Poradnik inwestora

Procedury inwestycyjne.Tryb zbywania nieruchomości komunalnych.
Sprzedaż nieruchomości lub oddanie w wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub na drodze bezprzetargowej, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz.U. nr 115, póz. 741)… więcej
Kolejne kroki procesu przygotowania inwestycji.Wypis z planu
Przeznaczenie terenu oraz sposób jego zagospodarowania znajdziecie Państwo w wypisie i wyrysie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego… więcej

 

Nabywanie nieruchomości przez cudzoziemców.Kwestie te reguluje ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców z dnia 24 marca 1920 roku (Dz. U. z 1996 r., nr 54, póz. 245 z późniejszymi zmianami).
Cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy jest… więcej