Z pomocą od 25 lat. Jubileusz Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji

Starogardzkie Centrum Rehabilitacji oferuje swoim pacjentom najwyższe standardy jakości w dziedzinie lecznictwa i rehabilitacji medycznej. 27 czerwca w Restauracji Strzelnica świętowano ćwierćwiecze działalności placówki.

Z okazji jubileuszu serdeczne gratulacje na ręce kierownik placówki Anny Jabłonowskiej oraz zastępcy Elżbiety Zimmermann-Sztandur za dotychczasowy trud i poświęcenie na rzecz pacjentów, a także życzenia wytrwałości w wypełnianiu swojej misji oraz satysfakcji z pełnionej służby złożyli Prezydent Miasta Janusz Stankowiak, Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski a także zastępcy prezydenta, radni oraz przewodnicząca Rady Kultury.

Na pierwszym planie od lewej: zastępca kierownika Starogardzkiego Centrum Rehabilitacji Elżbieta Zimmermann-Sztandur, kierownik Anna Jabłonowska oraz prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Jubileusz 25-lecia to niezwykłe wydarzenie, które pokazuje jak duże zaangażowanie, poświęcenie, a przede wszystkim jak ciężką pracę włożyły osoby pracujące przez te wszystkie lata w placówce.
-Dziękuję Wam za to, że podjęliście to ryzyko, bo z pewnością 25 lat temu nie mogliście wiedzieć jak sprawy potoczą się w przyszłości. Dzięki temu my dzisiaj możemy się cieszyć z tak prężnie działającej instytucji. Gratuluję i proszę o przekazanie najserdeczniejszych życzeń od nas wszystkim pracownikom, dzięki którym ten sukces wciąż trwa – podkreślił prezydent miasta Janusz Stankowiak.