Plany obowiązujące

Plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański

Szczegółowa mapa planów miejscowych Starogardu Gdańskiego do pobrania:

Plany_miejscowe_Starogard_Gdański_mapa_szczegolowa_27_05_2024

 

PLANY OBOWIĄZUJĄCE:

1_DERDOWSKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego dla działek nr dz. nr 2/5, 1/31 i 1/32 obr.5, uchwalony uchwałą Nr X/123/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 31 sierpnia 1999r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 126 z dn. 29.11.1999r., poz.1100
obszar: ok. 8 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20488.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18311.html zał. – rysunek planu

2_DERDOWSKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Derdowskiego dla działek nr 1/14; 2/7 i 2/8 obr.5, uchwalony uchwałą Nr XXII/225/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dn. 28 czerwca 2000r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 120 z dn. 28.12.2000r., poz. 775
obszar: ok. 10 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,13997.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,21019.html zał. graf. – rysunek planu

3_SKOSNA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Skośna, Lubichowska, uchwalony uchwałą Nr VIII/95/99 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z 26 maja 1999r,

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 21 z dn. 03.03.2000r., poz.108
obszar: ok. 11 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18473.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27940.html zał. graf. – rysunek planu   

4_ KALINOWSKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456
obszar: ok. 24 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,13940.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20491.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20492.html zał. 2 rys. planu (zaopatrzenie w wodę, odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód opadowych)
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,20493.html zał. 3 rys. planu (zaopatrzenie w gaz i energię elektryczną)

4_1_ KALINOWSKIEGO_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała Nr VIII/61/2011 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000r. publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000r., poz.456 w granicach pomiędzy ulicami ks. Kalinowskiego, Świętojańską, Żurawią i południowo zachodnią granicą planu.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 81 z dn. 07.07.2011r. poz.1719
obszar: ok. 10 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,16743.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27939.html zał. rysunek planu

4_2 _SWIETOJANSKA_KALINOWSKIEGO_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXVII/357/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie pomiędzy ulicami: Bp. K. Dominika, Świętojańskiej, ks. Kalinowskiego, Żurawiej w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XVIII/197/2000 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 23 lutego 2000 r. (publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 75 z dn. 04.08.2000 r. poz. 456) – dla dz. nr 115/6 obr. 37.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  2013r. z dn. 08.05.2013r., poz. 2109
obszar: 0,4 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22144.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22145.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22146.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22147.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr. tech

6_POLUDNIOWA  
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami: Południową, Rolna, Szornaka w Starogardzie Gdańskim, obejmującego: część działki nr 1/48; działki nr 2; 1/37; 1/38/; 1/30; 1/31; 1/39; 1/40; 1/45; 1/25; 1/26; 1/27; 1/28; 1/46; 1/43; 1/29; 1/44; 1/47 obr. nr 28 oraz działki nr 75 i 76 obr. nr 29 – uchwalona uchwałą Nr XLII/431/2002 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 28 sierpnia 2002r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 27, z dn. 21.02.2003r.,  poz. 265
obszar: ok. 17 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,13557.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19455.html zał. rysunek planu

8_ZBLEWSKA2007
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Zblewską, Kociewską i Bohaterów Getta w Starogardzie Gdańskim uchwalona uchwałą Nr XV/136/2007 z 24 października 2007r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 3, z dn. 17.01.2008r., poz.96,
obszar: ok. 5 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17267.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19457.html zał. 1. rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17269.html zał.2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17270.html zał.3 rozstrzygniecie dot. infrastruktury tech.

9_KRAZIEWICZA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulicy Kraziewicza, uchwalony uchwałą Nr XLIV/333/97 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn.10 lipca 1997r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 2 z dn. 20.01.1998r., poz.2
obszar: ok. 12 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17196.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19458.html zał. rysunek planu

14_ZEROMSKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru pomiędzy ulicami Sienkiewicza, Żeromskiego, Armii Krajowej, Wróblewskiego w Starogardzie Gdańskim, dla działek geod.229, 230, 231, 161/1, 162/1, 154/312, 154/190 obrębu geod. 23, uchwalony uchwałą Nr LVII/448/98 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 18 czerwca 1998r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Gdańskiego Nr 49 z dn. 11.08.1998r., poz.181
obszar: ok. 4 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,16836.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19462.html zał. rysunek planu

