Plany obowiązujące

Do pobrania:  szczegółowa mapa pdf

PLANY OBOWIĄZUJĄCE

1_DERDOWSKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego dla działek nr dz. nr 2/5, 1/31 i 1/32 obr.5, uchwalony uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 126 z dn. 29.11.1999r., poz.1100
obszar: ok. 8 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20488.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18311.html zał. – rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=semdy1haf6GBIlrSxPtM – link do geoportalu miejskiego

1_1 _DERDOWSKIEGO_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXVII/359/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego uchwalonego uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego nr 126 z dn. 29.11.1999 r., poz. 1100) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z3” (część dz. nr 1/60 obr. 5) od strony ul. Skarszewskiej.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2013r. z dn. 24.04.2013r., poz. 1988
obszar: 0,05 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22152.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22153.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22154.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22155.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr. tech

https://stg.e-geoportal.pl?link=Ws23tegXTSuwoiLNbKfj – link do geoportalu miejskiego

2_DERDOWSKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego dla działek nr 1/14; 2/7 i 2/8 obr.5, uchwalony uchwałą Nr XXII/225/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 28 czerwca 2000r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 120 z dn. 28.12.2000r., poz. 775
obszar: ok. 10 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,13997.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,21019.html zał. graf. – rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=1DBn6t42mrkbKoEU5j8R – link do geoportalu miejskiego

3_SKOSNA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skośna, Lubichowska, uchwalony uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z 26 maja 1999r,

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108
obszar: ok. 11 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18473.html uchwała http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27940.html zał. graf. – rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=xaEA5CzOh2uKIcF4pjlH – link do geoportalu miejskiego

3_1 _SKOŚNA_LUBICHOWSKA_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXVII/356/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic Skośna, Lubichowska uchwalonego Uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej Starogard Gd. z dn. 26.05.1999 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 21 z dn. 03.03.2000 r., poz. 108) – dotyczy obszaru oznaczonego symbolem „Z2”, dz. nr 51/71 i część dz. nr 51/5 obr. 32 przy ul. Skośnej.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2013r. z dn. 07.05.2013r., poz. 2078
obszar: 0,22 ha
Skala 1:1000

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22140.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22141.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22142.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22143.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr. Tech

https://stg.e-geoportal.pl?link=1r6l84GXRDAf9twdpajJ – link do geoportalu miejskiego

30_ KASZTANOWA

(w częściach zastępuje ustalenia dwóch planów: 3_SKOSNA, 27_DUZY_PLAN)

4_ KALINOWSKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456
obszar: ok. 24 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,13940.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20491.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20492.html zał. 2 rys. planu (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych) http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20493.html zał. 3 rys. planu (zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną)

https://stg.e-geoportal.pl?link=IWBNLURypf3F7nlxHEXh – link do geoportalu miejskiego

4_1_ KALINOWSKIEGO_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456 w granicach pomiędzy ulicami ks. Kalinowskiego, Świętojańską, Żurawią i południowo zachodnią granicą planu.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 81 z dn. 07.07.2011r. poz.1719
obszar: ok. 10 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,16743.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27939.html zał. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=kiBadWI4rCFjXulYtGZ2 – link do geoportalu miejskiego

4_2 _SWIETOJANSKA_KALINOWSKIEGO_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXVII/357/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000 r. poz. 456) – dla dz. nr 115/6 obr. 37.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2013r. z dn. 08.05.2013r., poz. 2109
obszar: 0,4 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22144.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22145.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22146.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22147.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr. tech

https://stg.e-geoportal.pl?link=Tc6mYeHXNk75PLslJrMK – link do geoportalu miejskiego

6_POLUDNIOWA
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Południową, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdańskim, obejmującego: część działki nr 1/48; działki nr 2; 1/37; 1/38/; 1/30; 1/31; 1/39; 1/40; 1/45; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/46; 1/43; 1/29; 1/44; 1/47 obr. nr 28 oraz działki nr 75 i 76 obr. nr 29 – uchwalona uchwałą Nr XLII/431/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2002r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 27, z dn. 21.02.2003r., poz. 265
obszar: ok. 17 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,13557.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19455.html zał. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=HnAKlwuXeGJUx4ZdjbEM – link do geoportalu miejskiego

