Konkurs na niezwykłe kobiety

Kobiety Kwiaty Kociewia zapraszają do udziału w konkursie pn. „Maestria Kobiet Powiatu”. Pomysł zrodził się w związku z XV-leciem działalności stowarzyszenia.

Kogo zgłaszamy?

Zgłaszamy tylko te kobiety, które:
a) są mieszkankami powiatu starogardzkiego;
b) które przez ostanie 15 lat przyczyniły się do rozwoju powiatu starogardzkiego.
c) takie, które swoją działalnością i osobowością tworzą markę Kociewia, wychodząc poza kanały rutyny i stereotypów.
Mowa o szeroko pojętej działalności: muzyka, literatura, rękodzieło, działalność społeczna, sport, kulinaria, krawiectwo użytkowe. Nie będziemy bowiem oceniać merytoryki działań, lecz nietuzinkowość metod działania, odwagę podnoszącą prestiż naszego regionu.

Jak zgłaszamy?
Do 23 kwietnia 2022
e-mail: kwiatykociewia@vp.pl

Podaj dane zgłaszanej kobiety, jej tel. kontaktowy i e-mail oraz uzasadnienie jej wyjątkowej działalności. Zdjęcia, linki do stron z jej działalnością. Po prostu przekonaj nas, że właśnie ta kobieta zasługuje na tytuł niezwykłej kobiety powiatu starogardzkiego.

Jak wytypujemy i nagrodzimy?

Grono ekspertów złożone z przedstawiciela powiatu starogardzkiego, lokalnych mediów, sponsora i niezależnego eksperta wytypuje 15 kobiet.
Powstanie katalog w „Maestria kobiet powiatu starogardzkiego”, który w trafi na lokalne i ogólnopolskie areny jako przykład dobrych praktyk działalności kobiet na obszarach wiejskich.
O wynikach poinformujemy na początku czerwca.
Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Jubileuszu XV-lecia KKK 24 czerwca 2022 roku w Karczmie „Pod Wygodą” w Suminie.

Organizator: Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia
Osoba do kontaktu: Alina Jeleń 606-643-999 Prezes Stowarzyszenia
Zadanie dofinansowano ze środków Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim

Magdalena Nowak

Wydział Informacji Społecznej
tel.: 58 530 6061
magdalena.nowak@um.starogard.pl