Miasta partnerskie

Starogard Gdański Miasta Partnerskie:

DIEPHOLZ Niemcy

LUOHE Chińska Republika Ludowa

FOSHAN Chińska Republika Ludowa

BORYSŁAW Ukraina


DIEPHOLZ Niemcy

Herb

O mieście

Diepholz – to niewielkie miasto powiatowe w północno-zachodniej części Niemiec. Leży pośrodku trójkąta miast: Osnabrück – Hanower – Brema. Liczy 16,5 tys. mieszkańców.

Obecnym burmistrzem miasta jest Florian Marre.

Przez miasto przepływają cztery malownicze rzeki: Hunte, Strothe, Lohne i Grawiede . Niedaleko znajduje się urokliwe jezioro Dümmer. W miejskiej zabudowie dominuje „styl pruski”, chociaż można tu odnaleźć wiele elementów średniowiecznych.

W Diepholz warto zobaczyć:
– Stary Ratusz, który na przełomie lat 1904/05zastąpił ratusz z końca XVI wieku,
– Starówkę – deptak z licznymi sklepikami,
– nowy Ratusz – siedzibę władz miejskich
– ewangelicki kościół św. Mikołaja przy Lange Strasie wybudowany w latach 1802-1806,
– gęsi rynek Gänsemarkt – pasaż z 1988 roku, który powstał z inicjatywy kupców,
– zamek wodny z początku XII wieku, 43 metrową wieżę oraz różany ogród,
– mennicę – czarno biały budynek wykonany z muru pruskiego przy wejściu do parku
– park Monte, w którym znajduje się ławeczka polsko-niemieckiej przyjaźni identyczna, jak w starogardzkim Parku Nowe Oblicze,
– najstarszą w Diepholz ulicę Lohnstrasse z Domem Sukiennika, która powstała na początku XVI wieku z szeregowo ułożonymi domkami w stylu pruskim

Partnerstwo

Akt partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Diepholz został zawarty 16 maja 1998 roku przez ówczesnego prezydenta miasta Stefana Karbowskiego.

Partnerstwo Starogardu Gdańskiego i Diepholz dotyczy zarówno współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami, jak również wymiany między szkołami oraz przyjacielskich kontaktów mieszkańców obu miast.

Formy współpracy:
1. Kontakty oficjalne – wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania administracji lokalnej i przedsiębiorstw komunalnych.
2. Wymiana grup dzieci i młodzieży.
3. Współpraca kulturalna.
4. Przygotowywanie i realizacja wspólnych programów pobytu mieszkańców w danym mieście partnerskim.

Od września 1999 roku działa też Stowarzyszenie Partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Diepholz.

W maju 2018 roku Starogard i Diepholz świętowały 20 –lecie współpracy.

Galeria


LUOHE Chińska Republika Ludowa

O mieście

Luohe położone jest we wschodnich Chinach, w prowincji Henan. W 2010 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 516 955. To miasto o długiej historii i wspaniałej kulturze. Już w epoce neolitu osiedlili się tutaj przodkowie. Miasto powstało w północnej dynastii Wei i rozkwitało w dynastiach Ming i Qing. Było niegdyś dobrze znane na Central Plains ze względu na rozwinięty handel i transport powierzchniowy. Zostało wyzwolone w 1947 r. i przekształcone w miasto prowincjonalne w 1986 r. Obecnie zarządza dwoma hrabstwami Linying i Wuyang, trzema dystryktami Yancheng, Yuanhui i Shaoling oraz trzema okręgami funkcjonalnymi, w tym miejsko-wiejskimi zintegrowanymi obszarem strefy rozwoju gospodarczego. Dzielnica Xicheng, o łącznej powierzchni 2617 kilometrów kwadratowych i całkowitej populacji 2,83 miliona osób.

Jest siedzibą Shuanghui Group, największego skupiska na świecie przetwórni mięsnych i innych znanych przedsiębiorstw spożywczych. Nazywane często „słynnym chińskim miastem żywności”. Luohe to miasto z wygodnym transportem, pięknym środowiskiem i dużą otwartością. Przebiega przez nie ważna linia kolejowa oraz autostrada jako węzeł transportowy „podwójnego krzyża” w regionie Centralnych Równin.
Luohe ma tytuł: Narodowego Miasta Zielonego Modelu, National Garden City, National Forest City, National Health City, China Habitat Environment Model Award, China Excellent Tourist City .

