Zastępca Prezydenta ds. Społecznych

Maciej Kalinowski
Zastępca Prezydenta Miasta do spraw Społecznych
telefon: (+48) 058 530-6006
fax. (+48) 058 530-6000

 


Kompetencje:

Odpowiada przed Prezydentem za:

 • sprawy oświaty i wychowania,
 • kulturę,
 • sprawy zdrowia,
 • opiekę społeczną,
 • sprawy profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,
 • sprawy osób niepełnosprawnych,
 • sprawy obywatelskie.

W imieniu Prezydenta sprawuje nadzór nad działalnością:

 • miejskich publicznych przedszkoli,
 • miejskich publicznych szkół podstawowych,
 • miejskich publicznych gimnazjów,
 • Miejskiego Zespołu Obsługi Przedszkoli i Placówek Oświatowych,
 • Ośrodka Sportu i Rekreacji,
 • Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy,
 • samorządowych jednostek kultury, dla których Gmina jest organizatorem,
 • samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których Gmina jest organem założycielskim.