Starogardzianin nowym szefem pomorskich policjantów

Decyzją Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji insp. Bogusław Ziemba z dniem 16 czerwca br. objął stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Z tej okazji 25 czerwca 2024 roku w Komendzie Wojewódzkiej odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Podczas uroczystej zbiórki w Komendzie Wojewódzkiej Policji 25 czerwca br. prowadzący po powitaniu przybyłych gości odczytał Decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o powołaniu na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Bogusława Ziemby. Nowo powołany przywitał się ze sztandarem, a następnie złożył meldunek o objęciu obowiązków Komendanta pomorskiego garnizonu.

Meżczyzna kleka przed sztandarem Policji
insp. Bogusław Ziemba Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdańsku

— Bardzo dziękuję za uznanie dorobku służbowego i powierzenie mi misji kierowania Wojewódzką Komendą Policji. Deklaruję pełen profesjonalizm w kierowaniu garnizonem pomorskim oraz zapewniam sumienność w podejmowaniu działań efektywnie poprawiających bezpieczeństwo i porządek publiczny w Pomorskiem – powiedział nowo powołany Komendant WKP insp. Bogusław Ziemba.

Komendant odebrał gratulacje od nadinsp. Rafała Kochańczyka zastępcy Komendanta Głównego Policji oraz Wojewody Pomorskiej Beaty Rutkiewicz.

insp. Bogusław Ziemba Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdańsku odbiera gratulacje

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele współpracujących służb i instytucji, związków zawodowych policjantów i pracowników Policji, komendanci miejscy i powiatowi pomorskiego garnizonu Policji, Dowódcy OPP i SPKP w Gdańsku oraz kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Gratulacje i życzenia powodzenia na stanowisku Komendanta Wojewódzkiej Policji w Gdańsku insp. Bogusławowi Ziembie złożył Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak. W skierowanym do niego  liście gratulacyjnym  pogratulował mu sukcesu, podkreślając, że zawdzięcza go swojej wieloletniej ciężkiej pracy, wytrwałości i determinacji.

„Jestem przekonany, że znakomicie odnajdzie się Pan w nowej roli. Niech zawsze towarzyszy Panu pomyślność, a wykonywane obowiązki przynoszą codzienną satysfakcję.” — napisał w liście Prezydent.

Notka biograficzna
 Komendant Wojewódzkiej Policji w Gdańsku  insp. Bogusław Ziemba

 

Insp. Bogusław Ziemba służbę w Policji pełni od 1 września 1993 roku. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Służbę na stanowiskach kierowniczych rozpoczął od piastowania stanowiska zastępcy naczelnika Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego KPP w Starogardzie Gd., następnie był I Zastępcą Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim.

16 lutego 2016 r. powierzono mu obowiązki Komendanta Powiatowego Policji w Starogardzie Gdańskim, a następnie powołano na to stanowisko. Od 24 lutego 2023 r. – pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. 14 czerwca 2023 r. został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Od 16 czerwca 2024 r. prłni obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi i Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę.

Żródło: KPP Starogard Gdański