Obwieszczenia

30 lipca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 27 lipca 2021 r. wydane zostało:

1) Zarządzenie Nr 256/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) ul. Świętojańska – działka nr 237/4 o pow. 794 m² obręb 37, KW 36789, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu, 2) ul. Żurawia – działka nr 238/3 o pow. 859 m² obręb 37, KW 34707, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu, 3) ul. Żurawia – działka nr 238/4 o pow. 939 m² obręb 37, KW 34707, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


7 lipca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 7 lipca 2021 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 235/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 16 pozycji: 1) – 16) ul. Słoneczna/Księżycowa/Rolna – obręb 28, działki nr: 70/6,70/7,70/9,70/43,70/46,70/47,70/50-70/55,70/57-70/60, KW 30436, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą – 09.MN, 27.MN, 11.MN, 18.MN/U, 19.MN, 21.MN , zbycie w drodze przetargu;

   2. Zarządzenie Nr 236/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) ul. Słoneczna – obręb 28, działki nr: 67 o pow. 2 316 m², 70/45 o pow. 3 138 m², 70/49 o pow. 3 579 m², KW 30436, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 06.MW, 29.MW, 30.MW, zbycie w drodze przetargu;

   3. Zarządzenie Nr 237/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) rejon ul. Kociewskiej i Korytybskiej – obręb 30, działki nr: 16/12 o pow. 3 549 m², 16/14 o pow. 4 605 m², 16/16 o pow. 1 451 m², KW 21317, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną – 32.MW, 33.MW, 38.MN, zbycie w drodze przetargu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


14 maja 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 maja 2021 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 153/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Tczewska – obręb 14, działki nr: 196/1 o pow. 229 m², KW 25654 i 195/18 o pow. 55 m², KW 32153, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

   2. Zarządzenie Nr 154/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kochanki – działka nr 22/39 o pow. 70 m², KW 24794, obręb 7, zbycie bezprzetargowe w drodze zamiany nieruchomości;

   3. Zarządzenie Nr 155/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 5 pozycji: 1) – 5) ul. Korytybska – działki nr: 220/5 o pow. 5 580 m², 220/18 o pow. 3 765 m², 220/19 o pow. 3 797 m², 221/1 o pow. 7 322 m², 221/3 o pow. 9 806 m², KW 18053, obręb 30, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 32.MW, 33.MW, tereny zabudowy usługowej – 36.U, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – 35.MW/U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   4. Zarządzenie Nr 156/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Mickiewicza – zabudowana murowanym garażem działka nr 136/7 o pow. 24 m², KW 33779 oraz udział 1/15 część w działce nr 136/13 o pow. 637 m² stanowiącej dojazd z ul. Mickiewicza, obręb 14, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – C2.114.MW.1, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

30 kwietnia 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 27 kwietnia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 127/04/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/170 o pow. 1 000 m², obręb 12, KW 24974, pod zaplecze budowy budynków wielomieszkaniowych na działce nr 179/169.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


8 marca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 2 marca 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 74/03/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu , obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Skarszewska 2C/14 – lokal mieszkalny o pow. użytk. 49,02 m², udział przynależny 0,0909 w działce nr 390/8 o pow. 210 m², obręb 13, KW 33526, 2) ul. Piłsudskiego 10/8 – lokal mieszkalny o pow. użytk. 49,08 m², udział przynależny 0,0480 w działkach nr: 19/1 i 20/9 o łącznej pow. 424 m², obręb 17, KW 31643.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


26 stycznia 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 19 stycznia i 26 stycznia 2021 r. wydane zostały odpowiednio:

   1. Zarządzenie Nr 17/01/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skarszewska – działka nr 69 w części o pow. ~100 m², obręb 5, KW 32810, teren komunikacji drogowej KDZ – pod miejsce postojowe z zielenią towarzyszącą, tryb bezprzetargowy na okres do 3 lat;

   2. Zarządzenie Nr 24/01/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Gryfa Pomorskiego – działka nr 24/10 o pow. 213 m², obręb 29, KW 20380, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej E.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


25 listopada 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 16 listopada 2020 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 450/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 45 – lokal mieszkalny na I piętrze o pow. użytk. 94,98 m² – KW 12385, działka nr 379 o pow. 437 m² w przynależnym udziale 77/128, obręb 17 – KW 11710, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 23 listopada 2020 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 455/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Iwaszkiewicza – działka nr 179/178 o pow. 6 322 m², obręb 12, KW 24974, pod zabudowę produkcyjną, usługową – 3.P,U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 24 listopada 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 457/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chopina/Piłsudskiego – działka nr 525/12 o pow. 3 509 m², obręb 17, KW 67837, teren obsługi komunikacji – parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych – 07KDP, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   2. Zarządzenie Nr 458/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zblewska – działka nr 24/73 o pow. 699 m², obręb 19, KW 20108, teren usług komercyjnych – 1.UC, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

   3. Zarządzenie Nr 459/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zielona – działka nr 178/2 o pow. 85 m², obręb 12, KW 24974, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – C1.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 /6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


21 października 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 października 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 411/10/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 16 pozycji: 1) – 16) ul. Chrztu Polski – działki nr: 5/18 – 5/23, 5/25 – 5/28, 5/30 – 5/33, 5/35, 5/36 o pow. 817 m² – 1 322 m², obręb 1, KW 34706, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – A.20.MN.2, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   2. Zarządzenie Nr 412/10/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Kręta – działki nr: 187/87 o pow. 872 m² i 187/88 o pow. 871 m², obręb 5, KW 34706, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – 06.MN, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


18 września 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 i 16 września 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 374/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: os. 800-lecia – część działki nr 154/365 o pow. ~2,2 m², obręb 23, KW 50982, pod pojemniki do segregacji odpadów;

