Rewitalizacja

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego programu rewitalizacji.

Sprawdź założenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2025: Gminny-Program-Rewitalizacji-Miasta-Starogard-Gdański-na-lata-2017-2025.