Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

Maciej Kalinowski
Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Społecznych
telefon: (+48) 058 530-6006
fax. (+48) 058 530-6000

 


Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Społecznych:

1. Odpowiada przed Prezydentem za:
a) sprawy oświaty i wychowania,
b) kulturę,
c) sprawy zdrowia,
d) opiekę społeczną,
e) sprawy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
f) sprawy osób niepełnosprawnych,
g) sprawy obywatelskie.

2. W imieniu Prezydenta sprawuje nadzór nad działalnością:
a) miejskich publicznych przedszkoli,
b) miejskich publicznych szkół podstawowych,
c) miejskich publicznych gimnazjów,
d) Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
e) Ośrodka Sportu i Rekreacji,
f) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
g) Środowiskowy Dom Samopomocy,
h) samorządowych jednostek kultury, dla których Gmina jest organizatorem,
i) samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina jest organem założycielskim.

3. Jest bezpośrednim przełożonym:
a) Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych,
b) Kierownika Referatu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, 
c) Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej.