Sport i rekreacja

Starogardzki Klub Sportowy

Nazwa organizacji:  Starogardzki Klub Sportowy
Adres korespondencyjny:  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Tel: 887 070 907
e-mail: sks@onet.com.pl
Strona internetowa: www.sks.info.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  Nr 22 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Jarosław Sarzało

Uczniowski Klub Sportowy „Kociewie”

Nazwa organizacji:  Uczniowski Klub Sportowy „Kociewie”
Adres korespondencyjny:  ul. Sobieskiego 6a 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Sobieskiego 6a 83-200 Starogard Gdański
Tel: 505 858 424
e-mail: agaszweda@wp.pl
Strona internetowa: www.ukskociewie.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  Nr 32 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Cyprian Princ

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „KaEmKa”

Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej i Sportu „KaEmKa”
Adres korespondencyjny:  os. Nad Jarem 45 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  os. Nad Jarem 45 83-200 Starogard Gdański
Tel: 509 560 629
e-mail: kaemka11@wp.pl
Strona internetowa: www.kaemka.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  Nr 51 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Katarzyna Przeperska

Starogardzki Klub Lekkoatletyczny „Filippides”

Nazwa organizacji:  Starogardzki Klub Lekkoatletyczny „Filippides”
Adres korespondencyjny:  ul. Hallera 19a 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Hallera 19a 83-200 Starogard Gdański
Tel: 509 791 895
e-mail: lucynap42@op.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS 0000378038
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Karolina Anna Stachowicz, Lucyna Petka

Kociewski Klub Biegacza

Nazwa organizacji: Kociewski Klub Biegacza
Adres korespondencyjny:  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Tel: 606 607 526
e-mail: janusz.marek.nowak@wp.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  Nr 64 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Marek Janusz Nowak

Klub Sportowy „Beniaminek 03”

Nazwa organizacji: Klub Sportowy „Beniaminek 03”
Adres korespondencyjny:  ul. Kościuszki 34b 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Kościuszki 34b 83-200 Starogard Gdański
Tel: 58 56 316 50
e-mail:  beniaminek03@wp.pl
Strona internetowa: www.beniaminek03.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS 0000212950
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Marcin Kaszubowski

Pomorskie Centrum Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki

Nazwa organizacji: Pomorskie Centrum Dalekowschodnich Sztuk i Sportów Walki
Adres korespondencyjny:  os. 800 – lecia 11c/6 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: os. 800 – lecia 11c/6 83-200 Starogard Gdański
Tel: 695 587 496
e-mail:  kamyszkrzysztof@wp.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  Nr 3 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. powiatu starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Krzysztof Kamysz

UKS „Liberto”

Nazwa organizacji:  UKS „Liberto”
Adres korespondencyjny:  al. Jana Pawła II 4 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  al. Jana Pawła II 4 83-200 Starogard Gdański
Tel: 608 105 594
e-mail:  psp4@starogard.com.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  KRS 0000243663
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Leszek Sintek

Centrum Aktywnego Wypoczynku

Nazwa organizacji:  Centrum Aktywnego Wypoczynku
Adres korespondencyjny:  ul. Hallera 19a 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Hallera 19a 83-200 Starogard Gdański
Tel: 601 633 292
e-mail:  caw@caw.stg.pl
Strona internetowa: www.caw.stg.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  Nr 18 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Jacek Barszcz 

Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”

Nazwa organizacji:  Kociewski Parafialny Klub Sportowy „Cor Cordium”
Adres korespondencyjny:  ul. Bp Dominika 8 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Bp Dominika 8 83-200 Starogard Gdański
Tel: 887 270 144
e-mail:  klubcorcordium@gmail.com
Strona internetowa: www.corcordium.pl
Numer KRS lub innego rejestru:  Nr 22 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Henryk Grzonka

Klub Piłkarski „Starogard”

Nazwa organizacji:  Klub Piłkarski „Starogard”
Adres korespondencyjny:  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Tel: 604 872 472
e-mail:  kpstarogard@wp.pl
Strona internetowa: www.kpstarogard.pl
Numer KRS lub innego rejestru: KRS 0000318946
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Daniel Tuskowski, Adam Sobiecki

Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”

Nazwa organizacji:  Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”
Adres korespondencyjny:  ul. Sienkiewicza 17 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Sienkiewicza 17 83-200 Starogard Gdański
Tel: 695 266 715
e-mail:  m_noetzel@tlen.pl
Strona internetowa: www.uks8.pl
Numer KRS lub innego rejestru: Nr 8 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Justyna Wierzba