Partnerstwo

Umowę o współpracy Starogardu Gdańskiego z Luohe podpisał prezydent miasta Janusz Stankowiak w dniu 26 sierpnia 2019 roku na podstawie uchwały XIII/143/2019 Rady Miasta z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Luohe położonym w Chińskiej Republice Ludowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa. Współpraca oparta jest na promowaniu dorobku i rozwoju obu miast w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki, technologii, kultury, sportu i zdrowia poprzez utrzymywanie regularnych kontaktów między liderami t, instytucjami i mieszkańcami.

W maju 2019 roku Luohe Experimental Middle School podpisała umowę partnerską ze Szkołą Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim. Współpraca opiera się na wymianie uczniów obu szkół, zasobów edukacyjnych, poszerzaniu wiedzy edukacyjnej i kulturowej wśród nauczycieli i uczniów oraz promowaniu idei nowoczesnego zarządzania palcówkami oświatowymi.

Kalendarium

Lp

Data

Wydarzenie

 

1.

23.11.2016

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim. Prezydent Janusz Stankowiak podpisał z sekretarzem miasta Luohe – Ma Zhengyue list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa obu miast.

2.

15.01.2018

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim. Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał z Hu Xinfeng – przewodniczącą Rady Miasta Luohe w Chinach wstępne porozumienie w sprawie wymiany polsko-chińskiej młodzieży. 

3.

16.05.2018 -20.05.2018

Wizyta 7-osobowej delegacji polskiej na targach żywnościowych LUOHE FOOD EXPO w Chinach.

4.

26.11.2018 –5.12.2018

Wizyta 11 uczniów Luohe Experimental Middle School z opiekunami w Starogardzie Gdańskim

5.

24.04.2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 8 w Starogardzie Gdańskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, a Luohe Experimental Middle School z siedzibą w mieście Luohe w środkowych Chinach:

6.

14.05.2019 -23.05.2019

Wizyta 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z opiekunami i delegacją urzędową w Luohe

7.

17.05.2019

Podpisanie oficjalnej umowy partnerskiej pomiędzy Luohe Experimental Middle School a Szkołą Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim w mieście Luohe.

8.

21.08.2019

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Luohe położonego w Chińskiej Republice Ludowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa

9.

26.08.2019

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim.

Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał ze starszym doradcą Miejskiego Rządu Ludowego Luohe w Chinach – Hao Huijie  porozumienie w sprawie oficjalnego ustanowienia partnerstwa miast.

10

25.09.2019

Wizyta przedstawicieli władz miasta Starogard Gdański w Konsulacie Generalnym Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku z okazji 70.rocznicy nawiązania chińsko –polskich stosunków dyplomatycznych.

11

15.10.2019

Spotkanie władz miasta Starogard Gdański z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie z okazji przyjazdu artystów z miasta Luohe do Polski.

12

17.10.2019 -22.10.2019

Gościnne występy 19 artystów z Luohe w Starogardzie Gdańskim

Galeria


FOSHAN Chińska Republika Ludowa

O mieście

Foshan to miasto o statusie prefektury. Leży w sercu delty Rzeki Perłowej w prowincji Guangdong w południowych Chinach. Przylega do Hongkongu i Makao. Sąsiaduje z Kantonem. Foshan zarządza pięcioma okręgami: Chancheng, Nanhai, Shunde, Gaoming i Sansshui. Miasto zajmuje łączną powierzchnię 3 848,49 km2 i liczy ponad 8 mln mieszkańców. Jego nazwa oznacza Górę Buddy. Miasto rozwijało się wokół pobliskiego klasztoru, który został zniszczony w 1391 r.
W okresie panowania dynastii Ming i Qing był to ośrodek handlu i wyrobu ceramiki. W XIX wieku rozwinął się przemysł metalowy. Obecnie w Foshan produkuje się połowę klimatyzatorów i lodówek świata.
Foshan jest znane z opery kantońskiej i sztuk walki. Stanowi centrum przędzy kantońskiej. Tu produkuje się wysokiej jakości tekstylia i odzież. To także miasto sztuki ludowej i miasto smakoszy.

Partnerstwo

Umowę partnerstwa pomiędzy Starogardem Gdańskim a Foshan w Chińskiej Republice Ludowej podpisał ówczesny prezydent miasta Edmund Stachowicz w czerwcu 2014 roku.

Kalendarium

Lp

Data

Wydarzenie

 

1.

luty 2009

wizyta w Starogardzie Gdańskim Konsula Generalnego ChRL w Gdańsku ( Xiang Zaoshenga). W spotkaniu uczestniczyli attache konsularny oraz Paweł Jajkowski – przewodnizcacy Pomorskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Chińskiej. Celem wizyty były rozmowy o przyszłej współpracy z miastem Foshan.

