LUOHE Chińska Republika Ludowa

O mieście

Luohe położone jest we wschodnich Chinach, w prowincji Henan. W 2010 roku liczba mieszkańców miasta wynosiła 516 955. To miasto o długiej historii i wspaniałej kulturze. Już w epoce neolitu osiedlili się tutaj przodkowie. Miasto powstało w północnej dynastii Wei i rozkwitało w dynastiach Ming i Qing. Było niegdyś dobrze znane na Central Plains ze względu na rozwinięty handel i transport powierzchniowy. Zostało wyzwolone w 1947 r. i przekształcone w miasto prowincjonalne w 1986 r. Obecnie zarządza dwoma hrabstwami Linying i Wuyang, trzema dystryktami Yancheng, Yuanhui i Shaoling oraz trzema okręgami funkcjonalnymi, w tym miejsko-wiejskimi zintegrowanymi obszarem strefy rozwoju gospodarczego. Dzielnica Xicheng, o łącznej powierzchni 2617 kilometrów kwadratowych i całkowitej populacji 2,83 miliona osób.

Jest siedzibą Shuanghui Group, największego skupiska na świecie przetwórni mięsnych i innych znanych przedsiębiorstw spożywczych. Nazywane często „słynnym chińskim miastem żywności”. Luohe to miasto z wygodnym transportem, pięknym środowiskiem i dużą otwartością. Przebiega przez nie ważna linia kolejowa oraz autostrada jako węzeł transportowy „podwójnego krzyża” w regionie Centralnych Równin.
Luohe ma tytuł: Narodowego Miasta Zielonego Modelu, National Garden City, National Forest City, National Health City, China Habitat Environment Model Award, China Excellent Tourist City .

Partnerstwo

Umowę o współpracy Starogardu Gdańskiego z Luohe podpisał prezydent miasta Janusz Stankowiak w dniu 26 sierpnia 2019 roku na podstawie uchwały XIII/143/2019 Rady Miasta z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Luohe położonym w Chińskiej Republice Ludowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa. Współpraca oparta jest na promowaniu dorobku i rozwoju obu miast w dziedzinie gospodarki, handlu, nauki, technologii, kultury, sportu i zdrowia poprzez utrzymywanie regularnych kontaktów między liderami t, instytucjami i mieszkańcami.

W maju 2019 roku Luohe Experimental Middle School podpisała umowę partnerską ze Szkołą Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim. Współpraca opiera się na wymianie uczniów obu szkół, zasobów edukacyjnych, poszerzaniu wiedzy edukacyjnej i kulturowej wśród nauczycieli i uczniów oraz promowaniu idei nowoczesnego zarządzania palcówkami oświatowymi.

Kalendarium

Lp

Data

Wydarzenie

 

1.

23.11.2016

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim. Prezydent Janusz Stankowiak podpisał z sekretarzem miasta Luohe – Ma Zhengyue list intencyjny o ustanowieniu partnerstwa obu miast.

2.

15.01.2018

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim. Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał z Hu Xinfeng – przewodniczącą Rady Miasta Luohe w Chinach wstępne porozumienie w sprawie wymiany polsko-chińskiej młodzieży. 

3.

16.05.2018 -20.05.2018

Wizyta 7-osobowej delegacji polskiej na targach żywnościowych LUOHE FOOD EXPO w Chinach.

4.

26.11.2018 –5.12.2018

Wizyta 11 uczniów Luohe Experimental Middle School z opiekunami w Starogardzie Gdańskim

5.

24.04.2019

Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową Nr 8 w Starogardzie Gdańskim, dla której organem prowadzącym jest Gmina Miejska Starogard Gdański, a Luohe Experimental Middle School z siedzibą w mieście Luohe w środkowych Chinach:

6.

14.05.2019 -23.05.2019

Wizyta 11 uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 8 wraz z opiekunami i delegacją urzędową w Luohe

7.

17.05.2019

Podpisanie oficjalnej umowy partnerskiej pomiędzy Luohe Experimental Middle School a Szkołą Podstawową Nr 8 im. Mikołaja Kopernika w Starogardzie Gdańskim w mieście Luohe.

8.

21.08.2019

Podjęcie uchwały w sprawie podjęcia współpracy partnerskiej z miastem Luohe położonego w Chińskiej Republice Ludowej oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerstwa

9.

26.08.2019

Wizyta delegaci chińskiej w Starogardzie Gdańskim.

Prezydent Starogardu Janusz Stankowiak podpisał ze starszym doradcą Miejskiego Rządu Ludowego Luohe w Chinach – Hao Huijie  porozumienie w sprawie oficjalnego ustanowienia partnerstwa miast.

10

25.09.2019

Wizyta przedstawicieli władz miasta Starogard Gdański w Konsulacie Generalnym Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku z okazji 70.rocznicy nawiązania chińsko –polskich stosunków dyplomatycznych.

11

15.10.2019

Spotkanie władz miasta Starogard Gdański z Ambasadorem Chińskiej Republiki Ludowej w Warszawie z okazji przyjazdu artystów z miasta Luohe do Polski.

12

17.10.2019 -22.10.2019

Gościnne występy 19 artystów z Luohe w Starogardzie Gdańskim

Galeria