Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych i Seniorów

Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych i Seniorów

Reprezentuje Prezydenta Miasta w kontaktach z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnością oraz seniorów. Prowadzi sprawy związane z działalnością Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. Współpracuje z miejskimi jednostkami oświatowymi, Strażą Miejską, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatową Komendą Policji oraz innymi instytucjami w zakresie ich odpowiedzialności za sprawy dotyczące osób niepełnosprawnych.

Funkcję Pełnomocnika Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych i Seniorów pełni pani Ewa Życzyńska.

pokój nr 209

ewa.zyczynska@um.starogard.pl

URZĄD MIASTA STAROGARD GDAŃSKI
83-200 Starogard Gdański, ul. Gdańska 6,
tel. +48 58 530 60 92, fax 58 530 6000