Kultura

Kultura w Starogardzie Gdańskim

Starogardzkie Centrum Kultury

SCK - Starogard Gdański

Starogard Gdański
al. Jana Pawła II
tel. 58 561-29-45, 58 561-29-69
www.sck.art.pl
e-mail: sck@sck.art.pl
Starogardzkie Centrum Kultury jest spadkobiercą tradycji i dorobku Miejskiego Domu Kultury w Starogardzie Gdańskim. Historia placówki zaczyna się już w 1946 roku. Obecnie Centrum Kultury to instytucja promująca sztukę i kulturę na terenie miasta Starogard Gdański i na całym Kociewiu. W Starogardzkim Centrum Kultury działają pracownie takie jak: pracownia plastyczna, muzyczna i teatralna. W ramach SCK funkcjonuje m.in. Klub Tańca Towarzyskiego „Impuls”, Miejska Orkiestra Dęta, Orkiestra Kameralna Pro Simfonica, Teatr Ognia Ravio, Teatr LICHO, Kapela Kociewska, zespół folklorystyczny Gzuby Kociewskie. Swoje miejsce w centrum znalazły także Teatr Kuźnia Bracka i Starogardzkie Bractwo Rycerskie zajmujące się odtwórstwem historycznym oraz promocją wartości rycerskich.

Starogardzkie Centrum Kultury to również Galeria A im. Michała Faryseja. Podczas kilkudziesięcioletniej działalności w galerii prezentowano dorobek artystyczny wielu znamienitych twórców, a galeria zyskała sławę i renomę w środowisku.

W murach starogardzkiego centrum mieści się Uniwersytet Trzeciego Wieku „S-CENTRUM”, który skupia studentów – emerytów i rencistów „z głową pełną pomysłów i ogromnym zapałem do ich realizacji”.
Wśród propozycji Starogardzkiego Centrum Kultury znajdujemy również Dyskusyjny Klub Filmowy „Sokół” oraz „Kawiarenkę pod gwiazdami”.

W strukturach Starogardzkiego Centrum Kultury funkcjonuje Kino „Sokół”, w którym poza seansami filmowymi organizowane są również spektakle teatralne oraz koncerty.

Z działalnością SCK kojarzyć należy takie wydarzenia jak choćby: Międzynarodowy Festiwal Kultur VERIZANE, Noc Bardów im. Ryszarda Rebelki, Turniej Tańca Pierwszy Krok i Mistrzostwa Kociewia w Tańcu Towarzyskim oraz Dni Starogardu.

Dodatkowym elementem działalności SCK jest „sklepik” przy recepcji, w którym zakupić można wydawnictwa o tematyce regionalnej oraz te związane ze Starogardem Gdańskim.

Ze Starogardzkim Centrum Kultury związani są m.in. artyści plastycy: Adam Jakub Haras i Józef Olszynka, muzyk Janusz Stankowiak oraz muzyk i kompozytor Sławomir Haduń, scenarzysta i reżyser Ewa Czuba oraz Jan Radzewicz.


Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim

Starogard Gdański
ul. Boczna 2
tel. 58 562-46-75
www.muzeum-kociewie.gda.pl
e-mail: muzeum-starogard@wp.pl
Muzeum Ziemi Kociewskiej powstało decyzją Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 września 1980 roku na bazie Stacji Upowszechniania Wiedzy o Regionie. Muzeum funkcjonuje w kompleksie budynków obejmującym zabytkowe baszty: Narożną i Gdańską oraz budynek główny, który oddano do użytku we wrześniu 2001 r. a swoją architekturą ciekawie wkomponowany został w staromiejską zabudowę Rynku i średniowiecznych elementów obronnych miasta.

Aktualnie zbiory Muzeum liczą ponad 1.600 pozycji pamiątek – zabytków i ponad 2.000 zbiorów o charakterze uzupełniającym; biblioteka muzealna liczy około 1.500 egzemplarzy wydawniczych w tym czasopisma regionalne, historyczne i etnograficzne. Na szczególną uwagę zasługują pamiątki po 2 Pułku Szwoleżerów Rokitniańskich (umundurowanie, broń, archiwalia i zdjęcia), Kurkowym Bractwie Strzeleckim (kolekcja orderów, broń, archiwalia) oraz zbiór dokumentów dotyczących działalności na terenie Kociewia Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Interesujące są zbiory etnograficzne obejmujące charakterystyczne dla Kociewia rzemieślnicze wyroby tkackie, garncarskie, kowalskie. Godne uwagi są również zbiory sztuki ludowej i kolekcja kociewskich strojów ludowych z XIX i XX wieku. Zbiory eksponowane są na trzech wystawach stałych: dwie mają charakter historyczny, trzecia to wystawa etnograficzna oraz na tematycznych wystawach czasowych.

Duża ilość wystaw i ich różnorodność tematyczna jest możliwa dzięki współpracy z wieloma muzeami krajowymi i zagranicznymi, w tym z Muzeum Prus Wschodnich w Munster, z którym Muzeum podpisało umowę o partnerstwie i współpracy.

Działalność wystawiennicza Muzeum obejmuje także wystawy malarskie, fotograficzne, rzeźby – najczęściej będące plonem plenerów artystycznych. Stała współpraca ze stowarzyszeniami i placówkami oświatowymi owocuje imprezami połączonymi z wystawami amatorskiego rękodzieła i twórczości.


Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim

Miejska Biblioteka Publiczna Starogard Gdański

Starogard Gdański
ul. I. J. Paderewskiego 1
tel. 58 719-27-02
 www.mbpstarogard.pl

Miejska Biblioteka Publiczna im. Bernarda Sychty w Starogardzie Gdańskim utworzona została 1 kwietnia 1946 roku. Działalność rozpoczęła z 554 woluminami, które zdołano zgromadzić dzięki zbiórce książek przy udziale młodzieży szkolnej i harcerzy. Książki pochodziły z przedwojennych ocalałych zbiorów Towarzystwa Czytelni Ludowych, bibliotek fabrycznych, szkolnych i prywatnych. Po ukazaniu się dekretu o bibliotece i opiece nad zbiorami bibliotecznymi miejską książnicę przemianowano na Powiatową Bibliotekę Publiczną.

W 1948 roku wydzielono odrębną placówkę – Miejską Bibliotekę Publiczną z własnym lokalem i księgozbiorem. W ramach centralizacji sieci bibliotecznej w mieście i powiecie dokonano w 1955 roku połączenia Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej, która otrzymała pomieszczenie na Rynku 7. Lokal obejmował wypożyczalnię, pomieszczenie biurowe – okresowo stanowiące czytelnię i magazyn. Przez blisko 20 lat w tej siedzibie koncentrowała się praca biblioteki, która była utrudniona ze względu na złe warunki lokalowe. To zmusiło bibliotekę do wyjścia z książką poza ciasne pomieszczenie wypożyczalni i utworzenie punktów bibliotecznych na terenie miasta.  

W 1973 roku po usilnych staraniach otrzymano decyzję na adaptację budynku przy ul. J.Sobieskiego 14 z przeznaczeniem na bibliotekę. Rok 1974 wyznaczył punkt zwrotny w dziejach PiMBP, która zmieniała swój lokal, ale po raz pierwszy znalazła pomieszczenia rokujące warunki jej rozwoju, zapewniające placówce stabilność organizacyjną. Nowy lokal stworzył lepsze warunki pracy i pozwolił na zorganizowanie wypożyczalni i czytelni dla dorosłych, działu gromadzenia i opracowania zbiorów, działu instrukcyjno metodycznego, pomieszczenia administracji oraz magazyny. Od 1 czerwca 1975 roku w wyniku dwustopniowego podziału administracyjnego kraju, Bibliotekę Powiatową i MBP w Starogardzie Gdańskim przekształcono na MIEJSKĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ .

Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 8 października 1992 roku Miejskiej Bibliotece Publicznej nadano imię ks. Bernarda Sychty – leksykografa, folklorysty i pisarza zasłużonego dla utrwalania i popularyzowania kultury Kociewia.

Biblioteka udostępnia swoje zbiory – w budynku Biblioteki Głównej przy ul. I. J. Paderewskiego działają:
1) wypożyczalnia dla Dorosłych: posiada bogate zbiory literatury pięknej i popularnonaukowej skierowanej przede wszystkim do dorosłych czytelników i starszej młodzieży;
2) wypożyczalnia i czytelnia dla dzieci i młodzieży : posiada bogaty zbiór literatury przeznaczonej dla najbardziej wymagających czytelników – dzieci;
3) czytelnia popularnonaukowa: udostępnia na miejscu księgozbiór popularnonaukowy i naukowy oraz bogatą ofertę czasopism;
4) informacja bibliograficzna: udziela informacji na temat zbiorów bibliotecznych, pomaga w przygotowaniu zestawień bibliograficznych, prowadzi punkt informacji turystycznej.

Miejskiej Bibliotece Publicznej podlegają dwie filie:
1) Filia nr 1, al. Wojska Polskiego 30;

Miejska Biblioteka Publiczna Starogard Gdański - Filia nr 1
2) Filia nr 2, ul. W. Reymonta 1 (w Spółdzielczym Domu Kultury).

Miejska Biblioteka Publiczna Starogard Gdański - Filia nr 2
Filie biblioteczne oferują księgozbiór przeznaczony dla czytelników w każdym wieku. Przy każdej filii działa czytelnia, w której udostępnia się książki i czasopisma.

Biblioteka Główna oraz Filia nr 1 czynne są dla czytelników od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -18.00, w soboty – 10.00 – 15.00. Filia nr 2 jest czynna od 10.00 do 19.00, a w soboty jest nieczynna. W każdą pierwszą środę miesiąca wszystkie placówki Miejskiej Biblioteki Publicznej są nieczynne.

W chwili obecnej Miejska Biblioteka Publiczna posiada 14 komputerów udostępnionych czytelnikom. Oprócz dostępu do Internetu biblioteka oferuje drukowanie i skanowanie dokumentów. Katalogi biblioteczne są w trakcie komputeryzacji – już teraz są dostępne on-line na naszej stronie internetowej ( www.mbpstarogard.pl ). W przyszłości będą cennym narzędziem umożliwiającym przeszukiwanie zbiorów biblioteki z dowolnego komputera podłączonego do Internetu.

Miejska Biblioteka Publiczna posiada ponad 104.000 woluminów i prenumeruje 105 tytułów czasopism.

Biblioteka organizuje wystawy, spotkania autorskie, lekcje biblioteczne.
Od września 2010 roku siedziba Biblioteki Głównej mieści się w nowym budynku przy ul. I. J. Paderewskiego.