8_ZBLEWSKA2007
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim uchwalona uchwałą Nr XV/136/2007 z 24 października 2007r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 3, z dn. 17.01.2008r., poz.96,
obszar: ok. 5 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17267.html uchwała http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19457.html zał. 1. rysunek planu http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17269.html zał.2 rozstrzygnięcie uwag http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17270.html zał.3 rozstrzygniecie dot. infrastruktury tech.

https://stg.e-geoportal.pl?link=2r4HcjCLJ8mNlbIoGKxB – link do geoportalu miejskiego

9_KRAZIEWICZA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kraziewicza, uchwalony uchwałą Nr XLIV/333/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn.10 lipca 1997r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 2 z dn. 20.01.1998r., poz.2
obszar: ok. 12 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17196.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19458.html zał. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=fLeOrGgIXTKijoz8MhF9 – link do geoportalu miejskiego

10_ZBLEWSKA_DZ_NR3_OBR20
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działki nr 3 obr.20 położonej przy ul. Zblewskiej uchwalona uchwałą Nr XI/144/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn.29 września 1999r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 23 z dn.08.03.2000r., poz.117
obszar: ok. 0,2 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18336.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19459.html zał. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=Ub6LN1loRx2X5dh8agOz – link do geoportalu miejskiego

11_IIPULKU_SZWOLEZEROW
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działek nr: 400; 399; 460 położonych w obrębie geodezyjnym nr 22 przy ul.II-go Pułku Szwoleżerów, uchwalona uchwałą Nr LVII/435/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 18 czerwca 1998r. Publikacja: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 51 z dn. 19.08.1998r., poz.186.
obszar: ok. 0,6 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,16823.html uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19460.html zał – rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=UW3CjDHaZdP419xMKtRn – link do geoportalu miejskiego

12_SW_ELZBIETY
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działek nr: 23/1 i 23/2 położonych w obrębie geodezyjnym nr 14 przy ul. Św. Elżbiety, uchwalona uchwałą Nr LVII/434/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 18 czerwca 1998r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 64 z dn. 25.09.1998r., poz.333.
obszar: ok. 0,12 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,16822.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19498.html zał. – rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=zE2KGZxi5rmHCDWaOYyI – link do geoportalu miejskiego

13_GDANSKA
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta dla obszaru działek nr: 14/11; 14/3; 14/8; 15/3; 14/9; 15/4; 14/4; 14/5; 14/6; 14/7; 14/10; 15/6 położonych w obrębie geodezyjnym nr 5 przy ul.Gdańskiej, uchwalona uchwałą Nr XIII/159/99 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 24 listopada 1999r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 23 z dn. 08.03.2000r., poz.118.
obszar: ok. 1,4 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18356.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20489.html zał. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=zE2KGZxi5rmHCDWaOYyI – link do geoportalu miejskiego

14_ZEROMSKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Żeromskiego, Armii Krajowej, Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim, dla działek geod.229, 230, 231, 161/1, 162/1, 154/312, 154/190 obrębu geod. 23, uchwalony uchwałą Nr LVII/448/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 18 czerwca 1998r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 49 z dn. 11.08.1998r., poz.181
obszar: ok. 4 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,16836.html uchwała http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19462.html zał. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=cgFzo3nxisRHJSLUP9jf – link do geoportalu miejskiego

16_LUBICHOWSKA_POMORSKA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 365/4; 365/3; 361; 366/2; 366/4; 359/7; 359/8; 366/5; 367/4; 359/4; 366/3; 367/6; 367/5 obręb nr 17 położonych w rejonie ulic Lubichowska – Pomorska, uchwalony uchwałą Nr XXX/318/2001 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 9 maja 2001r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 57 z dn. 16.07.2001r., poz.630
obszar: ok. 0,7 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,13752.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19463.html zał. – rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=fxk2XEmpSIKowMOd546e – link do geoportalu miejskiego

17_1 _KOLEJOWA_GDANSKA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXVIII/370/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr XXX/319/2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001 r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2013r. z dn. 03.06.2013r., poz. 2303

obszar: 4,3 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22274.html uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22275.html zał. 1 rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=51h3NDyIbTiArBHutaok – link do geoportalu miejskiego

