Deklaracja dostępności cyfrowej

Wstęp deklaracji

Gmina Miejska Starogard Gdański zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony starogard.pl zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony https://starogard.pl/ 

Dane teleadresowe jednostki:

Gmina Miejska Starogard Gdański
ul. Gdańska 6, 83-200 Starogard Gdański

NIP: 592-20-45-396   REGON: 191675652  TERC (TERYT): 2213031

Nr rachunku bankowego 94 8340 0001 0001 1400 2000 0001
Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim (wpłaty podatkowe, opłata skarbowa)

Infolinia:
(+48) 801 002 517 dla numerów stacjonarnych
(+48) 587 319 950 dla numerów komórkowych
(+48) 585 306 111 Fax

e-mail: ratusz@um.starogard.pl
www: http://bip.starogard.pl, http://starogard.pl
esp: http://epuap.gov.pl 
       podmiot: Urząd Miasta Starogard Gdański – Gmina Miejska Starogard Gdański
       adres: /2213031/SkrytkaESP
PEF: http://efaktura.gov.pl
       skrócona nazwa skrzynki: Gmina Miejska Starogard Gdański
       numer PEPPOL: NIP 5922045396

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-23

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-18

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Ułatwienia na stronie podmiotowej starogard.pl

Strona internetowa starogard.pl posiada następujące ułatwienia:

  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2020-04-20

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Ewa Życzyńska, Pełnomocnik Prezydenta do spraw Osób Niepełnosprawnych i Seniorów 
e-mail: Ewa.Zyczynska@um.starogard.pl 
Telefon: +48 585 306 092

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie może złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Urzędu Miasta Starogard Gdański prowadzi kilka wejść. Dwa z nich są dostosowane dla osób poruszających się na wózkach. Wejścia nie posiadają głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Budynek posiada windę dostosowaną dla osób poruszających się na wózkach. Winda nie jest wyposażona w system komunikatów głosowych.

Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku znajduje się toaleta dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku brak pętli indukcyjnych.

W budynku brak oznaczeń w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku można skorzystać z tłumacza języka migowego on-line.