Punkty dystrybucji jodku potasu

Informujemy, że na terenie miasta Starogard Gdański utworzono 9 punktów dystrybucji jodku potasu. Działania te rekomendowane przez Ministra Zdrowia, zostały podjęte na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego.

Wydawanie preparatu uruchomione zostanie tylko w sytuacji zagrożenia po wydaniu stosownej decyzji przez MSWiA. Podkreślić należy, że jest to działanie wyłącznie o charakterze prewencyjnym, a w chwili obecnej zagrożenie skażeniem radiacyjnym nie występuje. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki.
Upoważnionymi do odbioru tabletek jodku potasu będą osoby dorosłe, które w punkcie właściwym dla miejsca zamieszkania będą mogły pobrać je zarówno dla siebie jak i dla pozostałych domowników.
Przedstawiamy podział miasta na konkretne punkty dystrybucji w zależności od miejsca zamieszkania.

Punkty te zostaną uruchomione niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu o konieczności rozpoczęcia dystrybuowania tabletek wśród ludności. Informacja o tym fakcie dotrze do Państwa poprzez środki masowego przekazu.


 

Ulotka informacyjna: Ulotka – charakterystyka produktu