18_LESZCZYNOWA
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działki nr 130 obr.32 położonej przy ulicy Leszczynowej uchwalona uchwałą Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 10 grudnia 2003r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 37 z dn. 31.03.2004r., poz.755
obszar: ok. 0,1 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14265.html uchwała http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19661.html zał. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=19iwPEJksNUIfWG8RSZt – link do geoportalu miejskiego

19_IWASZKIEWICZA
Zmiana miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański dla obszaru działek nr 179/67; 179/68; 179/69 obr.12 położonych w rejonie ulicy Iwaszkiewicza, uchwalona uchwałą Nr IX/86/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 21 maja 2003r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 147 z dn. 24.11.2003r., poz.2620

obszar: ok. 0,07 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14375.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,21050.html zał. – rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=uN8Ghf4RLDEskrCjP2J3 – link do geoportalu miejskiego

21_ ZWIRKI_WIGURY
Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego obszaru pomiędzy ulicami: Żwirki i Wigury, Dąbrowskiego, Skalskiego i Okrężną, dla obszaru działek nr 71/1; 71/2; 70/1; 69/1 i 70/2 obr.22 położonych przy ulicy Żwirki i Wigury – zmiana uchwalona uchwałą Nr IX/85/2003 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 21 maja 2003r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 132 z dn. 01.11.2003r., poz.2323
Obszar: ok. 0,17 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14374.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,21047.html zał. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=jT1pCJHwBouZYS9kXDne – link do geoportalu miejskiego

22_PRZY_STRAZY
Dla dz. nr 355 obr.17 przy ul. Kościuszki (działka przy Straży Pożarnej) miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kościuszki, Jana Pawła II, Pomorska, w Starogardzie Gdańskim uchwalony uchwałą Nr XI/88/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 20 czerwca 2007r. Publikacja: w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 136 z dn. 12.09.2007r., poz.2481,
Plan utracił ważność uchwałą nr LIII/458/2010 z dn. 31.03.2010 z wyjątkiem działki 355 obr. 17 przy ul. Kościuszki – przy Straży Pożarnej.
obszar: ok. 5,2 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17363.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17364.html zał. 1 rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=YLyZPjM5G74pk6lna2Kd – link do geoportalu miejskiego

22_1_GALERIE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim uchwalony uchwałą Nr LIII /458/ 2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 64 z dn. 30.04.2010r., poz. 1083.
Obszar: ok. 7 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14789.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14790.html zał.1 – rys. planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14791.html zał.2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14792.html zał 3 rozstrzygnięcie dot. infrastruktury

https://stg.e-geoportal.pl?link=NfoPHBGr6FgkRuLsClYd – link do geoportalu miejskiego

22_2 _GALERIE_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr LIII/458/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010r. dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „11.UC,U,MU”, podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXIV/326/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27.01.2017 r., poz. 377

obszar:1,8 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,33442.html uchwała z załącznikami
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,33443.html zał.1 – rys. planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=hg94yuZT2GIDS57aAYpN – link do geoportalu miejskiego

23_2 _KOSCIUSZKI_POMORSKA_ZM2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XXX/274/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2005r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z 29 kwietnia 2005 r., Nr 41, poz.798), zmienionego na fragmencie dla terenu oznaczonego symbolem „10.U” Uchwałą Nr XXXVII/358/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07 maja 2013 r. poz. 2079), podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXIII/310/2016 z dnia 26 października 2016r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 28.11.2016 r., poz. 4005

obszar: 5,93 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,33013.html – uchwała z załącznikami
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,33014.html – zał.1 – rys. planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=kzs8wCUI3HMeh5a4NLAT – link do geoportalu miejskiego

24_PILSUDSKIEGO_CHOPINA_PARKOWA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowej uchwalony uchwałą Nr XXXV/334/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 14 września 2005r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 3 z dn. 06.01.2006r., poz.25
obszar: ok. 3 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17991.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17992.html zał. – rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=ej1GraKXYIhRolA2snxp – link do geoportalu miejskiego

Częściowo utracił moc po wejściu w życie planu wprowadzonego uchwałą XVI/178/2019 z dn. 27.11.2019r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”

