – tereny komunikacji drogowej – ulic dojazdowych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


18 styczeń 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 10 i 17 stycznia 2023 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 18/01/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1-2 ul. Żurawia – działki: nr 270/6 o pow. 1 426 m² i nr 270/7 o pow. 1 420 m², obręb 37, KW 29727, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 12MN2, 11MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

   2. Zarządzenie Nr 19/01/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: ul. Sowia – działka nr 513/3 o pow. 89 m², obręb 2, KW 42346, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, A.104.MN.2 – teren zieleni urządzonej, parki, skwery, zieleńce;

   3. Zarządzenie Nr 33/01/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 1 pozycję: ul. Sobieskiego 11/6 – działka nr 241/1 o pow. 189 m² w udziale 0,1063, obręb 17, KW 26272, lokal o pow. użytk. 42,20 m², zbycie bezprzetargowe na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


30 listopada 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 22 listopada 2022 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 536/11/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Kraziewicza – działka nr 34/28 o pow. 20 m², obręb 33, KW 23837, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, M3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


8 listopada 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 8 listopada 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 512/11/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję:ul. Andersa/Rodziny Czosków – działkanr 17/2 o pow. 326 m², obręb 29, KW 51835, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, E.27.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   2. Zarządzenie Nr 513/11/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Sobieskiego – działka nr 64/3 o pow.86 m², obręb 16, KW 37029, bezprzetargowe zawarcie umowy na okres do 3 lat pod ogród przydomowy, C2.52.MU.5 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

 

12 października 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 5 i 11 października 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 478/10/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Ściegiennego – działka nr 39/5 w części o pow. ~40 m², obręb 18, KW 29733, bezprzetargowe zawarcie umowy na okres do 3 lat, D1.16.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2) al. Jana Pawła IIdziałka nr 224/46 w części o pow. ~60 m², obręb 23, KW 40787, przetargowe lub bezprzetargowe zawarcie umowy na okres do 3 lat pod 3 garaże blaszane, C3.49.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

   2. Zarządzenie Nr 482/10/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Mickiewicza – działka nr 179/182 o pow. 736 m², obręb 12, KW 24974, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, KDW – teren komunikacji – drogi wewnętrzne;

   3. Zarządzenie Nr 483/10/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Orlińskiego – działka nr 395/12 o pow. 497 m², obręb 22, KW 51917 , bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, KDD – teren komunikacji – drogi publiczne;

   4. Zarządzenie Nr 484/10/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Obrońców Wybrzeża – działka nr 146/74 o pow. 164 m², obręb 29, KW 33780, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, E.20.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


9 sierpnia 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 2 sierpnia 2022 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 399/08/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Dąbka – działka nr 284/2 o pow. 7 m², obręb 2, KW 28928, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej, KDD – tereny komunikacji,2) ul. Dąbka/Dominika – działki nr:284/1 o pow. 18 m² i 399/1 o pow. 195 m², obręb 2, KW 28928 i KW 62651, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej, KDD i KDZ – tereny komunikacji.

   2. Zarządzenie Nr 401/08/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 2 pozycje:1) ul. Ściegiennego – część działki nr 39/5 o pow. ~13 m², obręb 18, KW 29733, dzierżawa na okres do 3 lat pod dojazd z drogi publicznej, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy, D1.16.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,2) ul. Sosabowskiego – działka nr 16/13 o pow. 733 m², obręb 30, KW 21317, dzierżawa na okres do 3 lat pod urządzenie placu gier i zabaw, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy, 34.ZP/US – teren zieleni urządzonej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


14 czerwca 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 9 czerwca 2022 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 323/06/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Kryzana 6/2 – pow. użytk. lokalu 28,09 m², działka nr 5/72 o pow. 4 295 m² w udziale 0,0488, obręb 2, KW 49557, 2) ul. Osiedlowa 1B/5 – pow. użytk. lokalu 51,45 m², działka nr 355 o pow. 676 m² w udziale 0,0282, obręb 13, KW 13283.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530 60 76.

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


25 maja 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 25 maja 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 288/05/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Kręta – działki nr: 187/119 o pow. 303 m² i 187/120 o pow. 342 m², obręb 5, KW 34706, 04.KDX – teren komunikacyjny – zbędny, ślepy ciąg pieszo-jezdny, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

   2. Zarządzenie Nr 289/05/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Łabędzia – działka nr 286/4 o pow. 34,4261 ha , obręb 37, KW 29727, dzierżawa na okres do 3 lat pod tymczasowe uprawy rolnicze, zawarcie umowy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306074.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


15 kwietnia 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 kwietnia 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 225/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące pozycję: 1) ul. Magazynowa – część działki nr 116 o pow. ~105 m², obręb 18, KW 24988, D1.14.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dzierżawa na okres do 3 lat pod garaż blaszany i ogródek przydomowy, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy.

