Spotkanie z mieszkańcami

11 maja w siedzibie Urzędu Miasta odbyła się dyskusja publiczna nad przyjętymi zmianami w projekcie „Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Starogard Gdański 2”. Otwarcia debaty dokonał Prezydent Miasta Janusz Stankowiak. Dalszą część spotkania prowadził Zastępca Prezydenta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Tadeusz Błędzki, a szczegóły przedstawiła mieszkańcom główna projektant Maria Stańczuk.

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy miasta zainteresowani zmianami na swoim terenie oraz przedstawiciele firm zlokalizowanych na obszarach nimi objętych. Debata zebrała około 40 uczestników, którzy mogli zapoznać się z procedurą planistyczną oraz rysunkiem planu z najważniejszymi zmianami. 

– To spotkanie zorganizowane zostało z myślą o Państwa potrzebach. Bardzo się cieszę, że przyjęliście nasze zaproszenie. Nadszedł już czas na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego, a zdanie mieszkańców w tym temacie jest dla nas bardzo ważne. Przypominam, że jeszcze do 3 czerwca czekamy na Państwa uwagi – powiedział Prezydent Miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak.  

Zebranych na spotkaniu powitał prezydent Starogardu Janusz Stankowiak. Dalszą część prowadził jego zastępca ds. techniczno-inwestycyjnych Tadeusz Błędzki, a o szczegółach dotyczących wprowadzonych w planie zmian poinformowała główna projektant Maria Stańczuk. 

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko podlega wyłożeniu do wglądu publicznego do 20 maja. Z dokumentacją można zapoznać się w magistracie w godz. pracy Urzędu Miasta w Wydziale Planowania i Urbanistyki – pokój nr 206 oraz w formie elektronicznej na stronie BIP w zakładce ogłoszenia pod adresem: 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi, wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, należy kierować do Prezydenta Miasta Starogard Gdański, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 czerwca 2022 r. Wnoszący uwagi podaje swoje imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby oraz oznaczenie nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Fot. Małgorzata Rogala