24_1_CHOPINA_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowej w Starogardzie Gdańskim – zmiana obejmuje dz.nr 525/7, 525/8, 525/9 (podzielona na dz. 525/22 i 525/23), 525/18 w obr. geodezyjnym 17; uchwalona uchwałą Nr LXIV/560/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 listopada 2010r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 165 z dn. 24.12.2010r., poz.3375
obszar: ok. 0,63 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14606.html uchwała http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14607.html uzasadnienie http://bip.starogard.pl/Download/get/id,21054.html zał.1 – rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14609.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14610.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastruktury tech.

https://stg.e-geoportal.pl?link=xPlAzdc1CE9kUp6beTDy – link do geoportalu miejskiego

24_2_PARKOWA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”; uchwalona uchwałą Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 roku, poz. 67 z dnia 03.01.2020 r.

https://bip.starogard.pl/e,pobierz,get.html?id=44911 uchwała wraz załącznikami

https://stg.e-geoportal.pl?link=3Eu1TJnUMKa6brYxjCL7 – link do geoportalu miejskiego

25_ZBLEWSKA_PAKMET
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części dz. nr 24/42 obr.19 i części dz. nr 103 obr.20, położonych przy ul. Zblewskiej uchwalony uchwałą Nr III/21/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 37 z dn. 12.02.2007r., poz.536
obszar: ok. 5,3 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18829.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19464.html zał.1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18831.html zał.2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18832.html zał.3 rozstrzygnięcie dot. infrastruktury tech.

https://stg.e-geoportal.pl?link=mk9OX5HWepNzyIYZRMnj – link do geoportalu miejskiego

26_PELPLINSKA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulicy Pelplińskiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą Nr XV/135/2007 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 24 października 2007r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 18 z dn. 07.03.2008r., poz.445
obszar: ok. 26 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17263.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17264.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17265.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17266.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastruktury tech.

https://stg.e-geoportal.pl?link=2hpcZ1fwdz8BOKTubWo6 – link do geoportalu miejskiego

27_DUZY_PLAN
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański (dla ok.85% powierzchni miasta) uchwalony uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 161 z dn. 20.12.2010r., poz.3268
obszar: ok. 2209 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14576.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14577.html uzasadnienie do uchwały

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14578.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14579.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14580.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr.tech.

https://stg.e-geoportal.pl?link=wNcrs4WSUBMh8tFjIXfi – link do geoportalu miejskiego

Częściowo utracił moc po wejściu w życie planu wprowadzonego uchwałą XVI/177/2019 z dn. 27.11.2019r w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim.

27_1_ DUZY_PLAN WYROK ZE SKARGI

Wyrok ze Skargi Szewiela w Dz. Urz. Woj. Pom. nr 171 z dnia 20.12.2011r., poz.3971 – brak planu dla dz. nr 202, obr. 37.

27_2 _DUZY_PLAN_ SPROSTOWANIE

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXIII/196/2012 z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański.

Publikacja Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 25.04.2012r., poz.1500

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20383.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20385.html rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=wNcrs4WSUBMh8tFjIXfi – link do geoportalu miejskiego

UWAGA: zmiana porządkująca; sprostowanie oczywistych błędów i omyłek pisarskich, wprowadzono rysunek zamienny

27_3 _DUZY_PLAN_4_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268) dla niżej wymienionych obszarów:

1/ dz. nr 135, 134/5, 134/14, 145/1 i 145/2 obr.14 przy ul. Norwida

2/ dz. nr 15/11, 16/6, 16/7, 17/5, 17/7, 15/12 obr.21 w rejonie ul. Jagiełły, Dr. Nowowiejskiej,

3/ dz. nr 80/5, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 68/2, część działek nr 86 i 85/5 obr.17 przy ul. Chojnickiej

4/ dz. nr 131/2 obr.32– w rejonie ul. Jaworowej – Leszczynowej

uchwalona uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25.10.2013r. poz. 3657

obszar: 1,7 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23141.html uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23142.html zał. 1 mapa1

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23143.html zał. 1 mapa 2

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23144.html zał. 1 mapa 3

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23145.html zał. 1 mapa 4

https://stg.e-geoportal.pl?link=fFr7tsSc2jCNzlEJZge5 – link do geoportalu miejskiego mapa 1

https://stg.e-geoportal.pl?link=E4oPR5xhrZ7yMKJXHWDg – link do geoportalu miejskiego mapa 2

https://stg.e-geoportal.pl?link=MT7LizuawP1RpxAYFdDI – link do geoportalu miejskiego mapa 3

https://stg.e-geoportal.pl?link=edPOxH65LrKFcloRGzM3 – link do geoportalu miejskiego mapa 4

