Strategia Rozwoju Miasta

Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego, czyli uzgodniony plan działania w najważniejszych wspólnych sprawach jest obecnie standardowym dokumentem samorządów lokalnych w Polsce.

W województwie pomorskim opracowano Strategie Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego, Wieloletni Plan Inwestycyjny Województwa Pomorskiego, wdrożono Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego i wiele innych programów.
Zmieniająca się sytuacja zewnętrzna, w tym nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 oraz analiza stanu miasta wymusiła uaktualnienie „Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2008-2018” będącej wykładnią polityki miejskiej, na podstawie której realizowane są najważniejsze inwestycje wspierające rozwój Starogardu Gdańskiego.

W dniu 25 września 2013 roku Rada Miasta Starogard Gdański przyjęła uaktualnioną strategię rozwoju uchwałą nr XLIV/406/2013 pt.: „Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2013 – 2020”.

Nowy dokument strategii koryguje priorytety rozwojowe miasta, cele oraz zakres czasowy interwencji dostosowując ją do nowej sytuacji społeczno – gospodarczej, prawnej oraz planistycznej w województwie, kraju oraz w Unii Europejskiej.

Postęp w realizacji strategii rozwoju Starogardu Gdańskiego, jej sukcesy i porażki będą zależały od zaangażowania wszystkich uczestników. Przede wszystkim o sukcesie Starogardu Gdańskiego będzie decydować zdolność do współdziałania władz samorządowych, podmiotów gospodarczych, organizacji społecznych i wszystkich obywateli w najistotniejszych kwestiach dla rozwoju miasta.

Pobierz „Strategię Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Miasta Starogard Gdański 2013 – 2020”.