Starogardzka Rada Sportu

Starogardzka Rada Sportu

Starogardzka Rada Sportu – organ o charakterze opiniodawczo-doradczym i inicjującym w sprawach dotyczących kultury fizycznej i sportu w Starogardzie Gdańskim.