27_4_DUZY_PLAN_LUBICHOWSKA_E.107_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. 3657) – dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „E.107.P1, P2” – Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr IX/60/2015, z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. z dnia 18.06.2015, poz. 1899

obszar: 7,5 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27896.html uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27923.html zał. 1 rysunek planu

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27897.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27898.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr. tech.

https://stg.e-geoportal.pl?link=5wrN4b8RhaMuoGLDIEPJ – link do geoportalu miejskiego

27_5_DUZY_PLAN_ZIELONA_KOPERNIKA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański; uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) – dla 2 obszarów: w rejonie ul. Zielonej oraz w rejonie ul. Kopernika;

1/ oznaczony w przedmiotowym miejscowym planie symbolem: „C1.2.P2” – położony w rejonie ul. Zielonej,

2/ oznaczony w przedmiotowym miejscowym planie symbolami: „C3.20.US”, „C3.21.P3”, „C3.19.U2” – położony w rejonie ul. Kopernika.

podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXV/232/2016 z dnia 27.04.2016r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.06.2016 r., poz. 2033

obszar: A (ul Zielona) 17,15 ha, B (ul Kopernika) 0.90 ha

http://www.bip.starogard.pl/Download/get/id,31480.html – uchwała http://www.bip.starogard.pl/Download/get/id,31481.html – załącznik mapowy do uchwały (ul. Zielona)

http://www.bip.starogard.pl/Download/get/id,31482.html – załącznik mapowy do uchwały (ul. Kopernika)

https://stg.e-geoportal.pl?link=dA9tExaKilZz5bLYrsRy – link do geoportalu miejskiego ul. Zielona

https://stg.e-geoportal.pl?link=n3Y1Mju5J8GCPy4erHih – link do geoportalu miejskiego ul. Kopernika

27_6 _SKARSZEWSKA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego w obowiązującym planie miejscowym symbolem „A.146.ZP”, „A.142.P2”, „A.141.U1”, „A.139.U1”, „A.140.UC”, KDW , położonego w rejonie ulicy Skarszewskiej i Sadowej, podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXX/278/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.10.2016 r., poz. 3301

obszar: 5,9 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,32411.html – uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,32412.html – załącznik

https://stg.e-geoportal.pl?link=SywDegnfE4HXhFoO2r9P – link do geoportalu miejskiego

30_ KASZTANOWA

(w częściach zastępuje ustalenia dwóch planów: 3_SKOSNA, 27_DUZY_PLAN)

27_7 _SADOWA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego symbolem „A.144.U1” w rejonie ul. Sadowej.

Plan uchwalono uchwałą Nr L/524/2018 z dnia 21.02.2018 r. Rady Miasta Starogard Gdański.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2018r. z dn. 29.03.2018r., poz.1170.
obszar: ok. 2,1 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,38082.html – uchwała wraz z załącznikami

https://stg.e-geoportal.pl?link=gkIiAFKLES4rNmZtPpd6 link do geoportalu miejskiego

27_8 _KRASICKIEGO_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2”, uchwalona uchwałą nr LII/548/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2018r. z dn. 25.05.2018r., poz.2186
obszar: ok. 9,54 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,38082.html – uchwała wraz z załącznikami

https://stg.e-geoportal.pl?link=YaBIu69g2e3dUhMrnci7 link do geoportalu miejskiego

27_9_PARK_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dla obszarów oznaczonych w tym planie symbolami C2.14.ZP, C2.15.ZP/ZZ (obszar parku miejskiego), C2.11.U2 (teren przy ul. Hallera 19a), C2.113.U2 uchwalona uchwałą nr XI/114/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 5 czerwca 2019 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2019r. z dn. 08.07.2019r., poz.3230
obszar: ok. 7,14 ha

https://bip.starogard.pl/e,pobierz,get.html?id=43063 – uchwała wraz z załącznikami

https://stg.e-geoportal.pl?link=CGeH72yu89E5BLUoWPrI link do geoportalu miejskiego

Stwierdzono częściową nieważność aktu rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego nr PN-II.4131.89.2019.AR z dnia 4 lipca 2019 r. :

