Obwieszczenia

15 marca 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 7 i 14 marca 2023 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 142/03/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję:1) ul. Obrońców Wybrzeża – działka nr 146/79 o pow. 25 m², obręb 29, KW 27343, zbycie w drodze zamiany nieruchomości, E.57.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

   2. Zarządzenie Nr 143/03/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Chopina – działka nr 71/3 o pow. 121 m², obręb 17, KW 37561, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, C.2.129.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,2) ul. Działkowa – działki nr: 74/4 i 74/5 o łącznej pow. 335 m², obręb 18, KW 29733, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, D1.17.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

   3. Zarządzenie Nr 151/03/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Poprzeczna – działka nr 189/1 o pow. 914 m², obręb 5, KW 32810, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, A.127.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,2) ul. Obrońców Wybrzeża – działka nr 146/80 o pow. 1873 m², obręb 29, KW 27343, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, E.57.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


28 luty 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 22 lutego 2023 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 111/02/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję:1) ul. Kociewska/Korytybska – działka nr 21/23 o pow. 207 m ², obręb 30, KW 18053, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, 40.MN/U – teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


2 luty 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 24 stycznia 2023 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 41/01/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję:1) ul. Gryfa Pomorskiego – działka
    nr 471/1 o pow. 112 m ², obręb 29, KW 14183, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, KDD – tereny komunikacji drogowej – ulic dojazdowych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


18 styczeń 2023

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 10 i 17 stycznia 2023 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 18/01/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1-2 ul. Żurawia – działki: nr 270/6 o pow. 1 426 m² i nr 270/7 o pow. 1 420 m², obręb 37, KW 29727, zbycie w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, 12MN2, 11MN2 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;

   2. Zarządzenie Nr 19/01/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: ul. Sowia – działka nr 513/3 o pow. 89 m², obręb 2, KW 42346, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości, A.104.MN.2 – teren zieleni urządzonej, parki, skwery, zieleńce;

   3. Zarządzenie Nr 33/01/2023 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej obejmujące 1 pozycję: ul. Sobieskiego 11/6 – działka nr 241/1 o pow. 189 m² w udziale 0,1063, obręb 17, KW 26272, lokal o pow. użytk. 42,20 m², zbycie bezprzetargowe na rzecz najemcy lokalu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


30 listopada 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 22 listopada 2022 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 536/11/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Kraziewicza – działka nr 34/28 o pow. 20 m², obręb 33, KW 23837, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, M3 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


8 listopada 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 8 listopada 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 512/11/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję:ul. Andersa/Rodziny Czosków – działkanr 17/2 o pow. 326 m², obręb 29, KW 51835, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, E.27.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   2. Zarządzenie Nr 513/11/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Sobieskiego – działka nr 64/3 o pow.86 m², obręb 16, KW 37029, bezprzetargowe zawarcie umowy na okres do 3 lat pod ogród przydomowy, C2.52.MU.5 – teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

 

12 października 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 5 i 11 października 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 478/10/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Ściegiennego – działka nr 39/5 w części o pow. ~40 m², obręb 18, KW 29733, bezprzetargowe zawarcie umowy na okres do 3 lat, D1.16.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, 2) al. Jana Pawła IIdziałka nr 224/46 w części o pow. ~60 m², obręb 23, KW 40787, przetargowe lub bezprzetargowe zawarcie umowy na okres do 3 lat pod 3 garaże blaszane, C3.49.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;

   2. Zarządzenie Nr 482/10/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Mickiewicza – działka nr 179/182 o pow. 736 m², obręb 12, KW 24974, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, KDW – teren komunikacji – drogi wewnętrzne;

   3. Zarządzenie Nr 483/10/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Orlińskiego – działka nr 395/12 o pow. 497 m², obręb 22, KW 51917 , bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, KDD – teren komunikacji – drogi publiczne;

   4. Zarządzenie Nr 484/10/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Obrońców Wybrzeża – działka nr 146/74 o pow. 164 m², obręb 29, KW 33780, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie nieruchomości sąsiedniej, E.20.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


9 sierpnia 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 2 sierpnia 2022 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 399/08/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Dąbka – działka nr 284/2 o pow. 7 m², obręb 2, KW 28928, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej, KDD – tereny komunikacji,2) ul. Dąbka/Dominika – działki nr:284/1 o pow. 18 m² i 399/1 o pow. 195 m², obręb 2, KW 28928 i KW 62651, bezprzetargowe zbycie na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości mieszkalnej, KDD i KDZ – tereny komunikacji.