2.

sierpień 2009

pierwsza wizyta 7 –osobowej delegacji rządowej z miasta Foshan w Starogardzie Gdańskim. Delegatów gościł prezydent Edmund Stachowicz. Goście spotkali się z przedstawicielami Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców oraz przedstawicielami firm: Famos, Labofarm, Polpharma, Destylarnia Sobieski, Ciecholewski Wentylacje. Określono wstępne pola współpracy pomiędzy miastami: strefa gospodarcza, wymiana kulturalna, wymiana młodzieży.

 

4.

listopad 2009

wizyta w Starogardzie Gdańskim Konsula Generalnego ChRL w Gdańsku ( Xiang Zaoshenga) – omówienie planowanej wizyty delegacji Starogardu Gdańskiego w Foshan. Uzgodniono treśc listu intencyjnego.

5.

grudzień 2009

wizyta 5-osobowej delegacji Starogardu Gdańskiego w mieście Foshan – podpisanie listu intencyjnego ( prezydent Edmund Stachowicz)

6.

sierpień 2010

wizyta 6-osobowej delegacji rządowej z miasta Foshan w Starogardzie Gdańskim zgodnie z zapisem litu intencyjnego o współpracy ( prezydent Edmund Stachowicz)

7.

kwiecień 2013

I Forum Regionów Polska-Chiny w Gdańsku – udział przedstawicieli miasta oraz starogardzkich przedsiębiorców

8.

listopad 2013

wizyta w Starogardzie Gdańskim Konsula Generalnego ChRL w Gdańsku ( Liu Yuanyuan) – omówienie współpracy partnerskiej z miastem Foshan, a także możliwości współpracy gospodarczej pomiedzy starogardzkimi i chińskimi przedsiębiorcami. Wizyta w firmie EGA.

9.

czerwiec 2014

udział prezydenta Edmunda Stachowicza oraz przedstawicieli biznesu w wyjeżdzie do Kantonu (wraz z delegacją województwa pomorskiego) w ramach II Forum Regionów Polska-Chiny oraz wizyta w mieście Foshan. Podpisanie umowy partnerskiej z miastem Foshan .

10.

września 2017

wizyta 6-osobowej delegacji rządowej z miasta Foshan w Starogardzie Gdańskim

– prezydent miasta Janusz Stankowiak odnowił partnerstwo z miastem Foshan.

11.

listopad 2017

udział 4-osobowej delegacji Starogardu Gdańskiego (prezydent Janusz Stankowiak) w jesiennym festiwalu miasta Foshan w Chinach

12.

grudzień 2019

wizyta 6-osobowej delegacji rządowej z miasta Foshan w Starogardzie Gdańskim, którą gościł prezydent miasta Janusz Stankowiak. Goście zwiedzili ZUOK Stary Las.

Galeria


BORYSŁAW Ukraina

Herb

O mieście

Borysław (ukr. Борислав) to miasto na Ukrainie, leży w obwodzie lwowskim, w rejonie drohobyckim, nad rzeką Tyśmienicą. Ośrodek wydobycia ropy, gazu ziemnego i ozokerytu. W mieście rozwija się przemysł chemiczny, porcelanowy i spożywczy. Miasto posiada też wytwórnię sztucznych diamentów.

Od 2017 roku starogardzianie uczestniczą w Festiwalu Kultury Polskiej, który odbywa się w Truskawcu na Ukrainie. Starogard jest też członkiem Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina

Partnerstwo

W czerwcu 2019 roku podczas uroczystego otwarcia III Polsko-Ukraińskiego Festiwalu Kultury przedstawiciele Starogardu Gdańskiego i miasta Borysław (Ukraina ob. Lwowski) podpisali list intencyjny, który zapoczątkował nawiązanie między nimi współpracy partnerskiej.

11 sierpnia 2022r Miasto Starogard Gdański zawarło umowę o partnerstwie i współpracy z Miastem Borysław w Ukrainie.

Podczas wizyty w Starogardzie włodarzowi Borysławia towarzyszyli: Kierujący Sprawami Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej Miasta Borysław Ihor Kobylecki, Kierownik Służby Zarządzania Personelem Rady Miejskiej Miasta Borysław Alona Chomycz oraz Kierownik Działu Ekonomicznego Miasta Borysław Lew Popel.

Podpisana przez Mera Miasta Borysław Ihora Jaworskiego i Prezydenta Miasta Starogard Gdański Janusza Stankowiaka umowa o partnerstwie pomiędzy miastami obejmuje współpracę w zakresie wzajemnej promocji i rozwoju w takich dziedzinach, jak: gospodarka, handel, nauka i technika, kultura, edukacja, sport oraz zdrowie.
 

Galeria