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/3231/akt.pdf

28_KOLEJOWA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim uchwalony uchwałą Nr XIX/166/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. Rady Miasta Starogard Gdański.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2012r. z dn. 15.02.2012r., poz.681
obszar: ok. 11,5 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19826.html uchwała http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19831.html zał. graf. rysunek planu

https://stg.e-geoportal.pl?link=sWxn6PIR1Xj8kZey7gSO – link do geoportalu miejskiego

28_1 _KOLEJOWA_6ZP_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim – uchwalonego uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012r. (publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. z 15.02.2012r. poz. 681) – dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „6.ZP”, podjęta uchwałą Nr XXX/279/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. Rady Miasta Starogard Gdański.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2016r. z dnia 22 września 2016r. poz. 3192

Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest dopuszczenie w obszarze terenu „6.ZP” sytuowania miejsc parkingowych. Pozostałe ustalenia miejscowego planu pozostają bez zmian.

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,32413.html – uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,32414.html – załączniki

https://stg.e-geoportal.pl?link=86fx1nNG5uel3IybUAOz – link do geoportalu miejskiego

29_KANALOWA_SOBIESKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim – Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/446/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r. z dnia 21.01.2014, poz. 233

obszar: 14,5 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23805.html uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23806.html zał.1 rysunek planu

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23807.html zał. graf. 2

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23808.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23809.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr. tech.

https://stg.e-geoportal.pl?link=75ArWI3byiFl6k8eHatX – link do geoportalu miejskiego

29_1 _KANALOWA_SOBIESKIEGO_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVII/446/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.01.2014r. poz. 233), podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XL/392/2017 z dnia 26.04.2017 r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2279 z dnia 19.06.2017r.

Obszar: 14,5 ha

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=2279 – uchwała i załączniki

https://stg.e-geoportal.pl?link=MtzU9sP4Ruwc3DFIdoAE – link do geoportalu miejskiego

30_KASZTANOWA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 51/65 i 51/75 obr.32 położonych w rejonie ul. Kasztanowej w Starogardzie Gdańskim, podjęty uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXIX/380/2017 z dnia 29 marca 2017r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 roku, poz. 1431 z dnia 21.04.2017 r.

obszar: 967 m2

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,34806.html – uchwała

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,34807.html – załącznik graficzny

https://stg.e-geoportal.pl?link=PawLW4p5lm3JDsHjhoAN – link do geoportalu miejskiego

31_MICKIEWICZA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą nr XLVIII/488/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 20.12.2017r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 roku, poz. 407 z dnia 07.02.2018 r.

Obszar: 4,68 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,37474.html uchwała i załącznik

https://stg.e-geoportal.pl?link=Y6uT7LDapezWg4EtfPAw – link do geoportalu miejskiego

32_DERDOWSKIEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą nr LII/547/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25.04.2018r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2103 z dnia 23.05.2018 r.

Obszar: 6,31 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,38750.html – uchwała wraz z załącznikami

https://stg.e-geoportal.pl?link=Rk8YMlOPICHTfupjNBxc – link do geoportalu miejskiego

33_LUBICHOWSKA_UJĘCIA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą LVIII/631/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10.10.2018 r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz.4412 z dnia 15.11.2018 r.

Obszar: 113,46 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,40210.html – uchwała wraz z załącznikami

https://stg.e-geoportal.pl?link=iBfMTlSur843hAbZJDeW – link do geoportalu miejskiego

34_GETTA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą Nr XVI/177/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 roku, poz. 66 z dnia 03.01.2020 r.

https://bip.starogard.pl/e,pobierz,get.html?id=44910 uchwała wraz załącznikami

https://stg.e-geoportal.pl?link=459iHJmT1IBFo3rpYd2O – link do geoportalu miejskiego

Informacja na dzień 24.01.2020 r.

STUDIUM

Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr LIV/582/2018 w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański” uchwalonego przez Radę Miasta Starogard Gdański w dniu 28 stycznia 2015r. uchwałą nr V/27/2015 z dnia 28.06.2018r.

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,39515.html – uchwała wraz z załącznikami

https://stg.e-geoportal.pl?link=NKpbJygnWfOuiB2kx8LZ – link do geoportalu miejskiego

Informacja na dzień 24.01.2020 r.