Czyste Powietrze

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

O programie

Czyste Powietrze to rządowy program priorytetowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza.

Dla kogo?

Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnego budynku mieszkalnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Co obejmuje dofinansowanie?

Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła zasilanych paliwem stałym na nowoczesne, spełniające najwyższe normy tj.:

 • Węzeł cieplny;
 • Pompa ciepła;
 • Kocioł gazowy kondensacyjny;
 • Kocioł olejowy;
 • Ogrzewanie elektryczne;
 • Kocioł na pellet/drewno spełniający określone wymagania.

Dofinansowanie można również pozyskać na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku oraz montaż odnawialnych źródeł energii (OZE):

 • Modernizacja instalacji wewnętrznych c.o. i c.w.u.
 • Ocieplenie przegród budowlanych
 • Wymiana stolarki zewnętrznej (okna/drzwi/bramy garażowe)
 • Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
 • Mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • Audyt energetyczny/dokumentacja projektowa/ekspertyzy

Formy dofinansowania

 • Dotacja;
 • Dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:
 • Dotacja z prefinansowaniem.

Warunki finansowe

Maksymalne kwoty dotacji:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 41 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 59 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 79 tys. zł

Maksymalne kwoty dotacji z kompleksową termomodernizacją:

 • Podstawowy poziom dofinansowania: 66 tys. zł
 • Podwyższony poziom dofinansowania: 99 tys. zł
 • Najwyższy poziom dofinansowania: 135 tys. zł

Dodatkowo audyt energetyczny 1200 zł.

Sposób składania wniosków

 • Wnioski należy składać za pośrednictwem generatora wniosków NFOŚiGW https://gwd.nfosigw.gov.pl lub poprzez portal gov.pl

 • Wniosek należy podpisać elektronicznie profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym.

 • W przypadku braku takiego podpisu, należy po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukować formularz, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w danej gminie.

Termin

Nabór ciągły wniosków do 31.12.2027

Kontakt

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny

83-200 Starogard Gdański, ul. Zblewska 18

Tel. 533 522 831

Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, godz, 7:30 – 15:30

Środa, godz. 7:30 – 17:00

Piątek, godz. 7:30 -14:00

Infolinia Czyste Powietrze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Tel. 58 743 18 21
wtorek – czwartek, godz. 10:00 – 15:00

Infolinia ogólnopolska
Tel. 22 340 40 80
poniedziałek – piątek, godz. 08:00 – 16:00

Zaświadczenia wydawane przez gminy

Na mocy Ustawy Prawo ochrony środowiska, gminy są zobowiązane do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego, które są obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony i najwyższym poziom dofinansowania w Programie Czyste Powietrze.

Do wydania zaświadczenia, o którym mowa w Gminie Miejskiej Starogard Gdański upoważnionym jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starogardzie Gdańskim, mieszczącym się przy al. Jana Pawła II 6 w Starogardzie Gdańskim.

Informacja zrealizowanych przedsięwzięć na terenie Gminy Miejskiej Starogard Gdański

LICZBA ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

717

LICZBA ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW

426

SUMARYCZNA KWOTA WYPŁACONYCH DOTACJI

      5 530 306,18 zł