   2. Zarządzenie Nr 401/08/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 2 pozycje:1) ul. Ściegiennego – część działki nr 39/5 o pow. ~13 m², obręb 18, KW 29733, dzierżawa na okres do 3 lat pod dojazd z drogi publicznej, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy, D1.16.MW.1 – teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,2) ul. Sosabowskiego – działka nr 16/13 o pow. 733 m², obręb 30, KW 21317, dzierżawa na okres do 3 lat pod urządzenie placu gier i zabaw, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy, 34.ZP/US – teren zieleni urządzonej.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


14 czerwca 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 9 czerwca 2022 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 323/06/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich najemców, obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Kryzana 6/2 – pow. użytk. lokalu 28,09 m², działka nr 5/72 o pow. 4 295 m² w udziale 0,0488, obręb 2, KW 49557, 2) ul. Osiedlowa 1B/5 – pow. użytk. lokalu 51,45 m², działka nr 355 o pow. 676 m² w udziale 0,0282, obręb 13, KW 13283.

Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530 60 76.

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


25 maja 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 25 maja 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 288/05/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Kręta – działki nr: 187/119 o pow. 303 m² i 187/120 o pow. 342 m², obręb 5, KW 34706, 04.KDX – teren komunikacyjny – zbędny, ślepy ciąg pieszo-jezdny, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie nieruchomości sąsiednich.

   2. Zarządzenie Nr 289/05/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Łabędzia – działka nr 286/4 o pow. 34,4261 ha , obręb 37, KW 29727, dzierżawa na okres do 3 lat pod tymczasowe uprawy rolnicze, zawarcie umowy w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306074.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


15 kwietnia 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 kwietnia 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 225/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące pozycję: 1) ul. Magazynowa – część działki nr 116 o pow. ~105 m², obręb 18, KW 24988, D1.14.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dzierżawa na okres do 3 lat pod garaż blaszany i ogródek przydomowy, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy.

   2. Zarządzenie Nr 227/04/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące pozycję: 1) al. Jana Pawła II – część działek nr: 15/15, 15/18, 15/38 o łącznej pow. ~200 m², obręb 23, KW 24792, KDW – droga wewnętrzna i C3.18.U1,U2 – teren zabudowy usługowej, dzierżawa na okres do 3 lat pod gastronomiczny ogródek okresowy, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076 lub 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 


22 marca 2022

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 marca i 22 marca 2022 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 153/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: ul. Rynek – działka nr 238/6 w części o łącznej pow. do 1 000 m², obręb 17, KW 39039, 51-U/KDD/KX – teren zabudowy usługowej, dzierżawa na okres do 3 lat pod okresowe ogródki gastronomiczne, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy z użytkownikami sąsiadujących lokali użytkowych;

   2. Zarządzenie Nr 154/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu lokali mieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące 1 pozycję: ul. Skarszewska 2B/3 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 33,54 m², działka nr 389, pow. 239 m², udział 0,0538, obręb 13, KW gruntu 11712, zbycie bezprzetargowe na rzecz dotychczasowego najemcy;

   3. Zarządzenie Nr 167/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: os. Nad Jarem – działka nr 2/249, w części o pow. ~63 m², obręb 19, KW 20108, D1.34.MN.2 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, dzierżawa na okres do 3 lat pod wiatę, zieleń i rekreację, bezprzetargowy tryb zawarcia umowy;

   4. Zarządzenie Nr 169/03/2022 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: ul. Żurawia – działka nr 243/1, pow. 924 m², obręb 37, KW 34769, 2MN1 – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zbycie w trybie przetargu nieograniczonego ustnego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


30 lipca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 27 lipca 2021 r. wydane zostało:

1) Zarządzenie Nr 256/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) ul. Świętojańska – działka nr 237/4 o pow. 794 m² obręb 37, KW 36789, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu, 2) ul. Żurawia – działka nr 238/3 o pow. 859 m² obręb 37, KW 34707, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu, 3) ul. Żurawia – działka nr 238/4 o pow. 939 m² obręb 37, KW 34707, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – 3MN1, zbycie w drodze przetargu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


