Omawiali sprawy ważne dla osób z niepełnosprawnościami

24 czerwca w magistracie odbyło się kolejne posiedzenie Społecznej Rady ds. Osób z Niepełnosprawnościami powołanej przez Prezydenta Miasta na bieżącą kadencje. Jej celem jest kompleksowe wspieranie rozwiązań ułatwiającym osobom z niepełnosprawnościami pełne uczestnictwo w życiu społecznym i zawodowym.

Głównymi tematami posiedzenia było przedstawienie pomysłów członków Rady na najbliższy czas. W planach jest między innymi kampania społeczna dotycząca osób z niepełnosprawnością oraz współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w sprawie ich zatrudniania. Poruszono również kwestię wsparcia dla osób dotkniętych niepełnosprawnością oraz członków ich rodzin, poprzez utworzenie punktu informacyjnego w naszym mieście.

Przewodniczący Rady Łucjan Czerniejewski wręczył akty mianowania trzem członkom Rady: Monice Kosianowicz, Marlenie Osowskiej oraz Henrykowi Redzimskiemu. Omówił również sprawy, którymi zajmowała się Rada w minionej kadencji, w tym m.in. wspólne posiedzenie ze Społeczną Radą Gospodarczą, bezpieczeństwo w obrębie przestrzeni publicznej w mieście oraz organizację Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami, który obchodzony jest 3 grudnia. Kolejne posiedzenie Rady zaplanowano na wrzesień.