Będą kontynuować współprcę dla dobra miasta i jego mieszkańców

Członkowie Zarządu Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców, 20 czerwca br. spotkali się w Strzelnicy z władzami miasta. Wyznaczyli nowe kierunki współpracy pomiędzy samorządem a biznesem. 

Starogardzki Klub Biznesu Związek Pracodawców działa w Starogardzie od ponad 20 lat. Jest prestiżową samofinansującą się organizacją zrzeszającą blisko 160 przedsiębiorców i liderów biznesowych z regionu Starogardu Gdańskiego i okolic. Klub stanowi platformę wspierającą rozwój lokalnego biznesu, wymianę doświadczeń oraz budowanie silnych relacji między przedstawicielami różnych branż. Prezesem Zarządu od 2021 roku jest Barbara Stanuch.

W czwartek, 20 czerwca b.r. w Restauracji Strzelnica w Starogardzie Gdańskim Zarząd Starogardzkiego Klubu Biznesu spotkał się z władzami miasta. Obecni byli prezydent Janusz Stankowiak oraz wiceprezydenci Maciej Kalinowski i Tadeusz Błędzki. Posiedzenie stało się platformą do rozmowy i wymiany myśli na temat kierunków rozwoju miasta w sferze społecznej, ekonomicznej oraz gospodarczej.

Prezes SKB-ZP Barbara Stanuch w imieniu Zarządu i wszystkich zrzeszonych pracodawców jeszcze raz pogratulowała Prezydentowi Miasta znakomitego wyniku wyborczego. Podkreśliła, że czasy są trudne, a oczekiwania i roszczenia społeczne wysokie.

Kobieta w blond włosach w elegancjiej sukience uśmiecha się
Prezes Zarządu SKB-ZP Barbara Stanuch

 

— Celem tego spotkania jest budowa stabilnej platformy porozumienia pomiędzy samorządem a biznesem. Uważam, że potencjał, jaki tkwi w przedsiębiorczości lokalnej, nie jest do końca wykorzystany. Budowanie pozytywnych relacji wzmocni naszą współpracę i pozwoli sprostać oczekiwaniom obu stron. Mam nadzieję, że uda nam się wyznaczyć cele i wspólne przestrzenie dla tej współpracy. Mamy już pewien model kodeksu dialogu na linii samorząd – biznes. Wypraktykowały go duże miasta jak Częstochowa czy Katowice. Myślę, że po odpowiednim dostosowaniu go do naszych potrzeb, będziemy mogli się na min wzorować i wspólnie rozwiązywać sprawy, które leżą nam na sercu — powiedziała prezes SKB Barbara Stanuch.

Dobro przedsiębiorców równa się dobru miasta

Prezydent Janusz Stankowiak podkreślił, że od początku pierwszej kadencji, od 2014 roku wspiera lokalne środowisko biznesowe. W myśl rozwoju dialogu obywatelskiego nie tylko prowadzi spotkania gospodarcze w siedzibach lokalnych przedsiębiorców, ale również czerpie wiedzę z doświadczenia członków SKB-ZP, którzy zasiadają w Społecznej Radzie Gospodarczej przy Prezydencie.

— Bardzo dziękuję Państwu za dotychczasową współpracę, która przez te dziesięć lat mojej pracy dla miasta układała się bardzo dobrze, co nie oznacza, że nie może być jeszcze lepiej. Bardzo dziękuję za wsparcie, jakiego udzieliliśmy mi podczas tegorocznych wyborów. Dziękuję za to, że tak liczną delegację przedstawicieli Klubu zgłosiliście do pracy społecznej w Społecznej Radzie Gospodarczej. To z pewnością pozwoli nam poszerzyć naszą współpracę w tej kadencji. Uważam, że dobro przedsiębiorców równa się dobru całego miasta, regionu i jego mieszkańców – powiedział Janusz Stankowiak.

