Poradnik interesanta

Informacje podstawowe

Podmiot: Gmina Miejska Starogard Gdański
Województwo: pomorskie
Powiat: starogardzki
Adres: 83-200 Starogard Gdański
ul. Gdańska 6

Kontakt elektroniczny:
tel.: (+48)  58 530 6019
58 530 6020
fax: (+48)  58 530 6111
e-mail: ratusz@um.starogard.pl
www: www.starogard.pl

NIP: 592-20-45-396

Nr konta:
Bank Spółdzielczy  w Starogardzie Gdańskim
nr rachunku (wpłaty podatkowe):
94 8340 0001 0001 1400 2000 0001


Prezydent Miasta: Janusz Stankowiak

Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych:   Przemysław Biesek-Talewski
Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych:  Maciej Kalinowski
Przewodniczący Rady Miasta:  Jarosław Czyżewski

Sekretarz Miasta: Zbigniew Toporowski

Skarbnik Miasta: Dariusz Denis

Spis teleadresowy Urzędu Miasta:

Nr pok. Nazwa wydziału telefon
103 Sekretariat Prezydenta Fax 58 530-611158 530-6006
103A Prezydent Miasta Janusz Stankowiak  
103B Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych
Maciej Kalinowski
 
104 Zastępca Prezydenta Miasta ds. Techniczno-Inwestycyjnych Przemysław Biesek-Talewski  
  WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY  
117 Sekretarz Miasta Zbigniew Toporowski  
112 Biuletyn Informacji Publicznej 58 530-6010
113 Zaopatrzenie 58 530-6112
120 Obsługa Urzędu 58 530-6012
115
114
Kadry
Archiwum
58 530-6014
58 530-6013
032 System teleinformatyczny 58 530-6016
58 530-6017
58 530-6103
58 530-6139
038 Kancelaria 58 530-6019
58 530-6021
01 Biuro Obsługi Klienta 58 530-6020
58 530-6022
107 Przewodniczący Rady Miasta  58 530-6025
108 Biuro Rady Miasta 58 530-6025
58 530-6024
  WYDZIAŁ FINANSOWY  
09A Skarbnik Miasta Dariusz Denis 58 530-6005
09 Zastępca Skarbnika Miasta, Naczelnik Wydziału 58 530-6026
07 Dochody budżetowe
Zaangażowanie wydatków
58 530-6031
58 530-6028
04 Dochody gminy 58 530-6029
06 Podatek VAT Urzędu, wadia
Wydatki Urzędu, delegacje, ryczałty
58 530-6030
58 530-6042
03 Płace, umowy zlecenia
Diety radnych
58 530-6041
58 530-6110
034 Budżet, sprawozdawczość
Rozliczanie dotacji
58 530-6040
58 530-6120
02 Kasa – Bank Spółdzielczy  
 

WYDZIAŁ PODATKÓW i EWIDENCJI DOCHODÓW

 
028 Naczelnik Wydziału Wojciech Noch 58 530-6132
016 Naliczanie podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego 58 530-6036
58 530-6037
08 Księgowość podatkowa od nieruchomości osób fizycznychWieczyste użytkowanie, łączne zobowiązania pieniężne, sprzedaż nieruchomości

Wykup mieszkań komunalnych, opłaty lokalne

58 530-6032
58 530-611358 530-603358 530-6034
111 Ewidencja działalności gospodarczej
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
58 530-6038
08A Podatek od śr. transportowych, podatki od nieruchomości osób prawnych, opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 58 530-610058 530-6044
  WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  
037A Naczelnik Wydziału Beata Tkaczyk-Kurkowska
Obronność
58 530-6045
58 530-6047
037 Sprawy wojskowe 58 530-6046
036 Ewidencja ludności 58 530-6048
58 530-6050
58 530-6051
036 Dowody osobiste 58 530-6052
58 530-6049
  ZESPÓŁ PRAWNY  
119 Radca Prawny – Koordynator 58 530-6053
118 Radcy Prawni
Obsługa Zespołu Prawnego
58 530-6054
58 530-6055
  JEDNOSTKI SAMODZIELNE  
129 Audytor Wewnętrzny 58 530-6056
 

PEŁNOMOCNICY PREZYDENTA

 
031 Pełnomocnik Prezydenta ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Administrator Bezpieczeństwa Informacji 58 530-6059
113 Pełnomocnik Prezydenta ds. Organizacji Pozrządowych, Dzieci i Młodzieży, i Osób Niepełnosprawnych 58 530-6134
209 Pełnomocnik Prezydenta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 58 530-6091
120A Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością       58 530-6007
 

REFERAT LOKALOWY

 
  Traugutta 56 881 200 181
     
  REFERAT KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  
129 Kierownik
Główny Specjalista
      58 530-6057
58 530-6058
 

REFERAT WINDYKACJI

 
015 Kierownik 58 530-6015
58 530-6129
58 530-6032
  WYDZIAŁ INFORMACJI SPOŁECZNEJ  
124 Naczelnik Wydziału Anna Zagłoba-Góralska 58 530-6062
 127
125
Zastępca Naczelnika
Sport
Kultura
58 530-6108
58 530-6097
58 530-6093
121 Komunikacja z mediami i informacją 58 530-6061
  WYDZIAŁ INICJATYW GOSPODARCZYCH  
010 Naczelnik Wydziału Tadeusz Błędzki 58 530-6135
121
130
Zastępca Naczelnika 58 530-6106
58 530-6105
58 530-6107
58 530-6104
  WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY  
105A Naczelnik Wydziału Janusz Karczyński 58 530-6064
105 Inwestycje, ochrona środowiska 58 530-6065
58 530-6066
58 530-6067
58 530-6068
106 Gospodarka komunalna, inwestycje drogowe, bieżące utrzymanie dróg, zieleń miejska, kanalizacja, melioracja, ewidencja dróg 58 530-6069
58 530-6070
  WYDZIAŁ GOSPODARKI GRUNTAMI, GEODEZJI I ROLNICTWA  
202 Naczelnik Wydziału Grażyna Putkamer-Jankowska 58 530-6072
201 Numeracja nieruchomości
Podziały nieruchomości
58 530-6116
58 530-6073
203 Rolnictwo 58 530-6074
204 Sprzedaż nieruchomości
Sprzedaż mieszkań
Użytkowanie wieczyste
Przekształcenia na własność
Renta planistyczna
58 530-6075
58 530-6076
58 530-6115
58 530-6114
58 530-6114
  WYDZIAŁ PLANOWANIA I URBANISTYKI  
206A Naczelnik Wydziału Maria Brzozowska 58 530-6079
206B System informacji przestrzennej 58 530-6080
58 530-6081
58 530-6082
206 Rewitalizacja 58 530-6083
207
208
Architektura i planowanie 58 530-6084
58 530-6085
  WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH  
210 Naczelnik Wydziału Agnieszka Buczyńska 58 530-6086
211 Zastępca Naczelnika
Służba zdrowia, opieka społeczna
Pomoc materialna dla uczniów
58 530-6088
58 530-6091
58 530-6078
209 Statystyka i sprawozdawczość
Oświata
58 530-6090
58 530-6087
58 530-6089
  URZĄD STANU CYWILNEGO  
1 Kierownik
Zastępca Kierownika
Fax 58 530-614058 530-6141
58 530-6142
2 Sporządzanie aktów małżeństw
Rejestracja urodzeń
Sporządzanie aktów zgonów
58 530-6143
58 530-6144
58 530-6145
  STRAŻ MIEJSKA  
020A Komendant 58 530-6094
020B Oficer dyżurny 58 530-6095
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support