Klub Jeździecki „Stado Ogierów”

Nazwa organizacji:  Klub Jeździecki „Stado Ogierów”
Adres korespondencyjny:  ul. Mickiewicza 13a 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Mickiewicza 13a 83-200 Starogard Gdański
Tel: 58 56 240 01
e-mail:  stado_og@wp.pl
Strona internetowa: www.stado-starogard.pl
Numer KRS lub innego rejestru: Nr 36 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Przemysław Boleski

Stowarzyszenie „Starogardzka Akademia Piłki Siatkowej”

Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie „Starogardzka Akademia Piłki Siatkowej”
Adres korespondencyjny:  ul. Gryfa Pomorskiego 43 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Gryfa Pomorskiego 43   83-200 Starogard Gdański
Tel: 505 152 178
e-mail:  aps-starogard@wp.pl
Numer KRS lub innego rejestru: Nr 66 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Rafał Godlewski

UKS „Set”

Nazwa organizacji:  UKS „Set”
Adres korespondencyjny:  ul. Bp Dominika 32 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Bp Dominika 32   83-200 Starogard Gdański
Tel: 500 700 635
e-mail:  uks.setstarogard@wp.pl
Numer KRS lub innego rejestru: Nr 37 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Justyna Malinowska

Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan/WKF Karate Klub SHUTO

Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Shotokan/WKF Karate Klub SHUTO
Adres korespondencyjny:  ul. Pelplińska 5/3 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul.Pelplińska 5/3 83-200 Starogard Gdański
Tel: 663 470 556
e-mail:  tkuziola@op.pl
Numer KRS lub innego rejestru: Nr 71 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Tadeusz Kuzioła

Stowarzyszenie Grupa Kolarska

Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie Grupa Kolarska
Adres korespondencyjny:  ul. Lubichowska 11/4 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Lubichowska 11/4 83-200 Starogard Gdański
Tel: 600 668 960
e-mail:  gkstg@gkstg.pl
Numer KRS lub innego rejestru: Nr 63 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Ireneusz Migowski

Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie

Nazwa organizacji:  Liga Obrony Kraju Stowarzyszenie
Adres korespondencyjny:  ul. Zielona 18 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:   ul. Zielona 18 83-200 Starogard Gdański
Tel: 509 057 526
e-mail:  sekretariat.zgwarszawa@lok.org.pl
Strona internetowa: www.lok.org.pl
Numer KRS lub innego rejestru: KRS 0000086818
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Krzysztof Reszko

Stowarzyszenie „Tri”

Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie „Tri”
Adres korespondencyjny:  Żabno 2d 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  Żabno 2d 83-200 Starogard Gdański
Tel: 696 049 130
e-mail:  mmjgabrys@wp.pl
Strona internetowa: www.tristg.pl
Numer KRS lub innego rejestru: Nr 74 w rejestrze stowarzyszeń niepr.dz.gosp. Powiatu Starogardzkiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Maciej Gabryel

Stowarzyszenie REKORD

Nazwa organizacji:  Stowarzyszenie REKORD
Adres korespondencyjny:  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby:  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Tel: 585 622 120
e-mail: m.klein@osic.com.pl
Numer KRS lub innego rejestru: KRS 0000623891
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Marzena Klein

Uczniowski Klub Sportowy „Piramida”

Nazwa organizacji:  Uczniowski Klub Sportowy „Piramida”
Adres korespondencyjny:  ul. Pelplińska 2a 83-211 Janowo
Adres siedziby:  Al. Jana Pawła II 3 83-200 Starogard Gdański
Tel: 792 309 076
e-mail: dziencielewska@interia.pl
Numer KRS lub innego rejestru: Nr 39 w ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonych przez Starostę Starogardu Gdańskiego
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja
Imię i Nazwisko osoby kierującej organizacją: Małgorzata Dziencielewska

Starogardzki Klub Sportowy „Sportowa S.A.”

Nazwa organizacji:  Starogardzki Klub Sportowy „Sportowa S.A.”
Adres korespondencyjny:  ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Adres siedziby: ul. Olimpijczyków Starogardzkich 1 83-200 Starogard Gdański
Tel: 501 321 180
e-mail: biuro@sportowa.com.pl
Strona internetowa: www.sportowa.com.pl
Numer KRS lub innego rejestru: KRS 0000155061
Status prawny organizacji: stowarzyszenie
Podstawowy zakres działalności: sport i rekreacja