Opieka nad Zabytkami

Informacje dla Przedsiębiorców w Starogardzie Gdańskim dotyczące programu „opieka nad zabytkami”

Gminny program opieki nad zabytkami to dokument własny samorządu Starogardu Gdańskiego. Służy on do podejmowania planowanych działań dotyczących ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego. 

Starogardzkie zabytki znaleźć można w zakładce zabytki w Starogardzie Gdańskim.