7 lipca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 7 lipca 2021 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 235/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 16 pozycji: 1) – 16) ul. Słoneczna/Księżycowa/Rolna – obręb 28, działki nr: 70/6,70/7,70/9,70/43,70/46,70/47,70/50-70/55,70/57-70/60, KW 30436, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą – 09.MN, 27.MN, 11.MN, 18.MN/U, 19.MN, 21.MN , zbycie w drodze przetargu;

   2. Zarządzenie Nr 236/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) ul. Słoneczna – obręb 28, działki nr: 67 o pow. 2 316 m², 70/45 o pow. 3 138 m², 70/49 o pow. 3 579 m², KW 30436, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną – 06.MW, 29.MW, 30.MW, zbycie w drodze przetargu;

   3. Zarządzenie Nr 237/07/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 3 pozycje: 1) – 3) rejon ul. Kociewskiej i Korytybskiej – obręb 30, działki nr: 16/12 o pow. 3 549 m², 16/14 o pow. 4 605 m², 16/16 o pow. 1 451 m², KW 21317, pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną – 32.MW, 33.MW, 38.MN, zbycie w drodze przetargu.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański

Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


14 maja 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 maja 2021 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 153/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Tczewska – obręb 14, działki nr: 196/1 o pow. 229 m², KW 25654 i 195/18 o pow. 55 m², KW 32153, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

   2. Zarządzenie Nr 154/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kochanki – działka nr 22/39 o pow. 70 m², KW 24794, obręb 7, zbycie bezprzetargowe w drodze zamiany nieruchomości;

   3. Zarządzenie Nr 155/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 5 pozycji: 1) – 5) ul. Korytybska – działki nr: 220/5 o pow. 5 580 m², 220/18 o pow. 3 765 m², 220/19 o pow. 3 797 m², 221/1 o pow. 7 322 m², 221/3 o pow. 9 806 m², KW 18053, obręb 30, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 32.MW, 33.MW, tereny zabudowy usługowej – 36.U, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usługowej – 35.MW/U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   4. Zarządzenie Nr 156/05/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Mickiewicza – zabudowana murowanym garażem działka nr 136/7 o pow. 24 m², KW 33779 oraz udział 1/15 część w działce nr 136/13 o pow. 637 m² stanowiącej dojazd z ul. Mickiewicza, obręb 14, tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z dopuszczeniem usług nieuciążliwych – C2.114.MW.1, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

30 kwietnia 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 27 kwietnia 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 127/04/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/170 o pow. 1 000 m², obręb 12, KW 24974, pod zaplecze budowy budynków wielomieszkaniowych na działce nr 179/169.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


8 marca 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 2 marca 2021 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 74/03/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu , obejmujące 2 pozycje: 1) ul. Skarszewska 2C/14 – lokal mieszkalny o pow. użytk. 49,02 m², udział przynależny 0,0909 w działce nr 390/8 o pow. 210 m², obręb 13, KW 33526, 2) ul. Piłsudskiego 10/8 – lokal mieszkalny o pow. użytk. 49,08 m², udział przynależny 0,0480 w działkach nr: 19/1 i 20/9 o łącznej pow. 424 m², obręb 17, KW 31643.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


26 stycznia 2021

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 19 stycznia i 26 stycznia 2021 r. wydane zostały odpowiednio:

   1. Zarządzenie Nr 17/01/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skarszewska – działka nr 69 w części o pow. ~100 m², obręb 5, KW 32810, teren komunikacji drogowej KDZ – pod miejsce postojowe z zielenią towarzyszącą, tryb bezprzetargowy na okres do 3 lat;

   2. Zarządzenie Nr 24/01/2021 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Gryfa Pomorskiego – działka nr 24/10 o pow. 213 m², obręb 29, KW 20380, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej E.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

 

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


25 listopada 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 16 listopada 2020 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 450/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 45 – lokal mieszkalny na I piętrze o pow. użytk. 94,98 m² – KW 12385, działka nr 379 o pow. 437 m² w przynależnym udziale 77/128, obręb 17 – KW 11710, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 23 listopada 2020 r. wydane zostało:

   1. Zarządzenie Nr 455/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Iwaszkiewicza – działka nr 179/178 o pow. 6 322 m², obręb 12, KW 24974, pod zabudowę produkcyjną, usługową – 3.P,U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 24 listopada 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 457/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chopina/Piłsudskiego – działka nr 525/12 o pow. 3 509 m², obręb 17, KW 67837, teren obsługi komunikacji – parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych – 07KDP, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   2. Zarządzenie Nr 458/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zblewska – działka nr 24/73 o pow. 699 m², obręb 19, KW 20108, teren usług komercyjnych – 1.UC, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;

   3. Zarządzenie Nr 459/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zielona – działka nr 178/2 o pow. 85 m², obręb 12, KW 24974, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – C1.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 /6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


21 października 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 13 października 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 411/10/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 16 pozycji: 1) – 16) ul. Chrztu Polski – działki nr: 5/18 – 5/23, 5/25 – 5/28, 5/30 – 5/33, 5/35, 5/36 o pow. 817 m² – 1 322 m², obręb 1, KW 34706, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną – A.20.MN.2, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;

   2. Zarządzenie Nr 412/10/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 2 pozycje: 1) – 2) ul. Kręta – działki nr: 187/87 o pow. 872 m² i 187/88 o pow. 871 m², obręb 5, KW 34706, pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami – 06.MN, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


18 września 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 i 16 września 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 374/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: os. 800-lecia – część działki nr 154/365 o pow. ~2,2 m², obręb 23, KW 50982, pod pojemniki do segregacji odpadów;

   2. Zarządzenie Nr 375/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: ul. Osiedlowa 5 B/3 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 33,45 m² w udziale 3/4 części, na parterze, KW lokalu 48478, przynależny udział 0,0284 w działce nr 364/1 o pow. 416 m², obręb 13, KW 29522;

   3. Zarządzenie Nr 376/09/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym obejmujące 1 pozycję: ul. Ceynowy – działki nr: 47/3, 47/4, 60/9, 60/10, 60/14, 60/15 o łącznej pow. 22 669 m², obręb 6, KW 44487;

   4. Zarządzenie Nr 377/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/163 o pow. do 840 m², obręb 12, KW 24974, pod urządzenie miejsc postojowych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076, 5306114.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


27 listopada 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 16 listopada 2020 r. wydane zostało:
1) Zarządzenie Nr 450/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 45 – lokal mieszkalny na I piętrze o pow. użytk. 94,98 m² – KW 12385, działka nr 379 o pow. 437 m² w przynależnym udziale 77/128, obręb 17 – KW 11710, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 23 listopada 2020 r. wydane zostało:
2) Zarządzenie Nr 455/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Iwaszkiewicza – działka nr 179/178 o pow. 6 322 m², obręb 12, KW 24974, pod zabudowę produkcyjną, usługową – 3.P,U, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Dnia 24 listopada 2020 r. wydane zostały:
3) Zarządzenie Nr 457/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chopina/Piłsudskiego – działka nr 525/12 o pow. 3 509 m², obręb 17, KW 67837, teren obsługi komunikacji – parking, z dopuszczeniem funkcji usługowych – 07KDP, zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego;
4) Zarządzenie Nr 458/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zblewska – działka nr 24/73 o pow. 699 m², obręb 19, KW 20108, teren usług komercyjnych – 1.UC, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości;
5) Zarządzenie Nr 459/11/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Zielona – działka nr 178/2 o pow. 85 m², obręb 12, KW 24974, teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej – C1.25.MN.2, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 / (58) 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:
załącznik do zarządzenia Nr 450/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 455/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 457/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 458/11/2020
załącznik do zarządzenia Nr 459/11/2020


23 września 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 15 i 16 września 2020 r. wydane zostały:

 1. Zarządzenie Nr 374/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: os. 800-lecia – część działki nr 154/365 o pow. ~2,2 m², obręb 23, KW 50982, pod pojemniki do segregacji odpadów;
 2. Zarządzenie Nr 375/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia w drodze przetargu obejmujące 1 pozycję: ul. Osiedlowa 5B/3 – lokal mieszkalny o pow.użytk. 33,45 m² w udziale 3/4 części, na parterze, KW lokalu 48478, przynależny udział 0,0284 w działce nr 364/1 o pow. 416 m², obręb 13, KW 29522;
 3. Zarządzenie Nr 376/09/2020 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej dotychczasowym użytkownikom wieczystym obejmujące 1 pozycję: ul. Ceynowy – działki nr: 47/3, 47/4, 60/9, 60/10, 60/14, 60/15 o łącznej pow. 22 669 m², obręb 6, KW 44487;
 4. Zarządzenie Nr 377/09/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Iwaszkiewicza – część działki nr 179/163 o pow. do 840 m², obręb 12, KW 24974, pod urządzenie miejsc postojowych.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306076, 5306114.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


