Wojciech Gdaniec nagrodzony medalem „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”

W dowód uznania za propagowanie i rozpowszechnianie kultury Rada Miasta Starogard Gdański na sesji w dniu 10 kwietnia przyznała medal „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. Otrzymał go Wojciech Gdaniec wychowawca wielu pokoleń młodzieży kształcącej się w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Starogardzie Gdańskim oraz animator życia muzycznego na terenie naszego miasta.

Biorąc pod uwagę 42 letni okres zatrudnienia w PSM I st. w Starogardzie Gd. Pan Wojciech Gdaniec jako wychowawca wielu pokoleń ludzi związanych z szeroko pojętą kulturą, zarówno zawodowo, jak i amatorsko, potrafił zaszczepić muzykę nie tylko w sercach dzieci i młodzieży, ale wśród mieszkańców naszego miasta i powiatu.
W dowód uznania Rada Miasta przyznała Panu Wojciechowi specjalne wyróżnienie – medal „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego”. Wręczyli go przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert oraz prezydent miasta Janusz Stankowiak.

– Czuję się niezmiernie zaszczycony i wzruszony jednocześnie, że zostałem odznaczony i zauważony przez Państwa. Praca jest tym, co człowiek z siebie daje i tym co chce dać z siebie jak najlepiej i najwięcej. Mój los ukierunkował mnie ku edukacji muzycznej, a to spowodowało, że miałem kontakt z dziećmi i młodzieżą, którą mogłem tak pokierować, aby móc ich później zaangażować do dalszej wspólnej pracy i stworzyć coś, co pozwoliłoby im na dalszy muzyczny rozwój już po zakończeniu szkoły – powiedział Wojciech Gdaniec.

Od lewej: Przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, Prezydent Miasta Janusz Stankowiak i Wojciech Gdaniec.

Wśród wielu uczniów mgra Wojciecha Gdańca są absolwenci, którzy ukończyli szkoły muzyczne II stopnia oraz uczelnie wyższe, stając się muzykami zawodowymi, spełniającymi swoje artystyczne pasje nie tylko w Polsce, ale również poza jej granicami. Do jego uczniów zalicza się m.in. Benedykt Odya – polski dyrygent, dr hab. sztuk muzycznych, profesor nadzwyczajny Wydziału Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i obecnie Prorektor do spraw studenckich i jakości kształcenia tej uczelni.

Działania podejmowane przez Wojciecha Gdańca jako nauczyciela szkoły, skutkowały aktywnością muzyczną jego uczniów nie tylko wewnątrz szkoły muzycznej, ale przede wszystkim znajdowały swój wyraz w ich aktywności na terenie miasta Starogard Gdański oraz na terenie całego Powiatu Starogardzkiego w różnych formach życia muzycznego i społecznego. Wychowankowie Wojciecha Gdańca byli i są członkami różnych zespołów muzycznych, orkiestr i chórów, działających na terenie naszego miasta.

Od roku 2000 Pan Wojciech Gdaniec prowadzi Orkiestrę Kameralną ,,Pro Simfonica”, której jest założycielem.  Ponadto jest też założycielem i dyrygentem grupy wokalnej pn. ,,Singers Novi”, która podobnie jak „Pro Simfonica” działa przy Starogardzkim Centrum Kultury. Działalność artystyczna, zawodowa i społeczna Pana Wojciecha Gdańca wykracza również daleko poza granice miasta Starogard Gdański. Pan Gdaniec dodatkowo prowadzi Chór emerycki ,,Szpaki”, działający w Skórczu. Jest również wykładowcą w Studium Organistowskim, działającym przy Kurii Biskupiej w Pelplinie.

Wielokrotnie nagradzany

Pan Wojciech Gdaniec jest osobą znaną i cenioną w środowiskach lokalnych na terenie całego Powiatu Starogardzkiego. Za swoje osiągnięcia dydaktyczne otrzymywał liczne nagrody, w tym również dyrektora szkoły muzycznej. Za propagowanie i upowszechnianie kultury, wielokrotnie był nominowany i nagradzany, otrzymując odznaczenia resortowe, jak i nagrody lokalne. Z ważniejszych nagród i wyróżnień warto wymienić następujące:
– Odznaczenie Ministra Kultury i Sztuki ,,Zasłużony Działacz Kultury” (01.07.1993 r.),
– Odznaczenie ,,Medal Komisji Edukacji Narodowej” przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej (14.10.1993 r.),
– Nagroda Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie ,,Nagroda Indywidualna II st.” (27.11.2003 r.),
– ,,Złota Odznaka Honorowa” za szczególne zasługi dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (06.09.2015 r.),
– Nagroda Prezydenta Miasta Starogard Gdański ,,Wierzyczanka” (Nagroda w dziedzinie kultury 28.01.2018 r.),
– Nagroda ,,Medal Złoty za Długoletnią Służbę” Wojewody Pomorski, Pomorskiego, Kuratora Oświaty i Prezydenta Rzeczypospolitej (14.10.2019 r.),
– ,,Medal Pamiątkowy za Zasługi” z okazji 100 Rocznicy Powrotu Starogardu Gdańskiego do Państwa Polskiego (29.01.2020 r.).

Radni Rady Miasta jednogłośnie przyjęli projekt uchwały w sprawie przyznania medalu „Za zasługi dla Starogardu Gdańskiego” dla Pana Wojciecha Gdańca.