Rada Miasta Starogard Gdański zakończyła VIII kadencję

W środę 10 kwietnia radni Rady Miasta Starogard Gdański uczestniczyli w ostatniej 69.sesji w kadencji 2018-2024. W ciągu pięciu lat podjęli 793 uchwały, które miały znaczący wpływ na funkcjonowanie i rozwój miasta Starogard Gdański.

Skład Rady Miasta Starogard Gdański 

Decyzją mieszkańców miasta w skład Rady Miasta Starogard Gdański na lata 2018-2023 weszli Anna Benert (przewodnicząca), Marek Jankowski i Daniel Olszewski (wiceprzewodniczący) oraz radni: Sławomir Ruśniak, Jarosław Janaszek, Anna Gdaniec, Jan Strzelczyk, Brygida Nowacja, Kazimierz Konkel, Martyna Łangowska -Siembida, Jarosław Krzemiński, Artur Cybula, Wojciech Pielecki, Małgorzata Grzecznowska, Ryszard Brzycki, Zbigniew Kotlewski, Marek Konkolewski, Sebastian Kucharczyk, Dorota Glanert, Mieczysław Płaczek oraz Tomasz Cylkowski.

28 kwietnia 2021 roku radny Marek Konkolewski zrzekł się mandatu radnego Rady Miasta Starogard Gdański. Na jego miejsce wszedł do Rady Piotr Szulc, który 25 sierpnia 2021 r. złożył ślubowanie na radnego.

W 2023 roku VIII kadencja została wydłużona do kwietnia 2024 roku.

Rada Miasta Starogard Gdański VIII kadencji podczas oststnij 69.sesji 
Z historii posiedzeń 

Pierwsza inauguracyjna sesja Rady Miasta Starogard Gdański VIII kadencji odbyła się 19 listopada 2018 roku. Do 10 kwietnia 2024 roku radni uczestniczyli w sześćdziesięciu dziewięciu sesjach. W tym czasie podjęli 793 uchwały.

Od 22 kwietnia 2020 r. do 2 marca 2022 r. z powodu pandemii COVID-19 obrady Rady Miasta odbywały się także w formule on-line. Łącznie w hybrydowej formule  odbyły się dwadzieścia dwa posiedzenia. Trzynaście posiedzeń w kadencji odbyło się na wniosek Prezydenta.

W uznaniu szczególnych zasług dla Starogardu Gdańskiego i jego mieszkańców Rada Miasta w dniu 27 stycznia 2021 r. Rada nadała pośmiertnie Panu Tadeuszowi Kubiszewskiemu tytuł Honorowego Obywatela Miasta Starogard Gdański. Podjęła też cztery uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”.

Medale otrzymali:
– 27.11.2019 r. Dorota Landowska
– 30.10.2019 r. Henryk Klecha
– 31.05.2023 r. Henryk Kinder i Kazimierz Smoliński
– 10.04.2024 r. Wojciech Gdaniec

Ostatnie posiedzenie 

Podzcas ostatniego posiedzenia 10 kwietnia 2024 roku udzieliła Prezydentowi Miasta Januszowi Stankowiakowi wotum zaufania oraz absolutorium za realizację budżetu Gminy Miejskiej w 2023 roku.

Przewodniczaca Rady Miasta Starogard Gdański Anna Benert podpisuje ostatnią uchwałę w VIII kadencji

Na zakończenie posiedzenia przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert podziękowała wszystkim za współpracę.

— Dobiega koniec ósmej kadencji władz samorządowych naszego miasta. To nasze ostatnie spotkanie sesyjne w tym gronie. Przez te ponad pięć lat pracowaliśmy dla dobra mieszkańców, podejmując ważne decyzje dla miasta. Bardzo wszystkim dziękuję za wspaniałą współpracę przy uchwalaniu niejednokrotnie trudnych i ważnych uchwał, istotnych dla prawidłowego funkcjonowania naszego miasta, które nieraz znacząco wspierały jego rozwój. Dziękuję za Państwa zaangażowanie, za wielokrotne reprezentowanie Rady podczas ważnych uroczystości miejskich i świąt państwowych oraz za cenne wskazówki, którymi się wzajemnie dzieliliśmy. Kończymy tę kadencję w przekonaniu, że zrealizowane przez radę działania przyniosły spodziewane efekty, a owoce tej pracy dobrze służą wszystkim mieszkańcom naszego miasta – powiedziała przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert.