Po raz piąty „Z Żabnem w Nowy Rok”

5 000 złotych na potrzeby szkoły udało się zebrać podczas integracyjno-charytatywnej imprezy pod nazwą „Z Żabnem w Nowy Rok”. Odbyła się ona już po raz piąty. Jej organizatorem była dyrekcja Zespołu Szkół Publicznych (Szkoły Podstawowej nr 6 i Gimnazjum nr 4 im. Jana Pawła II). Wspierali ją nauczyciele oraz Rada Rodziców.

24 lutego spotkali się: pracownicy, rodzice, dziadkowie, uczniowie, absolwenci, darczyńcy i przyjaciele szkoły. Atrakcji nie brakowało. Była kawiarenka, w której obsługiwali nauczyciele i rodzice, loteria fantowa, licytacje, kącik malucha, a także kącik szachowy.

Spotkaniu towarzyszyły występy wokalne oraz taneczne przygotowane przez uczniów Zespołu Szkół Publicznych. Na scenie pojawili się przedstawiciele wszystkich grup wiekowych. Swoje talenty zaprezentowały zarówno maluchy z oddziałów przedszkolnych, jak i uczniowie szkoły podstawowej oraz gimnazjaliści. Piosenki i tańce przeplatane były skeczami, kabaretami i scenkami teatralnymi. Wszyscy zadbali o wyjątkowy wizerunek. Swoimi strojami szczególnie wyróżniali się uczniowie z klasy VI B oraz II C szkoły podstawowej. Wielki aplauz publiczności wywołały zwłaszcza śpiewające rodzinne duety (dziecko – rodzic).

– Przy okazji bardzo dobrej zabawy, udało się zebrać rekordową kwotę (5 000 zł.), która zasiliła konto Rady Rodziców. Zostanie ona przeznaczona na potrzeby szkoły – mówi dyrektor Zespołu Szkół Publicznych Ryszard Hapoński. – Serdecznie dziękuję Prezydentowi Miasta Panu Januszowi Stankowiakowi za objęcie patronatem tego wydarzenia, a także dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do jego organizacji. Zaangażowanie wielu osób, pracowników szkoły, rodziców, uczniów i przyjaciół szkoły, kolejny raz potwierdziły sens organizowania takiego spotkania – dodał dyrektor Ryszard Hapoński.

Małgorzata Rogala

Zastępca Naczelnika Wydziału Informacji Społecznej
Redaktor Naczelna „Starogardzkiego Ratusza”
tel.: 58 530 6061
malgorzata.rogala@um.starogard.pl