17_1 _KOLEJOWA_GDANSKA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – uchwała nr XXXVIII/370/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 24 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek geod. 107-114 obręb 13 położonych w rejonie ul. Kolejowej i Gdańskiej w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr XXX/319/2001 Rady Miejskiej w Starogardzie Gdańskim z dnia 9 maja 2001 r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  2013r. z dn. 03.06.2013r., poz. 2303

obszar: 4,3 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22274.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,22275.html zał. 1 rysunek planu

22_1_GALERIE
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim uchwalony uchwałą Nr LIII /458/ 2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 64 z dn. 30.04.2010r., poz. 1083.
Obszar: ok. 7 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14789.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14790.html zał.1 – rys. planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14791.html zał.2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14792.html zał 3 rozstrzygnięcie dot. infrastruktury

22_2 _GALERIE_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Kościuszki, Pomorska, Al. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim uchwalonego uchwałą nr LIII/458/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 31 marca 2010r. dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „11.UC,U,MU”, podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXIV/326/2016 z dnia 30.11.2016 r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 27.01.2017 r., poz. 377

obszar:1,8 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,33442.html uchwała z załącznikami
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,33443.html zał.1 – rys. planu

23_2 _KOSCIUSZKI_POMORSKA_ZM2

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Kościuszki – Pomorska w Starogardzie Gdańskim, uchwalonego uchwałą Nr XXX/274/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dnia 23 lutego 2005r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z 29 kwietnia 2005 r., Nr 41, poz.798), zmienionego na fragmencie dla terenu oznaczonego symbolem „10.U” Uchwałą Nr XXXVII/358/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 marca 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 07 maja 2013 r. poz. 2079), podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXXIII/310/2016 z dnia 26 października 2016r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 28.11.2016 r., poz. 4005

obszar: 5,93 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,33013.html uchwała z załącznikami
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,33014.html zał.1 – rys. planu

24_PILSUDSKIEGO_CHOPINA_PARKOWA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowej uchwalony uchwałą Nr XXXV/334/2005 Rady Miejskiej Starogardu Gdańskiego z dn. 14 września 2005r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 3 z dn. 06.01.2006r., poz.25
obszar: ok. 3 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17991.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,17992.html zał. – rysunek planu

Częściowo utracił moc po wejściu w życie planu wprowadzonego uchwałą XVI/178/2019 z dn. 27.11.2019r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”

24_1_CHOPINA_ZM
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowej w Starogardzie Gdańskim – zmiana obejmuje dz.nr 525/7, 525/8, 525/9 (podzielona na dz. 525/22 i 525/23), 525/18 w obr. geodezyjnym 17; uchwalona uchwałą Nr LXIV/560/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10 listopada 2010r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 165 z dn. 24.12.2010r., poz.3375
obszar: ok. 0,63 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14606.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14607.html uzasadnienie
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,21054.html zał.1  – rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14609.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,14610.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastruktury tech.

24_2_PARKOWA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic: Piłsudskiego – Chopina – Parkowa w Starogardzie Gdańskim dla terenu oznaczonego w tym planie symbolem „03MW”; uchwalona uchwałą Nr XVI/178/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019r. Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 roku, poz. 67 z dnia 03.01.2020 r.

https://bip.starogard.pl/e,pobierz,get.html?id=44911 uchwała wraz załącznikami

25_ZBLEWSKA_PAKMET
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części dz. nr 24/42 obr.19 i części dz. nr 103 obr.20, położonych przy ul. Zblewskiej uchwalony uchwałą Nr III/21/2006 z dnia 27 grudnia 2006 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 37 z dn. 12.02.2007r., poz.536
obszar: ok. 5,3 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18829.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19464.html zał.1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18831.html zał.2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18832.html zał.3 rozstrzygnięcie dot. infrastruktury tech.

Częściowo utracił moc po wejściu w życie planu wprowadzonego uchwałą Nr LXIX/787/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części działki nr 24/42 obr.19 i części działki nr 103 obr.20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim.

