Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr LIV/582/2018 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą nr V/27/2015 z dnia 28.06.2018r.

Informacja na dzień 28.05.2024 r.