   2. Zarządzenie Nr 227/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące pozycję: 1) al. Jana Pawła II – część działek nr: 15/15, 15/18, 15/38 o łącznej pow. ~200 m², obręb 23, KW 24792, KDW – droga wewnętrzna i C3.18.U1,U2 – teren zabudowy usługowej, dzierżawa na okres do 3 lat pod gastronomiczny ogródek okresowy, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076 lub 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 


22 marca 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 marca i 22 marca 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 153/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: ul. Rynek – działka nr 238/6 w części o łącznej pow. do 1 000 m², obręb 17, KW 39039, 51-U/KDD/KX – teren zabudowy usługowej, dzierżawa na okres do 3 lat pod okresowe ogródki gastronomiczne, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy z użytkownikami sąsiadujących lokali użytkowych;

   2. Zarządzenie Nr 154/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące 1 pozycję: ul. Skarszewska 2B/3 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 33,54 m², działka nr 389, pow. 239 m², udział 0,0538, obręb 13, KW gruntu 11712, zbycie bezprzetargowe na rzecz dotychczasowego najemcy;

   3. Zarządzenie Nr 167/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: os. Nad Jarem – działka nr 2/249, w części o pow. ~63 m², obręb 19, KW 20108, D1.34.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dzierżawa na okres do 3 lat pod wiatę, zieleń i rekreację, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy;

   4. Zarządzenie Nr 169/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: ul. Żurawia – działka nr 243/1, pow. 924 m², obręb 37, KW 34769, 2MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zbycie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


30 lipca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 27 lipca 2021 r. wydane zostało:

1) Zarządzenie Nr 256/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) ul. Świętojańska – działka nr 237/4 o pow. 794 m² obręb 37, KW 36789, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu, 2) ul. Żurawia – działka nr 238/3 o pow. 859 m² obręb 37, KW 34707, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu, 3) ul. Żurawia – działka nr 238/4 o pow. 939 m² obręb 37, KW 34707, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


7 lipca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 7 lipca 2021 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 235/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 16 pozycji: 1) – 16) ul. Słoneczna/Księżycowa/Rolna – obręb 28, działki nr: 70/6,70/7,70/9,70/43,70/46,70/47,70/50-70/55,70/57-70/60, KW 30436, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą – 09.MN, 27.MN, 11.MN, 18.MN/U, 19.MN, 21.MN , zbycie w drodze przetargu;

   2. Zarządzenie Nr 236/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) ul. Słoneczna – obręb 28, działki nr: 67 o pow. 2 316 m², 70/45 o pow. 3 138 m², 70/49 o pow. 3 579 m², KW 30436, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 06.MW, 29.MW, 30.MW, zbycie w drodze przetargu;

   3. Zarządzenie Nr 237/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) rejon ul. Kociewskiej i Korytybskiej – obręb 30, działki nr: 16/12 o pow. 3 549 m², 16/14 o pow. 4 605 m², 16/16 o pow. 1 451 m², KW 21317, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną – 32.MW, 33.MW, 38.MN, zbycie w drodze przetargu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


14 maja 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 maja 2021 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 153/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Tczewska – obręb 14, działki nr: 196/1 o pow. 229 m², KW 25654 i 195/18 o pow. 55 m², KW 32153, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

   2. Zarządzenie Nr 154/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kochanki – działka nr 22/39 o pow. 70 m², KW 24794, obręb 7, zbycie bezprzetargowe w drodze zamiany nieruchomości;

   3. Zarządzenie Nr 155/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 5 pozycji: 1) – 5) ul. Korytybska – działki nr: 220/5 o pow. 5 580 m², 220/18 o pow. 3 765 m², 220/19 o pow. 3 797 m², 221/1 o pow. 7 322 m², 221/3 o pow. 9 806 m², KW 18053, obręb 30, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 32.MW, 33.MW, tereny zabudowy usługowej – 36.U, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – 35.MW/U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   4. Zarządzenie Nr 156/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Mickiewicza – zabudowana murowanym garażem działka nr 136/7 o pow. 24 m², KW 33779 oraz udział 1/15 część w działce nr 136/13 o pow. 637 m² stanowiącej dojazd z ul. Mickiewicza, obręb 14, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – C2.114.MW.1, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

30 kwietnia 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 27 kwietnia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 127/04/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/170 o pow. 1 000 m², obręb 12, KW 24974, pod zaplecze budowy budynków wielomieszkaniowych na działce nr 179/169.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


8 marca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 2 marca 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 74/03/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu , obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Skarszewska 2C/14 – lokal mieszkalny o pow. użytk. 49,02 m², udział przynależny 0,0909 w działce nr 390/8 o pow. 210 m², obręb 13, KW 33526, 2) ul. Piłsudskiego 10/8 – lokal mieszkalny o pow. użytk. 49,08 m², udział przynależny 0,0480 w działkach nr: 19/1 i 20/9 o łącznej pow. 424 m², obręb 17, KW 31643.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


26 stycznia 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 19 stycznia i 26 stycznia 2021 r. wydane zostały odpowiednio:

   1. Zarządzenie Nr 17/01/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skarszewska – działka nr 69 w części o pow. ~100 m², obręb 5, KW 32810, teren komunikacji drogowej KDZ – pod miejsce postojowe z zielenią towarzyszącą, tryb bezprzetargowy na okres do 3 lat;

   2. Zarządzenie Nr 24/01/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Gryfa Pomorskiego – działka nr 24/10 o pow. 213 m², obręb 29, KW 20380, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej E.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


25 listopada 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 16 listopada 2020 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 450/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 45 – lokal mieszkalny na I piętrze o pow. użytk. 94,98 m² – KW 12385, działka nr 379 o pow. 437 m² w przynależnym udziale 77/128, obręb 17 – KW 11710, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 23 listopada 2020 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 455/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Iwaszkiewicza – działka nr 179/178 o pow. 6 322 m², obręb 12, KW 24974, pod zabudowę produkcyjną, usługową – 3.P,U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 24 listopada 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 457/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chopina/Piłsudskiego – działka nr 525/12 o pow. 3 509 m², obręb 17, KW 67837, teren obsługi komunikacji – parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych – 07KDP, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   2. Zarządzenie Nr 458/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zblewska – działka nr 24/73 o pow. 699 m², obręb 19, KW 20108, teren usług komercyjnych – 1.UC, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

   3. Zarządzenie Nr 459/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zielona – działka nr 178/2 o pow. 85 m², obręb 12, KW 24974, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – C1.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 /6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


21 października 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 października 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 411/10/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 16 pozycji: 1) – 16) ul. Chrztu Polski – działki nr: 5/18 – 5/23, 5/25 – 5/28, 5/30 – 5/33, 5/35, 5/36 o pow. 817 m² – 1 322 m², obręb 1, KW 34706, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – A.20.MN.2, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   2. Zarządzenie Nr 412/10/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Kręta – działki nr: 187/87 o pow. 872 m² i 187/88 o pow. 871 m², obręb 5, KW 34706, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – 06.MN, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


18 września 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 i 16 września 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 374/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: os. 800-lecia – część działki nr 154/365 o pow. ~2,2 m², obręb 23, KW 50982, pod pojemniki do segregacji odpadów;

   2. Zarządzenie Nr 375/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: ul. Osiedlowa 5 B/3 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 33,45 m² w udziale 3/4 części, na parterze, KW lokalu 48478, przynależny udział 0,0284 w działce nr 364/1 o pow. 416 m², obręb 13, KW 29522;

   3. Zarządzenie Nr 376/09/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym obejmujące 1 pozycję: ul. Ceynowy – działki nr: 47/3, 47/4, 60/9, 60/10, 60/14, 60/15 o łącznej pow. 22 669 m², obręb 6, KW 44487;

   4. Zarządzenie Nr 377/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/163 o pow. do 840 m², obręb 12, KW 24974, pod urządzenie miejsc postojowych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076, 5306114.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


