Obsługa osób niesłyszących

Obsługa osób niesłyszących

Urząd Miasta Starogard Gdański poczynił kolejny krok w kierunku usprawniania obsługi osób z niepełnosprawnością. Po likwidacji barier technicznych i architektonicznych w budynku urzędu przyszedł czas na sprofesjonalizowanie obsługi klientów niesłyszących.

W Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Starogard Gdański zainstalowano system, który ułatwia kontakt osób niesłyszących z pracownikami urzędu. W celu usprawnienia komunikacji skorzystano z najnowocześniejszej technologii gwarantującej najwyższą jakość usługi.

Możesz skorzystać z pomocy tłumacza

W pokoju nr 01 wyznaczono i oznakowano miejsce, w którym znajduje się monitor z dostępem do tłumacza języka migowego on-line. Po krótkim powitaniu przez pracownika Biura Obsługi Klienta osoba niesłysząca zapraszana jest do udziału w wideokonferencji z udziałem dyplomowanego tłumacza języka migowego.

Tłumaczenie rozmowy pomiędzy urzędnikiem, osobą niesłyszącą oraz tłumaczem – na bazie wideokonferencji, w rzeczywistym czasie trwania rozmowy, pozwala precyzyjnie określić potrzeby i oczekiwania klienta urzędu.

Takie usprawnienie obsługi mieszkańców wpisuje się w realizowany w mieście od 1998 roku program „Starogard miastem przestrzeni wspólnej” oraz w realizację ustawy o języku migowym.