Jubileusz chińsko-polskiej współpracy

Konsulat Generalny Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku 25 września świętował 70. rocznicę powstania Chińskiej Republiki Ludowej oraz 70.rocznicę nawiązania chińsko –polskich stosunków dyplomatycznych. Władze naszego miasta miały okazję podziękować Konsul Generalnej Zhao Xiuzhen za dotychczasową współpracę i umocnić pozytywne relacje partnerskie.

Konsul Generalna Chińskiej Republiki Ludowej w Gdańsku Zhao Xiuzhen

– Chociaż Polskę i Chiny dzielą tysiące kilometrów, jesteśmy dobrymi przyjaciółmi. Patrząc na 70 lat naszej relacji, trzeba przyznać, że nie istnieją pomiędzy nami konflikty, ani fundamentalne rozbieżności interesów. Przez 70 lat udało nam się przetrwać niejedną burzę na arenie międzynarodowej, zapewnić stabilny rozwój wzajemnej relacji i zbudować głęboką przyjaźń. Utrzymywanie tej przyjaznej relacji leży w interesie obu narodów i jest naszym wspólnym celem i zadaniem. Polska jest ważnym partnerem Chin w Europie środkowo-wschodniej i ważnym krajem na linii „Pas i szlak”. W Polsce działa niemal 70 przedsiębiorstw z chińskim kapitałem. Łączna wartość chińskich inwestycji w Polsce w ostatnich latach wyniosła 2,23 mld dolarów. Obecnie Polska i Chiny są największymi partnerami handlowymi w swoich regionach. Liczę na to, że oba kraje będą dalej budować stabilne, trwałe i wszechstronne, strategiczne partnerstwo, umacniać wzajemne zaufanie i pogłębiać dialog, tworząc pozytywne warunki współpracy – powiedziała Konsul Generalna CHRL w Gdańsku.

Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, prezydent miasta Janusz Stankowiak, Zhao Xiuzhen Konsul Generalny, wiceprezydent Tadeusz Błędzki oraz wiceprezydent Maciej Kalinowski

Gratulacje z okazji jubileuszu złożyli Konsul Generalnej Zhao Xiuzhen prezydent miasta Janusz Stankowiak, wiceprezydent Maciej Kalinowski, wiceprezydent Tadeusz Błędzki  i przewodnicząca Rady Miasta Anna Berent.

Prezydent podziękował  Konsul za pomoc w nawiązaniu przyjacielskich relacji z miasem Luohe w prowincji Henan.

Prezydent Janusz Stankowiak dziękuje Zhao Xiuzhen Konsul Generalnej ChRL w Gdańsku za dotychczasową współpracę

– Dziękuję za Pani obecność w budowaniu pozytywnych relacji partnerskich na linii Starogard –Luohe. Dziękuję przede wszystkim za otwartość, przychylność i opiekę podczas organizowania wymiany młodzieżowej pomiędzy Starogardem i Luohe. Za wszystkie rady, których udzieliła Pani młodym ludziom i pomoc w dopełnieniu wszelkich formalności z tym związanych   – powiedział prezydent Janusz Stankowiak.

Jubileuszowa Gala z okazji 70.rocznicy nawiązania chińsko-polskich stosunków dyplomatycznych odbyła się 25 września w Hotelu Hilton w Gdańsku

Nawiązując do dalszej współpracy, osobiście zaprosił Zhao Xiuzhen na organizowane przez miasto przedstawienie artystów z Chin, którzy wystąpią w Hali Miejskiej im. Andrzeja Grubby w Starogardzie Gdańskim,  19 października o godz. 17:00.

Magdalena Dalecka

Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
tel.: 58 530 6060
magdalena.dalecka@um.starogard.pl