Wsparcie dla osób z Ukrainy – źródła finansowania

Osoby z Ukrainy przebywające w Polsce oraz ukraińska ludność pozostała w swojej Ojczyźnie nadal potrzebują wsparcia. Poniżej garść informacji o aktualnie dostępnych źródłach finansowania skierowanych do nich projektów.

1. Program „Wspieramy Ukrainę” (Fundacja Edukacja dla Demokracji, https://fed.org.pl/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-otwartym-konkursie-grantowym-w-programie-wspieramy-ukraine-4/) – projekty skierowane do ukraińskich migrantów i ludności pozostałej w Ukrainie. Termin naboru do 18.04.2024 (12:00). Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe.

2. Konkurs „Polska Pomoc 2024” (MSZ, https://www.gov.pl/web/dyplomacja/ogloszenie-konkursu-polska-pomoc-2024) – Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych działań rozwojowych realizowanych m.in w Ukrainie. Termin naboru do 18 kwietnia 2024 (godz. 15:00). Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego – na współpracę jednostek samorządu terytorialnego z ukraińskimi partnerami przeznaczona jest osobna pula środków w kwocie 4 000 000 zł.

3. III nabór w ramach programu Interreg Europa 2021-2027 (UE, https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/the-third-call-application-pack-now-available – w języku angielskim, https://www.ewt.gov.pl/strony/o-programach/programy-interreg-2021-2027/program-interreg-europa-2021-2027/, informacje dodatkowe – https://fundusze.ngo.pl/447165-trzeci-nabor-wnioskow-interreg-europa-2021-2027.html) – działania skierowane do 27 krajów UE + Ukraina, Norwegia, Szwajcaria, Albania, Bośnia i Hercegowina, Mołdawia, Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia -> kraje podzielone są na 5 grup, w projekcie reprezentowane muszą być kraje z co najmniej czterech grup. Nabór trwa do 7 czerwca 2024 r. (godz. 12:00 czasu paryskiego). Wnioskodawcami mogą być organizacje pozarządowe i jednostki samorządu terytorialnego (w tym samorządowe jednostki budżetowe).