27 listopada 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 16 listopada 2020 r. wydane zostało:
1) Zarządzenie Nr 450/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 45 – lokal mieszkalny na I piętrze o pow. użytk. 94,98 m² – KW 12385, działka nr 379 o pow. 437 m² w przynależnym udziale 77/128, obręb 17 – KW 11710, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 23 listopada 2020 r. wydane zostało:
2) Zarządzenie Nr 455/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Iwaszkiewicza – działka nr 179/178 o pow. 6 322 m², obręb 12, KW 24974, pod zabudowę produkcyjną, usługową – 3.P,U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 24 listopada 2020 r. wydane zostały:
3) Zarządzenie Nr 457/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chopina/Piłsudskiego – działka nr 525/12 o pow. 3 509 m², obręb 17, KW 67837, teren obsługi komunikacji – parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych – 07KDP, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
4) Zarządzenie Nr 458/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zblewska – działka nr 24/73 o pow. 699 m², obręb 19, KW 20108, teren usług komercyjnych – 1.UC, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;
5) Zarządzenie Nr 459/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zielona – działka nr 178/2 o pow. 85 m², obręb 12, KW 24974, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – C1.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 / (58) 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:
załącznik do zarządzenia Nr 450/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 455/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 457/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 458/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 459/11/2020


23 września 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 i 16 września 2020 r. wydane zostały:

 1. Zarządzenie Nr 374/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: os. 800-lecia – część działki nr 154/365 o pow. ~2,2 m², obręb 23, KW 50982, pod pojemniki do segregacji odpadów;
 2. Zarządzenie Nr 375/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: ul. Osiedlowa 5B/3 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 33,45 m² w udziale 3/4 części, na parterze, KW lokalu 48478, przynależny udział 0,0284 w działce nr 364/1 o pow. 416 m², obręb 13, KW 29522;
 3. Zarządzenie Nr 376/09/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym obejmujące 1 pozycję: ul. Ceynowy – działki nr: 47/3, 47/4, 60/9, 60/10, 60/14, 60/15 o łącznej pow. 22 669 m², obręb 6, KW 44487;
 4. Zarządzenie Nr 377/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/163 o pow. do 840 m², obręb 12, KW 24974, pod urządzenie miejsc postojowych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076, 5306114.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


14 sierpnia 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 sierpnia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 343/08/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Pelplińska- działki nr: 139/1,140/1, łączna pow. 89 m², obręb 16, KW 17395, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


17 marca 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 10 marca 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 121/03/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: ul. Mickiewicza – 4 udziały po 1/15 każdy w działce nr 136/13 o pow. 637 m², obręb 14, KW 38328, zbycie bezprzetargowe – dojazd do wspólnoty mieszkaniowej;

   2. Zarządzenie Nr 122/03/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Leszczynowa – część działki nr 128 o pow. ~65 m², obręb 32, KW 5681, przeznaczenie pod zaplecze budowy budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

28 luty 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 18 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 80/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Przy Młynie 1 – działka nr 262 o pow. 886 m², obręb 16, KW 35079, zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym i budynkiem gospodarczym, dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową, zbycie w drodze przetargu.

Dnia 25 lutego 2020 r. wydane zostały:

   1. Z arządzenie Nr 92/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 5 pozycji: 1) – 5) ul. Wiosenna – działki nr: 22/32 – 22/36, obręb 7, KW 29203, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i usługi, zbycie w drodze przetargu;

   2. Z arządzenie Nr 93/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kręta – działka nr 187/42 o pow. 76 m², obręb 5, KW 34706, przeznaczenie m.in. pod sytuowanie nowych stacji transformatorowych, zbycie w trybie bezprzetargowym;

   3. Zarządzenie Nr 95/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Lubichowska/Skośna – działka nr 13/127 o pow. 1 000 m², obręb 32, KW 24991, przeznaczenie m.in. pod rezerwę na cele infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę, zbycie w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 


28 stycznia 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 21 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 29/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skośna – działka nr 13/94 o pow. 842 m², obręb 32, KW 40008, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie wspólnoty mieszkaniowej.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 30/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 28/2 – działka nr 107/1 o pow. 897 m², obręb 17, KW 60073, udział przynależny 0,3543 części i działka nr 107/3 o pow. 69 m², obręb 17, KW 58153, udział przynależny 2/12 części, zbycie bezprzetargowe na rzecz najemcy lokalu.

28 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 42/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Adama Mickiewicza – działka nr 136/14 o pow. 1.334 m², obręb 14, KW 38328 i działka nr 136/13 o pow. 637 m², obręb 14, KW 38328, udział przynależny 6/15 części, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługą – C2.114.MW.1, zbycie w drodze przetargu.

Tego samego dnia wydane zostałoZarządzenie Nr 44/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , obejmujące 1 pozycję: 1) os. Nad Jarem – działka nr 2/233 w części o pow. ca`53 m², obręb 19, KW 20108, przeznaczenie pod rozbudowę budynku mieszkalnego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 58 530-6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 

Archiwum