Prezydent Starogardu wśród wyróżnionych samorządowców na Pomorzu

Janusz Stankowiak Prezydent Miasta Starogard Gdański otrzymał statuetkę Orła Samorządu 2024 dla najlepszego prezydenta miasta na Pomorzu w kadencji 2018-2024. Nagrodę odebrał 19 marca br. w Dworze Artusa. Wręczyły mu ją wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz oraz wydawca „Magazynu Pomorskiego” i pomysłodawczyni plebiscytu Grażyny Wiatr.

Plebiscyt na najlepszego samorządowca kadencji odbywa się na koniec każdej kadencji. Nagrody przyznawane są w czterech kategoriach: najlepszy wójt, najlepszy burmistrz, najlepszy prezydent miasta, najlepszy starosta. Jego pomysłodawczynią jest prezes i wydawca „Magazynu Pomorskiego” Grażyna Wiatr. Tegoroczna edycja byłą czwartą w historii plebiscytu.

Uroczysta Gala Orłów Samorządu 2024 w Gdańsku zorganizoana przez Magazyn Pomorski pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i Wojewódy Pomorskiej.
Gala Orłów Samorządu 2024

Gala wręczenia Orłów Samorządu 2024 odbyła się w dniu 19 marca br. w Dworze Artusa w Gdańsku. Zgromadziła liczne grono przedstawicieli środowiska nauki, biznesu i samorządu oraz czytelników i sympatyków „Magazynu Pomorskiego”. Honorowy patronat nad Plebiscytem objęli marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk oraz wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

Wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz

— Jak powiedziała pani redaktor Grażyna Wiatr – dobry samorządowiec to dobry gospodarz. Jednak ci, którzy zostaną dzisiaj nagrodzeni, to nie tylko dobrzy gospodarze.  To ludzie, którzy potrafią swoją wizję i swój cel wprowadzić w życie. To jest bardzo ważne, ponieważ ta sprawczość na co dzień bywa trudna. Ostatnie pięć lat to trudny czas dla samorządów. Czas covidu i wybuchu wojny w Ukrainie. Ale w tym czasie, to właśnie  samorządowcy stali najbliżej potrzebujących wsparcia i pomocy. Bardzo wam za yo dziękuję i gratuluję wyróżnień — powiedziała wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz.

Wspólnie z pomysłodawczynią Plebiscytu wręczyły wyróżnionym statuetki Orła Samorządu 2024.

Wojewoda pomorska wrecza prezydentowi Starogardu Gdańskiego statuetke Orła Samorządu 2024 w kategorii najlepszy prezydnet

Statuetki Orła Samorządu 2024 otrzymało czterech samorządowców. Nagroda i tytuł Najlepszego Prezydenta Miasta 2018-2024 trafiły w ręce Janusza Stankowiaka – Prezydenta Miasta Starogard Gdański. Z tej okazji laudację na cześć włodarza stolicy Kociewia wygłosiła Aurelia Jankowska koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańskim, z którą prezydent współpracuje od lat.

Janusz Stankowiak z tytułem najlepszego prezydenta miasta na Pomorzu

— Dla prezydenta Janusza Stankowiaka liczy się każdy mieszkaniec. Miasto, którego istotę stanowią ludzie, nie mogłoby funkcjonować bez wrażliwości na potrzeby każdego z nich. Dlatego w Starogardzie, na czele którego stoi Pan Janusz Stankowiak, jest miejsce dla działaczy społecznych, przedsiębiorców, dla ludzi pracujących, dla seniorów, młodzieży i dzieci. To właśnie na ich potrzebach Pan Janusz Stankowiak skupia się najbardziej – powiedziała Aurelia Jankowska.

Aurelia Jankowska koordynatorka Centrum Pomocy Dzieciom Fundacji Dajemy dzieciom Siłę w Starogardzie Gdańśkim 

— O Prezydencie Januszu Stankowiaku można powiedzieć wiele. Podkreślić należy jednak to, że jest człowiekiem, dla którego sprawy społeczne mają najwyższą rangę. Jest otwarty na wszelkie inicjatywy organizacji pozarządowych, jak i samych mieszkańców. Umie słuchać. Z każdej trudnej sytuacji, których było niemało w czasie jego prezydentury, wyciąga wnioski i wprowadza konkretne działania naprawcze. Nie stroni od konfrontacji, rozmów i spotkań z mieszkańcami. Zawsze stawia na dialog i współpracę. Rozwój miasta jest jego pasją a celem – duma mieszkańców z bycia starogardzianką lub starogardzianinem – podsumowała autorka laudacji.

Prezydent Starogardu podziękował organizatorom plebiscytu za wyróżnienie i dostrzeżenie jego pracy na rzecz rozwoju miasta, a przez to Pomorza i polskiej samorządności.

— Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. Zawsze powtarzam i powtarzać będę, że takie nagrody są nagrodami dla wszystkich mieszkańców miasta, bez których nie byłoby mnie tutaj. Starogard Gdański to miasto z wielkim potencjałem. Przez ostatnie pięć lat robiliśmy wszystko, by stało się przyjaznym, bezpiecznym i dobrym miejscem do życia. Chciałbym móc kontynuować to zadanie przez kolejne 5 lat. Jak powiedziała pani Aurelia rozwój i rozbudowa Starogardu jest moją pasją, tak jak starogardzka koszykówka, która przyprawia mnie o szybsze bicie serca – powiedział Janusz Stankowiak

Ocena pięcioletniej pracy włodarzy gmin, miast i powiatów

Przy ocenie i wyborze uhonorowanych statuetkami pod uwagę brane były: wkład i dokonania samorządowców w rozwój gminy, miasta czy powiatu, zaradność i efektywność w zdobywaniu funduszy unijnych, rozmiar i charakter inwestycji poczynionych w ostatnich czterech latach. Oceniano też udział samorządowców w akcjach zdrowotnych i kreatywność w inicjowaniu imprez kulturalno-społecznych. Nie bez znaczenia dla przyznania tytułu było zaangażowanie i otwartość na problemy swoich wyborców, kreatywność w prowadzeniu polityki lokalnej, a także dbałość o interesy lokalnych przedsiębiorców.

Od lewej: burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel, wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, starosta powiatu kościerskiego Alicja Żurawska oraz prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak

Tytuł Najlepszego Burmistrza Pomorza otrzymał burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Tytuł Najlepszego Starosty otrzymała Alicja Żurawska starosta powiatu kościerskiego a tytuł Najlepszego Wójta – Ryszard Kalkowski z gminy Szemud.

fot. Magdalena Dalecka