25_1_ZBLEWSKA_502_3_2023
Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 24/41; 24/46; 24/43; 24/44; 24/39; 24/40; części działki nr 24/42 obr.19 i części działki nr 103 obr.20, położonych w rejonie ulicy Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim – dla działki nr 502/3 obr. 19
uchwalony uchwałą Nr LXIX/787/2024 z dnia 10 kwietnia 2024 r.
Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z dn. 08.05.2024r., poz.2318
obszar: ok. 1,57 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,18829.html uchwała

27_4_DUZY_PLAN_LUBICHOWSKA_E.107_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. 3657) – dla obszaru oznaczonego w wyżej wymienionym planie symbolem „E.107.P1, P2” – Uchwała Rady Miasta Starogard Gdański Nr IX/60/2015, z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2015r. z dnia 18.06.2015, poz. 1899

obszar: 7,5 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27896.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27923.html zał. 1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27897.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,27898.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr. tech.

27_5_DUZY_PLAN_ZIELONA_KOPERNIKA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański; uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) – dla 2 obszarów: w rejonie ul. Zielonej oraz w rejonie ul. Kopernika;

1/ oznaczony w przedmiotowym miejscowym planie symbolem: „C1.2.P2” – położony w rejonie ul. Zielonej,

2/ oznaczony w przedmiotowym miejscowym planie symbolami: „C3.20.US”, „C3.21.P3”, „C3.19.U2” – położony w rejonie ul. Kopernika.

podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXV/232/2016 z dnia 27.04.2016r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 02.06.2016 r., poz. 2033

obszar: A (ul Zielona) 17,15 ha, B (ul Kopernika) 0.90 ha

http://www.bip.starogard.pl/Download/get/id,31480.html uchwała
http://www.bip.starogard.pl/Download/get/id,31481.html załącznik mapowy do uchwały (ul. Zielona)
http://www.bip.starogard.pl/Download/get/id,31482.html załącznik mapowy do uchwały (ul. Kopernika)

27_6 _SKARSZEWSKA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego w obowiązującym planie miejscowym symbolem „A.146.ZP”, „A.142.P2”, „A.141.U1”, „A.139.U1”, „A.140.UC”, KDW , położonego w rejonie ulicy Skarszewskiej i Sadowej, podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XXX/278/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r.

Publikacja: Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego z dnia 06.10.2016 r., poz. 3301

obszar: 5,9 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,32411.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,32412.html załącznik

27_7 _SADOWA_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański uchwalonego uchwałą Nr LXIII/547/2010 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 października 2010 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. Nr 161 z 20 grudnia 2010 r. poz. 3268), zmienionego uchwałą nr XXIII/196/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 28 marca 2012 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 kwietnia 2012 r. poz. nr 1500), zmienionego uchwałą nr XLIV/411/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 września 2013 r. (publikacja: Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 25 października 2013 r. poz. Nr 3657) – dla obszaru oznaczonego symbolem „A.144.U1” w rejonie ul. Sadowej.

Plan uchwalono uchwałą Nr L/524/2018 z dnia 21.02.2018 r. Rady Miasta Starogard Gdański.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  2018r. z dn. 29.03.2018r., poz.1170.
obszar: ok. 2,1 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,38082.html uchwała wraz z załącznikami

27_8 _KRASICKIEGO_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „C1.1.P2”, uchwalona uchwałą nr LII/548/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  2018r. z dn. 25.05.2018r., poz.2186
obszar: ok. 9,54 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,38082.html uchwała wraz z załącznikami

27_9_PARK_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Starogard Gdański, dla obszarów oznaczonych w tym planie symbolami C2.14.ZP, C2.15.ZP/ZZ (obszar parku miejskiego), C2.11.U2 (teren przy ul. Hallera 19a), C2.111.U2/ZZ oraz C2.113.U2 uchwalona uchwałą nr XI/114/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 5 czerwca 2019 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  2019r. z dn. 08.07.2019r., poz.3230
obszar: ok. 7,14 ha

https://bip.starogard.pl/e,pobierz,get.html?id=43063 uchwała wraz z załącznikami

Stwierdzono częściową nieważność aktu rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Pomorskiego nr PN-II.4131.89.2019.AR z dnia 4 lipca 2019 r. :

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/WDU_G/2019/3231/akt.pdf

28_KOLEJOWA
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim uchwalony uchwałą Nr XIX/166/2012 z dnia 25 stycznia 2012 r. Rady Miasta Starogard Gdański.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego  2012r. z dn. 15.02.2012r., poz.681
obszar: ok. 11,5 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19826.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,19831.html zał. graf. rysunek planu

28_1 _KOLEJOWA_6ZP_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ul. Kolejowej w Starogardzie Gdańskim – uchwalonego uchwała Nr XIX/166/2012 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25 stycznia 2012r. (publikacja Dz. Urz. Woj. Pom. z 15.02.2012r. poz. 681) – dla obszaru oznaczonego w tym planie symbolem „6.ZP”, podjęta uchwałą Nr XXX/279/2016 z dnia 31 sierpnia 2016r. Rady Miasta Starogard Gdański.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego 2016r. z dnia 22 września 2016r. poz. 3192

Przedmiotem ustaleń zmiany planu jest dopuszczenie w obszarze terenu „6.ZP” sytuowania miejsc parkingowych. Pozostałe ustalenia miejscowego planu pozostają bez zmian.

