Poradnik inwestora

Poradnik inwestora:

              Przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2021r poz. 1899, z późn. zm.) regulują:

              1. Tryb zbywania nieruchomości komunalnych

              2. Tryb przetargowy

              3. Tryb bezprzetargowy