Rekrutacja do hufca trwa

11-4 Hufiec Pracy w Starogardzie Gdańskim informuje, iż trwa nabór młodzieży na rok szkoleniowy 2016/2017 do klas gimnazjalnych (I, II, II)) przysposabiających do pracy.

Warunkiem przyjęcia do hufca jest ukończenie najpóźniej w dniu rozpoczęcia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, 15 lat i nie ukończone 18 lat oraz podjęcie praktyk zawodowych w wybranych przez siebie zawodach (klasy II i III)

Wszystkim zainteresowanym proponujemy przyuczenie do konkretnych zawodów. Uczestnicy gimnazjum przez trzy dniu w tygodniu uczestniczą w zajęciach szkolnych, a w pozostałe odbywają praktyki w zakładach pracy.

Uczestnicy hufca objęci zostaną opieką wychowawczą, zajęciami profilaktycznymi, resocjalizacyjnymi i wychowawczymi.

Młodzież będzie uczestniczyć w szeregu imprez kulturalnych i sportowych , brać udział w realizowanych w hufcu programach europejskich , rozwijać swoje zainteresowania w zajęciach kółek zainteresowań, a także uzyskać pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Ponadto uczestnicy hufca objęci będą szeroko pojętym wsparciem doradcy zawodowego. W hufcu działa także Rada Młodzieży, Klub Aktywnych i Klub Absolwenta.

Po ukończeniu gimnazjum istnieje możliwość nauki zawodu systemem kursowym.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące rekrutacji uzyskać można osobiście w siedzibie Hufca os. 60-lecia 14 w Starogardzie Gdańskim lub telefonicznie pod nr 58 775 30 65, codziennie w godzinach 7:45 – 15:45.

Anna Więckiewicz

Wydział Informacji Społecznej anna.wieckiewicz@um.starogard.pl