Wolontariat

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta Starogard Gdański opracował, na
podstawie materiałów powierzonych, wzory dokumentów dotyczące wykonywania
świadczeń wolontarystycznych. Wzory te wykorzystać można przy realizacji
zadań publicznych finansowanych z budżetu Gminy Miejskiej Starogard Gdański:

Dokumenty do pobrania (pliki w formacie Microsoft Word) :

  1. Zgłoszenie wolontariusza ;
  2. Porozumienie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych ;
  3. Zgoda rodziców na wykonywanie świadczeń wolontarystycznych ;
  4. Oświadczenie o wykonaniu świadczeń wolontarystycznych ;
  5. Zaświadczenie o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych ;
  6. Wypowiedzenie porozumienia przez Wolontariusza ;
  7. Wypowiedzenie porozumienia przez Korzystającego .