Zapraszamy na konsultacje dotyczące Gminnego Programu Rewitalizacji

Prezydent Miasta Starogard Gdański zaprasza mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych projektu Gminnego Programu Rewitalizacji, które odbędą się od 24 kwietnia do 27 maja.

Formy konsultacji projektu Gminnego Programu Rewitalizacji:

1. Uwagi i opinie dotyczące projektu programu rewitalizacji należy przesyłać na adres rewitalizacja@um.starogard.pl. lub składać pisemnie w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta ul. Gdańska 6, w terminie od 24 kwietnia do 27 maja 2024r.
2. Spotkanie warsztatowe w dniu 14 maja 2024r., w budynku Społecznego Centrum Wsparcia Rodziny przy ul. Kościuszki 65, o godz. 18:00.
3. Konsultacja projektu Gminnego Programu Rewitalizacji przez:
• Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych,
• Starogardzką Radę Sportu,
• Radę Seniorów Gminy Miejskiej Starogard Gdański,
• Młodzieżową Radę Miasta,
• Radę Gospodarczą,
• Starogardzką Radę Kultury,
• Komitet Rewitalizacji.

Projekt Gminnego Programu Rewitalizacji będzie od 24 kwietnia 2024 roku dostępny w Wydziale Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta, pok. 208 oraz na stronie miasta:
https://bip.starogard.pl/m,345,ogloszenia.html