14 sierpnia 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 11 sierpnia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 343/08/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul.Pelplińska- działki nr: 139/1,140/1, łączna pow. 89 m², obręb 16, KW 17395, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie sąsiedniej nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


17 marca 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 10 marca 2020 r. wydane zostały:

   1. Zarządzenie Nr 121/03/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: ul. Mickiewicza – 4 udziały po 1/15 każdy w działce nr 136/13 o pow. 637 m², obręb 14, KW 38328, zbycie bezprzetargowe – dojazd do wspólnoty mieszkaniowej;

   2. Zarządzenie Nr 122/03/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę obejmujące 1 pozycję: ul. Leszczynowa – część działki nr 128 o pow. ~65 m², obręb 32, KW 5681, przeznaczenie pod zaplecze budowy budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:


 

28 luty 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że dnia 18 lutego 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 80/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Przy Młynie 1 – działka nr 262 o pow. 886 m², obręb 16, KW 35079, zabudowana budynkiem wielomieszkaniowym i budynkiem gospodarczym, dostęp do drogi publicznej poprzez służebność gruntową, zbycie w drodze przetargu.

Dnia 25 lutego 2020 r. wydane zostały:

   1. Z arządzenie Nr 92/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 5 pozycji: 1) – 5) ul. Wiosenna – działki nr: 22/32 – 22/36, obręb 7, KW 29203, przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniowo – usługową i usługi, zbycie w drodze przetargu;

   2. Z arządzenie Nr 93/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Kręta – działka nr 187/42 o pow. 76 m², obręb 5, KW 34706, przeznaczenie m.in. pod sytuowanie nowych stacji transformatorowych, zbycie w trybie bezprzetargowym;

   3. Zarządzenie Nr 95/02/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Lubichowska/Skośna – działka nr 13/127 o pow. 1 000 m², obręb 32, KW 24991, przeznaczenie m.in. pod rezerwę na cele infrastruktury technicznej zaopatrzenia w wodę, zbycie w trybie bezprzetargowym – zamiana nieruchomości.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. (58) 5306075 lub 5306076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański
Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 


28 stycznia 2020

NIERUCHOMOŚCI Gminy Miejskiej Starogard Gdański

Prezydent Miasta Starogard Gdański informuje, że 21 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 29/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Skośna – działka nr 13/94 o pow. 842 m², obręb 32, KW 40008, zbycie bezprzetargowe na poszerzenie wspólnoty mieszkaniowej.

Tego samego dnia wydane zostało Zarządzenie Nr 30/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Chojnicka 28/2 – działka nr 107/1 o pow. 897 m², obręb 17, KW 60073, udział przynależny 0,3543 części i działka nr 107/3 o pow. 69 m², obręb 17, KW 58153, udział przynależny 2/12 części, zbycie bezprzetargowe na rzecz najemcy lokalu.

28 stycznia 2020 r. wydane zostało Zarządzenie Nr 42/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia, obejmujące 1 pozycję: 1) ul. Adama Mickiewicza – działka nr 136/14 o pow. 1.334 m², obręb 14, KW 38328 i działka nr 136/13 o pow. 637 m², obręb 14, KW 38328, udział przynależny 6/15 części, teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługą – C2.114.MW.1, zbycie w drodze przetargu.

Tego samego dnia wydane zostałoZarządzenie Nr 44/01/2020 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę , obejmujące 1 pozycję: 1) os. Nad Jarem – działka nr 2/233 w części o pow. ca`53 m², obręb 19, KW 20108, przeznaczenie pod rozbudowę budynku mieszkalnego.

Zarządzenia podlegają podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta (II piętro, w pobliżu pok. 200) na okres 21 dni, licząc od dnia następnego po dniu podjęcia i zamieszcza się na stronach internetowych urzędu, a informację o wywieszeniu wykazów podaje się do publicznej wiadomości w prasie lokalnej.

Informacji szczegółowych udziela Wydział Gospodarki Gruntami, Geodezji i Rolnictwa, Urzędu Miasta Starogard Gdański, tel. 58 530-6075 lub 58 530-6076.

Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

Pliki do pobrania:

 

Archiwum