Mężczyzna w garniturze przemawia do osób siedzących przy stole
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

Prezydent przypomniał, że kiedy obejmował urząd prezydenta, budżet miasta oscylował w granicach 140 mln zł. Dzisiaj Miasto rozporządza kwotą blisko 340 mln zł. Podkreślił, że do takiego stanu rzeczy również przysłużyli się starogardzcy pracodawcy.

— To dzięki Państwa pracy ten budżet pomnażamy. Jak zauważyła pani Prezes czasy są trudne. Nie wiemy, jak będzie finansowany samorząd w kolejnych latach. Aby miasto mogło się rozwijać w zrównoważony sposób, powinno inwestować co roku ok. 25 % wartości tego budżetu. W tym roku nam się to udało. Na inwestycje mamy zaplanowane ok. 70 mln zł. Średnio jednak to jest kwota 30-40 mln zł. Liczę, że w latach następnych będziemy mogli zwiększać te kwoty. Mam nadzieję, że nowo powstały rząd znajdzie rozwiązanie na finansowe problemy polskich samorządów. Obszary, w których z pewnością czeka nas wiele pracy w kolejnych latach, to przede wszystkim poprawa komunikacji, infrastruktury drogowej, budowa nowych mieszkań, rozwój turystyki i promocji miasta na zewnątrz. Jeszcze raz dziękując, liczę na Państwa doświadczenie, wiedzę i pomoc — spuentował Janusz Stankowiak.

Rozwój społeczny miasta
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych Maciej Kalinowski

Sprawy społeczne, oświatowe, kwestie demografii i pomocy społecznej omówił zastępca prezydenta ds. społecznych Maciej Kalinowski. Zwrócił uwagę na rozpoczynający się dialog i jednoczenie sił przedstawicieli władz samorządowych i parlamentarnych na Kociewiu w celu wzmocnienia pozycji regionu na Pomorzu i jego promocji w Polsce. Podkreślił, że w obecnej kadencji duży nacisk kłaść będą również na promocję Miasta na zewnątrz oraz rozwój turystyki.

Rozwój gospodarczy i infrastrukturalny miasta
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki

O prowadzonych inwestycjach w mieście i planach inwestycyjnych poinformował Tadeusz Błędzki zastępca prezydenta ds. techniczno-inwestycyjnych. Poruszył temat znaczenia i wpływu problemów z wyznaczeniem członków Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w z kontekście podpisania umów w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego. Poinformował o sytuacji związanej z budową starogardzkiej obwodnicy, oraz przestoju w temacie elektryfikacji linii kolejowej 203. Podkreślił znaczenie i wpływ rządowych decyzji na planowane inwestycje w mieście oraz rolę i przychylność wielu instytucji państwowych przy realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących sfery zabytkowej miasta.

Przestrzenie współpracy samorządu i biznesu
Posiedzenie Zarządu Starogardzkiego Klubu Biznesu Związku Pracodawców z udziałem władz miasta Starogard Gdański

Dyskusja, jaka później się rozwinęła dotyczyła kwestii przyłączenia Starogardu do kolei metropolitalnej, budowy obwodnicy, stworzenia w Starogardzie godnego miejsca dla organizacji uroczystości państwowych, renowacji miejskich zabytków, w tym murów miejskich, otwarcia Baszty Gdańskiej oraz wpływu władz na poprawę komunikacji z Trójmiastem.
Strony wyraziły wolę współpracy opartej na jednomyślnym lobbowaniu kwestii niezależnych od samorządu. Potrzebę organizacji spotkania z przedstawicielami władz kolei metropolitalnej. Powołania komitetu ds. wspierania projektu elektryfikacji linii 203 i zwiększenia liczby pociągów łączących Starogard z Trójmiastem. Prezydent zadeklarował też wznowienie wizyt gospodarczych u lokalnych przedsiębiorców w oparciu o poszerzanie dialogu obywatelskiego.