Pozytywne wsparcie 2024

Stowarzyszenie POZYTYWNI po raz szósty wesprze informacyjnie, szkoleniowo i technicznie oddolne inicjatywy mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Jego członkowie zorganizują konkurs projektów dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych. Będą im doradzać, pomagać i promować ich działania. Podzielą się z nimi otrzymaną z Miasta dotacją. Z 30 000 zł rozdadzą 22 500. Na tym bowiem polega regranting, który był przedmiotem otrzymanego dofinasowania.

27 marca Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał z Wiceprezesem Stowarzyszenia POZYTYWNI Marcinem Karwowskim umowę na dofinansowanie działań, które pomogą wspólnotom i społecznościom lokalnym się rozwijać. Z pomocą Miasta Stowarzyszenie wesprze finansowo organizacje pozarządowe i grupy nieformalne, pomoże im zdobyć dodatkowe fundusze, doradzi i będzie promować ich działania.

Prezydent Miasta Starogard Gdański janusz Stankowiak (z lewej) i Wiceprezes Stowarzyszenia POZYTYWNI Marcin Karwowski
Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak (z lewej) i Wiceprezes Stowarzyszenia POZYTYWNI Marcin Karwowski

Stowarzyszenie POZYTYWNI posiada bogate doświadczenie w zakresie działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych skierowanych bezpośrednio do mieszkańców miasta. Członkowie Stowarzyszenia od kilku lat organizują konkursy granatowe oraz oceniają wnioski konkursowe.

Fot. Małgorzata Rogala