Ambasador Kociewia 2024

Czas płynie i kolejny, piąty, zlot Kociewiaków i miłośników Kociewia zbliża się wielkimi krokami. W ubiegłym roku Walne Plachandry Kociewskie gościły w Pelplinie, w tczewskim powiecie. W bieżącym roku przychodzi kolej na powiat starogardzki. Organizatorzy tegorocznych plachandrów zapraszają 14 września br. do Arboretum Wirty w gminie Zblewo na Jarmark Kociewski i … 5. Walne Kociewskie Plachandry! Jak co roku, podczas zlotu kociewiaków i miłośników Kociewia będą ogłaszani Ambasadorowie Kociewia i Perełki Kociewia. 

I Ambasador, i Perełka Kociewia to tytuły honorowe nadawane przez specjalną Kapitułę w której skład wchodzą przedstawiciele samorządów, organizacji pozarządowych, diecezji pelplińskiej i biznesu.

AMBASADORZY KOCIEWIA

Według regulaminu „(…) Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z Kociewiem, a ponadto przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera – poprzez patronat lub sponsoring – wydarzenia na Kociewiu. W tej kategorii przyznaje się ów honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro i małym oraz średnim i dużym

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35 roku życia) o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia (…)”.

ZGŁASZANIE KANDYDATUR

Nadchodzi zatem czas, by rozejrzeć się we własnej społeczności i okolicy, porozmawiać ze znajomymi, odwiedzić instytucje oraz stowarzyszenia i… zgłosić kandydatury do Kapituły. Potem zaś zjawić się w Wirtach i zamanifestować przywiązanie do naszej Małej Ojczyzny – Kociewia.

UBIEGŁOROCZNI AMBASADORZY
Kategoria indywidualna: prof. Ryszard Karczykowski
Kategoria zbiorowa: Bractwo Czarnej Wody z Osia
Kategoria mikro i mały biznes: Wydawnictwo Prasowe „Edytor” z Gdańska
Kategoria średni i duży biznes: Dekpol S.A. z Pinczyna
Tytuł specjalny: Iglotex S.A. ze Skórcza
Perełka Kociewia: Laura Florentyna Dziąba

TERMIN SKŁADANIA KANDYDATUR

Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulaminów) składać należy w terminie do 1 lipca 2024 r. na adres:
Kasztelania Bytońska
Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo
z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia.

REGULAMIN TYTUŁU „AMBASADOR KOCIEWIA”

§ 1

Tytuł „Ambasador Kociewia” ma charakter honorowy i prestiżowy. Jego nadanie nie powoduje żadnych gratyfikacji.
Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu „Ambasador Kociewia” w kategorii indywidualnej i zbiorowej jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja Kociewia.
2.1 Ambasadorem Kociewia w kategorii indywidualnej mogą zostać osoby fizyczne – przedstawiciele różnych sfer życia społecznego: kultury, sztuki, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej.
2.2 Ambasadorem Kociewia w kategorii zbiorowej mogą zostać stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalno-oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne.
Ambasadorami Kociewia w kategorii biznesu mogą zostać przedsiębiorstwa, które wykazują związek z Kociewiem a ponadto:
– swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego i potencjału ekonomicznego Kociewia,
– wpływają pozytywnie na lokalny rynek zatrudnienia,
– wspierają lokalne wydarzenia, np. poprzez patronat lub sponsoring.
§ 2

Tytuł „Ambasador Kociewia” przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”.
W ciągu jednego roku kalendarzowego można nadać maksymalnie po jednej
nagrodzie w kategorii indywidualnej i zbiorowej oraz dwie w kategorii biznesu (po jednej nagrodzie dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz dużych, i średnich przedsiębiorstw).
Tytuł może zostać nadany danej osobie, organizacji lub przedsiębiorstwu tylko jeden raz.
Znakiem graficznym Tytułu jest wizerunek statuetki „AMBASADOR KOCIEWIA”.
§ 3

Tytuł jest wręczany podczas „Walnych Plachandrów”.
Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia Tytułu zajmują się osoby upoważnione przez Kapitułę.
§ 4

Prawo zgłaszania kandydatów do Tytułu „Ambasador Kociewia” posiadają osoby fizyczne
i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1)
i oświadczenie kandydata (załącznik nr 2).
Wnioski kieruje się na adres:
„Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo
z dopiskiem „Ambasador Kociewia”; w ostatecznym terminie do 1 lipca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).
Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Tytułu „Ambasadora Kociewia” powinno zapaść najpóźniej 21 dni przed uroczystością ich wręczenia.

LINKI DO POBRANIA:

Oswiadczenie-kandydata-Ambasador-Kociewia-2023

Wniosek-o-nadanie-Wyroznienia-Ambasador-Kociewia-2023

Regulamin-Tytulu-Ambasador-Kociewia-2024

REGULAMIN WYRÓŻNIENIA „PEREŁKA KOCIEWIA”

§ 1

Wyróżnienie „Perełka Kociewia” ma charakter honorowy. Jego nadanie nie powoduje żadnych gratyfikacji.
Celem Wyróżnienia jest:
– Docenienie dotychczasowego dorobku.
– Promocja młodych talentów.
– Motywacja do dalszego rozwoju.
Wyróżnienie może otrzymać osoba fizyczna do 35 roku życia o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.
§ 2

Wyróżnienie przyznaje Kapituła Tytułu „Ambasador Kociewia”.
O liczbie przyznanych w danym roku wyróżnień decyduje Kapituła.
§ 3

Wyróżnienie wręczane jest podczas „Walnych Plachandrów”.

Realizacją przedsięwzięcia i organizacją ceremonii wręczenia wyróżnień zajmują się osoby upoważnione przez Kapitułę.

§ 4

Prawo zgłaszania kandydatów do Wyróżnienia „Perełka Kociewia” posiadają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgłoszenie powinno mieć formę pisemną, zawierać uzasadnienie (załącznik nr 1)
i oświadczenie kandydata (załącznik nr 2).
Wnioski kieruje się na adres:
„Kasztelania Bytońska”, Bytonia ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo
z dopiskiem „Perełka Kociewia”; w ostatecznym terminie do 1 lipca 2024 r. (decyduje data stempla pocztowego).

Rozstrzygnięcie w sprawie nadania Wyróżnienia „Perełka Kociewia” powinno zapaść najpóźniej 21 dni przed uroczystością ich wręczenia.

LINKI DO POBRANIA:

Oswiadczenie-kandydata-Perelka-Kociewia-2023

Wniosek-o-nadanie-Wyroznienia-Perelka-Kociewia-2023

Regulamin-Wyroznienia-Perelka-Kociewia-2024

Tekst: Piotr Kostecki , fot:  https://kociewie24.eu/