Ekologia i Ochrona Zwierząt

Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Starogardzie Gdańskim

Nazwa organizacji: Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Oddział w Starogardzie Gdańskim
Adres korespondencyjny: ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Gdańska 6 83-200 Starogard Gdański
Tel: 691 356 986
Numer KRS lub innego rejestru: KRS 0000154454
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: ekologia/ochrona zwierząt
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Marianna Mazurowska

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals

Nazwa organizacji: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOZ Animals
Adres korespondencyjny: ul. Rzemieślnicza 2 Bojano
Adres siedziby: ul. Rzemieślnicza 2 Bojano
Tel: 58 550 43 73
e-mail: biuro@otoz.pl
Strona internetowa: www.otoz.pl
Numer KRS lub innego rejestru: KRS 0000069730
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: ekologia/ochrona zwierząt
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Ewa Gebert

Polski Związek Działkowców – Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Starogardzie Gdańskim

Nazwa organizacji: Polski Związek Działkowców – Kolegium Prezesów Rodzinnych Ogrodów Działkowych w Starogardzie Gdańskim
Adres korespondencyjny: ul. Iwaszkiewicza 7/11 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Iwaszkiewicza 7/11 83-200 Starogard Gdański
Tel: 608 528 151
e-mail: bogdangrzela@onet.eu
Strona internetowa: www.pzd.pl
Numer KRS lub innego rejestru: KRS 0000293886
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: ekologia/ochrona zwierząt
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Bogdan Grzela