   2. Zarządzenie Nr 375/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: ul. Osiedlowa 5 B/3 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 33,45 m² w udziale 3/4 części, na parterze, KW lokalu 48478, przynależny udział 0,0284 w działce nr 364/1 o pow. 416 m², obręb 13, KW 29522;

   3. Zarządzenie Nr 376/09/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym obejmujące 1 pozycję: ul. Ceynowy – działki nr: 47/3, 47/4, 60/9, 60/10, 60/14, 60/15 o łącznej pow. 22 669 m², obręb 6, KW 44487;

   4. Zarządzenie Nr 377/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/163 o pow. do 840 m², obręb 12, KW 24974, pod urządzenie miejsc postojowych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076, 5306114.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


27 listopada 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 16 listopada 2020 r. wydane zostało:
1) Zarządzenie Nr 450/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 45 – lokal mieszkalny na I piętrze o pow. użytk. 94,98 m² – KW 12385, działka nr 379 o pow. 437 m² w przynależnym udziale 77/128, obręb 17 – KW 11710, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 23 listopada 2020 r. wydane zostało:
2) Zarządzenie Nr 455/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Iwaszkiewicza – działka nr 179/178 o pow. 6 322 m², obręb 12, KW 24974, pod zabudowę produkcyjną, usługową – 3.P,U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 24 listopada 2020 r. wydane zostały:
3) Zarządzenie Nr 457/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chopina/Piłsudskiego – działka nr 525/12 o pow. 3 509 m², obręb 17, KW 67837, teren obsługi komunikacji – parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych – 07KDP, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
4) Zarządzenie Nr 458/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zblewska – działka nr 24/73 o pow. 699 m², obręb 19, KW 20108, teren usług komercyjnych – 1.UC, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;
5) Zarządzenie Nr 459/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zielona – działka nr 178/2 o pow. 85 m², obręb 12, KW 24974, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – C1.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 / (58) 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:
załącznik do zarządzenia Nr 450/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 455/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 457/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 458/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 459/11/2020


23 września 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 i 16 września 2020 r. wydane zostały:

 1. Zarządzenie Nr 374/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: os. 800-lecia – część działki nr 154/365 o pow. ~2,2 m², obręb 23, KW 50982, pod pojemniki do segregacji odpadów;
 2. Zarządzenie Nr 375/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: ul. Osiedlowa 5B/3 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 33,45 m² w udziale 3/4 części, na parterze, KW lokalu 48478, przynależny udział 0,0284 w działce nr 364/1 o pow. 416 m², obręb 13, KW 29522;
 3. Zarządzenie Nr 376/09/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym obejmujące 1 pozycję: ul. Ceynowy – działki nr: 47/3, 47/4, 60/9, 60/10, 60/14, 60/15 o łącznej pow. 22 669 m², obręb 6, KW 44487;
 4. Zarządzenie Nr 377/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/163 o pow. do 840 m², obręb 12, KW 24974, pod urządzenie miejsc postojowych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076, 5306114.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


14 sierpnia 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 sierpnia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 343/08/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Pelplińska- działki nr: 139/1,140/1, łączna pow. 89 m², obręb 16, KW 17395, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


17 marca 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 10 marca 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 121/03/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: ul. Mickiewicza – 4 udziały po 1/15 każdy w działce nr 136/13 o pow. 637 m², obręb 14, KW 38328, zbycie bezprzetargowe – dojazd do wspólnoty mieszkaniowej;

   2. Zarządzenie Nr 122/03/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Leszczynowa – część działki nr 128 o pow. ~65 m², obręb 32, KW 5681, przeznaczenie pod zaplecze budowy budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

28 luty 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 18 lutego 2020 r. wydane zostało Z arządzenie Nr 80/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Przy Młynie 1 – działka nr 262 o pow. 886 m², obręb 16, KW 35079, zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym i budynkiem gospodarczym, dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową, zbycie w drodze przetargu.

Dnia 25 lutego 2020 r. wydane zostały:

   1. Z arządzenie Nr 92/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 5 pozycji: 1) – 5) ul. Wiosenna – działki nr: 22/32 – 22/36, obręb 7, KW 29203, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i usługi, zbycie w drodze przetargu;

   2. Z arządzenie Nr 93/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kręta – działka nr 187/42 o pow. 76 m², obręb 5, KW 34706, przeznaczenie m.in. pod sytuowanie nowych stacji transformatorowych, zbycie w trybie bezprzetargowym;

   3. Zarządzenie Nr 95/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Lubichowska/Skośna – działka nr 13/127 o pow. 1 000 m², obręb 32, KW 24991, przeznaczenie m.in. pod rezerwę na cele infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę, zbycie w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 


28 stycznia 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 21 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 29/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skośna – działka nr 13/94 o pow. 842 m², obręb 32, KW 40008, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie wspólnoty mieszkaniowej.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 30/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 28/2 – działka nr 107/1 o pow. 897 m², obręb 17, KW 60073, udział przynależny 0,3543 części i działka nr 107/3 o pow. 69 m², obręb 17, KW 58153, udział przynależny 2/12 części, zbycie bezprzetargowe na rzecz najemcy lokalu.

28 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 42/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Adama Mickiewicza – działka nr 136/14 o pow. 1.334 m², obręb 14, KW 38328 i działka nr 136/13 o pow. 637 m², obręb 14, KW 38328, udział przynależny 6/15 części, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługą – C2.114.MW.1, zbycie w drodze przetargu.

Tego samego dnia wydane zostałoZarządzenie Nr 44/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , obejmujące 1 pozycję: 1) os. Nad Jarem – działka nr 2/233 w części o pow. ca`53 m², obręb 19, KW 20108, przeznaczenie pod rozbudowę budynku mieszkalnego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 58 530-6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 

Archiwum