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,32413.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,32414.html załączniki

29_KANALOWA_SOBIESKIEGO
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim – Uchwała Rady Miasta Nr XLVII/446/2013 z dnia 18 grudnia 2013 roku.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2014r. z dnia 21.01.2014, poz. 233

obszar: 14,5 ha

http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23805.html uchwała
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23806.html zał.1 rysunek planu
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23807.html zał. graf. 2
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23808.html zał. 2 rozstrzygnięcie uwag
http://bip.starogard.pl/Download/get/id,23809.html zał. 3 rozstrzygnięcie dot. infrastr. tech.

29_1 _KANALOWA_SOBIESKIEGO_ZM

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwałą Nr XLVII/446/2013 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Kanałową, Sobieskiego, Kościuszki, Chojnicką, Mostową i rzeką Wierzycą (Dz. Urz. Woj. Pom. z dnia 21.01.2014r. poz. 233), podjęta uchwałą Rady Miasta Starogard Gdański Nr XL/392/2017 z dnia 26.04.2017 r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 roku, poz. 2279 z dnia 19.06.2017r.

Obszar: 14,5 ha

http://edziennik.gdansk.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2017&book=0&position=2279 uchwała i załączniki

31_MICKIEWICZA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami Hallera, Mickiewicza i rzeką Wierzycą w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą nr XLVIII/488/2017 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 20.12.2017r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2017 roku, poz. 407 z dnia 07.02.2018 r.

Obszar: 4,68 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,37474.html uchwała i załącznik

32_DERDOWSKIEGO

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części północnego obszaru w rejonie ulicy Derdowskiego w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą nr LII/547/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 25.04.2018r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz. 2103 z dnia 23.05.2018 r.

Obszar: 6,31 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,38750.html uchwała wraz z załącznikami

33_LUBICHOWSKA_UJECIA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Lubichowskiej, Skośnej, Rodzinnej, Braterskiej, Malinowej, Zachodniej w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą LVIII/631/2018 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 10.10.2018 r.

Publikacja: Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 roku, poz.4412 z dnia 15.11.2018 r.

Obszar: 113,46 ha

https://bip.starogard.pl/Download/get/id,40210.html uchwała wraz z załącznikami

34_GETTA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w rejonie ulic Bohaterów Getta, Kociewska w Starogardzie Gdańskim, uchwalony uchwałą Nr XVI/177/2019 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 27 listopada 2019r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2020 roku, poz. 66 z dnia 03.01.2020 r.

https://bip.starogard.pl/e,pobierz,get.html?id=44910 uchwała wraz załącznikami

35_STAROGARD_2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Starogard Gdański „2” uchwalony uchwałą Nr LIII/631/2022 Rady Miasta Starogard Gdański z dnia 30 listopada 2022 r.

Publikacja w Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2023 roku, poz. 300 z dnia 20.01.2023 r

https://bip.starogard.pl/e,pobierz,get.html?id=54522&file=LIII_631_2022.pdf uchwała wraz z załącznikami

(zastępuje ustalenia planów: 1­_1­_DERDOWSKIEGO_ZM, 10_ZBLEWSKA_DZ_NR3_OBR_20, 11_IIPULKU_SZWOLEZEROW, 12_SW_ELZBIETY, 13_GDANSKA, 16_LUBICHOWSKA_POMORSKA, 18_LESZCZYNOWA, 19_IWASZKIEWICZA, 21­_ZWIRKI_WIGURY, 22_PRZY_STRAZY, 26­_PELPLINSKA, 27_3_DUZY_PLAN_4_ZM, 27­_DUZY_PLAN, 3­_1_SKOSNA_LUBICHOWSKA­_ZM, 30_KASZTANOWA)

 

Informacja na dzień 28.05.2024 r.