Hufiec Pracy rozpoczyna nabór młodzieży na rok szkoleniowy 2016 / 2017

11 – 4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje o rozpoczęciu naboru młodzieży na rok szkoleniowy 2016 / 2017 do klas gimnazjalnych / I, II i III / przysposabiających do pracy. Po ukończeniu gimnazjum możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych 15 lat i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zawodach. Skierowania na praktyki można uzyskać w biurze hufca.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi. Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych, brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich, rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach świetlicy środowiskowej i kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca objęciu będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego. W hufcu działa także Rada Młodzieży, Klub Aktywnych, Klub Absolwenta.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać osobiście w siedzibie Hufca Os. 60-lecia ONP 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65 , tel. kom. 887 873 118 codziennie w godz. 7.45 – 15.45

Wykaz dokumentów, które należy złożyć – info w załączniku: Inf.o naborze (1)

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl